referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Gertrúda
Nedeľa, 19. mája 2024
Personalistika
Dátum pridania: 30.05.2006 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: jenii
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 586
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 7.8
Priemerná známka: 2.95 Rýchle čítanie: 13m 0s
Pomalé čítanie: 19m 30s
 

Práca je zvláštnym druhom výrobného faktora, neexistuje sama o sebe. - prácu vykonávajú ľudia, majú schopnosť cieľavedomej práce Personálny manažment = časť manažmentu zameraná na problematiku ľudských zdrojov a ich prácu v podniku Subjekty: 1. vrcholový manažment 2. zamestnanci personálneho útvaru 3. manažéri na jednotlivých úrovniach riadenia Personálna stratégia zahŕňa: 1. ciele – týkajú sa potreby zamestnancov (plánovanie, získavanie prac.) 2. základné spôsoby a metódy ako tieto ciele dosiahnuť

Funkcie personálneho manažmentu:
1. personálne plánovanie – je založené na odhadoch a prepočtoch plánovaného počtu zamestnancov
2. analýza práce – vymedzenie pracovných miest a funkcií a špecifikácia požiadaviek na pracovníkov
3. získavanie a výber pracovníkov
4. rozmiestňovanie a kariéra pracovníkov – prijímanie zamestnancov, zaraďovanie na pracoviská, premiestňovanie, prepúšťanie, povýšenie, resp. preradenie na nižšiu pozíciu
5. kvalifikačná príprava a rozvoj – zabezpečenie neustáleho vzdelávania
6. hodnotenie pracovníkov – vypracovanie a uplatnenie systému hodnotenia pracovného výkonu
7. motivácia a stimulácia – odmeny, prémie, 13. plat
8. odmeňovanie pracovníkov – mzdy
9. zabezpečenie dobrých pracovných vzťahov – medzi vedením a pracovníkom, medzi pracovníkmi navzájom, medzi vedením a odbormi, ktoré chránia zamestnancov 10. vytváranie pracovných podmienok – dĺžka pracovného času, pracovné prostredie, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
11. personálny informačný systém – evidencia a spravovanie údajov o pracovníkoch, pracovných miestach, mzdách Personálne plánovanie a výpočet potreby pracovníkov Vychádza sa z podnikových cieľov.

Na výpočet potreby pracovníkov sa používajú tieto metódy:
1. expertný odhad – odhadujeme, koľko pracovníkov budeme potrebovať a použijeme pri tom vzorec na výpočet čistej potreby pracovníkov: pracovné miesta na začiatku obdovia.....35 - obsadené pracovné miesta...............-27 - očakávané nástupy......................- 1 potreba resp,. prebytok..................7 + náhrada za odchod do dôchodku..........+ 1 + náhrada za materskú dovolenku..........+ 1 + náhrada za základnú vojenskú službu....+ 1 prirodzený úbytok........................0 potreba náhrady.........................10 + nové pracovné miesta...................+ 2 - úbytok pracovných miest................- 1 čistá potreba resp. prebytok............11 2. trendové postupy - potreba pracovníkov závisí od vývoja obratu

Ďalšie metódy výpočtu: 1. výpočet potreby pracovníkov vo vzťahu k produktivite práce R = Q / EFPČ * PP R- plánovaný počet pracovníkov Q – objem výroby v Sk EFPˇ C – využiteľný fond pracovného času 1 pracovníka v h PP – produktivita práce v Sk 2. metóda normohodín R = Nh / EFPČ * k Nk – potreba normohodín na plánový objem výroby k – koeficient plnenia výkonových noriem 3. metóda noriem obsluhy – udáva počet pracovníkov potrebných na obsluhu výrobného zariadenia, stroja alebo linky R = D * Z * H * No / EFPČ D – počet dní, počas ktorých bude zariadenie v činnosti Z – počet zmien počas dennej prevádzky H- počet hodín v zmene No – norma obsluhy 4. metóda obsluhovaných miest – počet pracovníkov bude závisieť od počtu strojov a zariadení ktoré treba obslúžiť a od prácnosti, teda od počtu pracovných miest, ktoré má obslúžiť 1 pracovník R = D * Z * H * Mo / EFPČ * Mp Mo – počet obsluhovaných pracovných miest Mp – počet obsluhovaných pracovných miesť 1 pracovníkom Analýza práce = získavanie a posúdenie informácií o jednotlivých prácach a faktoroch, ktoré s ich výkonom súvisia

Opis práce = komplexný obraz o práci na danom pracovnom mieste a zahŕňa napr. charakteristiku práce, vybavenie pracovisko, pracovné podmienky, ... - po vypracovaní opisu je treba vytipovať typ osoby vhodnej na danú prácu; vypracovať požiadavkový profil(= špecifikácia požiadaviek na zamestnanca), obsahuje nároky a požiadavky kladené na zamestnanca:  Odborné(vzdelanie, prax)  Psychickú a fyzické(pohlavie, vek, flexibilita, ...) Proces získavania pracovníkov Zdroje zamestnancov: 1. interné – z radov vlastných zamestnancov; výhodou je zníženie nákladov na získavanie, výber a zapracovanie, pracovníkov u ž poznáme a vieme posúdiť, či bude na danú prácu spôsobilý 2. externé – z vonkajšieho prostredia(trh práce, absolventi škôl, voľné pracovné sily = nezamestnaní evidovaní na úradoch práce, zamestnaní, ktorí chcú zmeniť miesto)
Metódy získavania zamestnancov
1. inzercia = najbežnejší spôsob, obsah inzerátu: názov firmy, ktorá hľadá; opis práce a pracovné miesto; požiadavky čo firma ponúka; plat a ostatné pracovné podmienky
2. letáky, plagáty, vývesky
3. prostredníctvom úradov práce
4. odporúčania, referencie
5. vlastná databáza

 
   1  |  2    ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Personalistika SOŠ 2.9147 3816 slov
Personalistika SOŠ 2.9514 1168 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.