referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Eugénia
Piatok, 18. septembra 2020
Možnosti financovania spojov v SR (2000)
Dátum pridania: 30.11.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: rdrobnak
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 5 712
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 23
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 38m 20s
Pomalé čítanie: 57m 30s
 

spoločností - 0 - 0 - 638 874
Počet colne prerokovaných zásielok
-> Slovenská pošta - 430 267 - 448 779 - 1 296 666
-> neštátne subjekty - 0 - 213 659 - 91 020

Tabuľka 1 zachytáva stručný prehľad vybraných ukazovateľov poštových spoločností v SR za roky 1996 - 1998. Je z nej zrejmé, že v oblasti doručovania nepôsobí len SP, ale aj súkromné spoločnosti. Ich význam je však obmedzený existenciou monopolu na poštovú výhradu, ako i nižšou cenovou dostupnosťou. Orientujú sa najmä na podnikateľskú sféru a na doručovanie dokumentov a balíkov. Doručovanie listových zásielok dosiahlo svoj útlm v roku 1997. Potom nastal znova mierny nárast. V roku 2000 mala SP cieľ prijať cca 1,2 mil. listových zásielok denne, čo predstavuje 440 mil. ročne, a teda trend mierneho nárastu listových zásielok. Aj keď zisk - ako som už spomenul - nie je prioritnou úlohou SP, neznamená to, že by jej cieľom bola strata. Snaží sa preto tiež optimalizovať svoje výkony a dosahovať maximálnu hospodárnosť, ale tak, aby neboli ohrozené jej základné ciele - dostupnosť, kvalita a efektívnosť. S tým súvisia aj zmeny v počte pôšt, ktorý sa v r. 1999 zredukoval na 1622. 2. ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA SLOVENSKEJ POŠTY

SP si zachovalo podobnú organizačnú štruktúru ako v minulosti, tzn. organizáciu formou odštepných závodov. Odštepnými závodmi sú štyri riaditeľstvá pôšt: Západoslovenské, Stredoslovenské, Východoslovenské a Riaditeľstvo pôšt Bratislava. Takýmto riešením existujú predpoklady pre lepšiu organizáciu činnosti pošty v jednotlivých regiónoch. Keďže však jednotlivé riaditeľstvá pôšt nie sú schopné z jedného miesta dostatočne riadiť poštovú prevádzku v celom regióne, zriadili sa strediská poštovej prevádzky. Tieto sú podriadené príslušnému riaditeľstvu pôšt a riadia poštovú prevádzku na území iba niekoľkých okresov. Len v Bratislave je tento stupeň riadenia vynechaný, vzhľadom na koncentráciu pôšt na malom území a relatívne vysokú homogénnosť regiónu. Ide teda o stupeň riadenia, ktorý je najbližšie elementárnym jednotkám infraštruktúry SP - poštám. Ďalej sú v organizačnej štruktúre SP ešte dva odštepné závody. Technická ústredňa pôšt (TÚP), ktorej súčasťou je Prevádzka TÚP a Filatelistické služby POFIS. Prevádzka TÚP zabezpečuje technickú stránku fungovania pôšt - opravy a údržby, technické vybavenie pôšt a jej pracovníkov apod. Výpočtová a kontrolná ústredňa pôšt, známa tiež ako VAKÚP má na starosti počítačové spracovanie poštových výkonov. Napr. ak zasiela fyzická osoba poštovou poukážkou peniaze na účet v banke, prechádza táto transakcia práve VAKÚPom, ktorý pošle banke avízo o ich pripísaní. Grafické zobrazenie organizačnej štruktúry SP je uvedené v prílohe (linka).
 
späť späť   1  |  2  |   3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Súvisiace linky
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.