referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Frederik, Frederika
Utorok, 25. februára 2020
Možnosti financovania spojov v SR (2000)
Dátum pridania: 30.11.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: rdrobnak
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 5 712
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 23
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 38m 20s
Pomalé čítanie: 57m 30s
 
SPOJE POSPÁJANÉ KAUZAMI
=====================

Úvod
-----
Spoje patria spolu s dopravou medzi tie verejno-prospešné služby, s ktorými prichádzame do styku takmer denne. Preto ich - v porovnaní s inými verejnými službami - vnímame veľmi citlivo. Bez spojov si dnes nevieme ani život predstaviť. Spoje (najmä telekomunikácie a pošta) nám pomáhajú v komunikácií s našim okolím, najmä tým vzdialenejším. Svoju prácu, v ktorej som sa snažil rozobrať možnosti financovania spojov u nás, som skoncipoval trocha netradične. V maximálnej možnej miere som sa vyhol teoretickým a všeobecným konštatovaniam, naopak sústredil som sa na konkrétne údaje, ktoré som získal najmä z Internetu. Keďže cieľom seminárov z Financií verejno-prospešných organizácií je najmä diskusia o aktuálnych otázkach, vypichol som vo svojej práci niekoľko tém, o ktorých si myslím, že by boli vhodné na diskusiu na seminári. Problematika spojov je natoľko široká, že na odporúčanom počte strán ju nemožno dostatočne vystihnúť. Preto som sa venoval len vybraným zaujímavým okruhom otázok z prostredia spojárskych podnikov. I. Spoje v SR
-------------
Pod pojmom spoje rozumieme najmä prevádzkovanie telekomunikačných služieb a činnosti súvisiace s dopravou zásielok (pošta). V našich podmienkach do tejto oblasti verejno-prospešných služieb zaraďujeme aj distribúciu tlače, ktorá sa postupom času oddelila od pošty, ale jej verejno-prospešnosť je len ťažko popierateľná. Verejno-prospešný charakter spojov vyplýva najmä z infraštruktúry. Ako mnohé iné verejno-prospešné služby, aj poskytovanie služieb spojov je založené na tzv. sieťovej organizácií. Táto predstavuje vybudovanú technickú a organizačnú infraštruktúru. Vybudovanie inej - paralelnej siete by bolo ekonomicky náročné a najmä nehospodárne. Preto je záujmom štátu, aby tieto prirodzené monopoly nezneužívali svoje monopolné postavenie, lebo by to ohrozilo dostupnosť ich služieb, ktoré sú v každodennom živote veľmi potrebné. Spoje spadajú do kompetencie Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií, ktoré je (spolu so svojimi organizačnými zložkami) v súčasnosti jediným regulačným orgánom v tomto odvetví, i keď dôsledkom aproximačných procesov sa regulačné orgány konštituujú ako na výkonnej moci (a teda ministerstve) nezávislé orgány. Privatizácia v oblasti spojov
Je zrejmé, že privatizácia neobišla ani rezort spojov.
 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Súvisiace linky
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.