referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Konštantín
Sobota, 19. septembra 2020
Možnosti financovania spojov v SR (2000)
Dátum pridania: 30.11.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: rdrobnak
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 5 712
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 23
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 38m 20s
Pomalé čítanie: 57m 30s
 

Na tomto mieste treba zdôrazniť, že do spojov už krátko po začiatku transformácie ekonomiky na trhové hospodárstvo vstúpili aj súkromné subjekty, významné postavenie - aj vďaka zákonom garantovanému monopolu - si však zachovali štátne subjekty Slovenská pošta, š. p., Slovenské telekomunikácie, š. p. a Poštová novinová spoločnosť, š. p. Privatizáciu prirodzených monopolov rieši u nás zákon 92/1991 Zb. v znení neskorších zmien o strategických podnikoch. Prvá novinová spoločnosť, š. p. v ňom nikdy nefigurovala, od začiatku celého procesu privatizácie sa rátalo s predajom väčšej časti štátneho podielu v tomto podniku. Slovenské telekomunikácie, š. p. figurovali medzi podnikmi, ktoré mali ostať vo vlastníctve štátu. Ostatnou novelou tohto zákona sa však stal aj tento podnik „privatizovateľný", pričom zákon neurčuje podiel štátu na jeho vlastníctve. Slovenská pošta, š. p. je v zmysle tohto zákona zaradená medzi tie podniky, ktorých privatizácia je vylúčená. To korešponduje s európskym trendom, pretože všade v Európe - s výnimkou Holandska - sú pošty štátne. II. Slovenská pošta, š. p.
------------------------

Slovenská pošta, š. p. Banská Bystrica zabezpečuje širokú škálu poštových služieb. Tie by sa dali rozdeliť do troch kategórií:

listová a balíková služba
peňažné služby
iné služby (napr. poštové priečinky, Poste Restante, propagácia na listových zásielkach apod.)
Cieľom Slovenskej pošty (SP) je byť zákaznícky orientovanou inštitúciou so spoľahlivými, primerane dostupnými a vysoko efektívnymi službami. Z tejto definície je zrejmé, že hospodársky výsledok, resp. finančná stránka je druhoradá, pre manažment pošty je prioritnou úlohou zabezpečiť chod poštového systému. To je základný identifikačný znak, na základe ktorého môžeme hovoriť o SP ako o verejno-prospešnom subjekte. 1. INFRAŠTRUKTÚRA A VÝKONY SLOVENSKEJ POŠTY

(Tabuľka 1: Infraštruktúra a výkony poštových služieb v SR)
Ukazovateľ - 1996 - 1997 - 1998
Počet pôšt - 1 617 - 1 621 - 1 624
-> z toho na vidieku - 1 343 - 1 284 - 1 287
-> počet obyvateľov na 1 poštu - 3 326 - 3 324 - 3 321
Počet doučovacích rajónov - 5 456 - 5 816 - 5 571
-> z toho cezpoľné - 1 385 - 1 379 - 1 502
Poštové schránky - 7 678 - 7 378 - 7 670
-> počet obyvateľov. na 1 schránku - 701 - 730 - 703
Obyčajné listové zásielky - 493 720 101 - 348 347 366 - 364 225 996
-> z toho do zahraničia - 26 967 314 - 18 658 448 - 16 452 408
-> zo zahraničia - 16 703 396 - 18 924 650 - 29 041 204
Doporučené zásielky - 48 190 911 - 48 979 708 - 47 780 023
-> z toho do zahraničia - 1 542 330 - 1 422 183 - 1 155 745
-> zo zahraničia - 1 436 582 - 997 407 - 1 069 474
Prioritné zásielky - 0 - 0 - 1 160 969
Počet zásielok doručovateľ.
 
späť späť   1  |   2  |  3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Súvisiace linky
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.