referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Alfonz
Sobota, 28. januára 2023
Podstata pasívnych a aktívnych bankových operácií
Dátum pridania: 06.06.2006 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: cuculka
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 080
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 3.1
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 5m 10s
Pomalé čítanie: 7m 45s
 
Podstata pasívnych operáciíIde o sústreďovanie cudzích zdrojov, kt. predstavujú rozhodujúcu časť bankového kapitálu, potrebného na podnikanie. Banka tu vystupuje ako dlžník. FORMY SÚSTREDENIA CUDZIEHO KAPITÁLU NA:Vklady:Úvery a pôžičky:Vklady na požiadanieDo centrálnej bankyÚsporné vkladyDo ostatných bánkTerminované vklady Vklady na požiadanie:Tzv. vklady na riadenie, vista vklady, denné peniaze,Klienti ich ukladajú na svoj bežný účet a môžu nimi voľne disponovať, Ide o vklady bez časovej viazanosti, Pre banku sú veľmi nákladným a najmenej stabilným cudzím zdrojom, hľadiska likvidity predstavujú pre banku veľké riziko, Sú najmenej úročenéVklady na požiadanie rozlišujeme podľa toho, kto ukladá peňažné prostriedky na bežný účet v banke.

Vklady podnikateľských subjektov, vklady obyv., vklady vlády a miestnych orgánov, vklady bánk, ostatné vkladyVklady na požiadanie podnik. subjektov:Predstavujú bežný účet podnikateľského subjektu,Môžu byť bez úverového rámca a s úverovým rámcom,Na bežnom účte s úverovým rámcom je možné prejsť do debetného zostatku, ale len do výšky úverového rámca,Na bežnom účte bez úverového rámca musí byť určitý zostatok peňažného vkladu, Bežný účet je určený na ukladanie peňažných prostriedkov v Sk, na realizáciu platob. styku pre právnické osobyVklady na požiadanie obyv.:Podiel týchto vkladov rastie najmä s rozširujúcim sa bezhotovost. platob. stykom, Obyvateľstvo využíva tieto vklady na úhradu svojich platobných záväzkov,Existujú rôzne podoby týchto vkladov napr. sporožírový účet, osobný účet, atď.Vklady vlády a miestnych orgánov:Predstavujú malý podiel na celkových vkladoch na požiadanie, Vznikajú v priebehu rozpočtového roka z prechodného prebytku ich príjmov nad výdavkamiVklady bánk v iných bankách.

Súvisia s technikou vykonávania platobného styku a zúčtovanie medzi bankami, niekedy si malé banky ukladajú svoje prostriedky vo veľkých bankách z dôvodov zachovania likvidity a stability, príp. z iných dôvodov, na obidvoch stranách dlžnícky – veriteľského vzťahu vystupujú bankyÚsporné vkladySlúžia na dlhodobejšie uloženie prostriedkov klienta a nemožno ich využívať v platobnom styku. Pre banku sú pomerne stabilných úverovým zdrojom. Banka pri úsporných vkladoch poskytuje vyšší úrok ako v prípade vkladov na požiadanie. Najčastejším dokladom o vklade je vkladná knižka. Úsporné vklady môžu byť v bankách organizované na týchto účtoch:Vkladové účty- najrozšírenejšie, sú spojené s vkladnou knižkouÚčty stavebného sporenia- sú spojené so štátnou prémiou, organizujú ich špecializované stavebné sporiteľneÚčty poistného sporenia- tvoria kombináciu úsporného vkladu a životného sporeniaTerminované vkladySú dlhodobejšie viazané vklady. Klient sa dobrovoľne zaväzuje nedisponovať s vkladom po určitý čas (termín). Prostriedky sú uložené na vkladovom účte, ktorý je určený len na uloženie v banke (napr. účet terminovaného vkladu). Pre banku sú pomerne stabilným peňažným zdrojom.

Základnou podmienkou na otvorenie účtu je zmluva a zloženie základného vkladu. Termínované vklady sú často spojené s výhodami (výplatou jednorázovej prémie, s pohyblivou úrokovou sadzbou, diferencovanou úrokovou sadzbou, podľa výšky vkladu a termínu vkladu a iné.). Sú úročené vyššou úrokovou sadzbou, ktorá je odstupňovaná podľa výšky vkladu, doby splatnosti a trvania výpovednej lehoty.Členenie termínovaného vkladu podľa doby uloženia prostriedkov na účte:Krátkodobé- výber prostriedkov je obmedzený od 1 mesiaca do 12 mesiacovStrednodobé- výber prostriedkov je obmedzený do 1 roka do 4 rokovDlhodobé- vklady sú uložené na viac ako 4 rokyV prípade výberu vkladu pred stanoveným termínom výberu, alebo pred uplynutím výpovednej lehoty banka uplatňuje voči klientovi sankčné poplatky. Ich výška závisí od predčasne vybranej sumy a dĺžky nedodržanej lehoty. Na druhej strane nemusí klient vklad po uplynutí termínu vybrať. Môže požiadať o predĺženie (prolongáciu) a stanovenie ďalšieho termínu výberu.Vkladové listy a bankové obligácieBanka získava cudzie zdroje aj predajom vkladových listov a bankových obligácií.Úvery a pôžičky od iných bánkSú od centrálnej banky a od iných obchodných bánk.

Aktívne operácie obchodných bánkAktívne operácie zahŕňajú činnosti, v dôsledku ktorých sa mení objem aktív. Banka vystupuje ako veriteľ.Aktívne operácie: úverové operácie(klasické formy), investičné fondy(nové formy)Bankový úver: je to dočasné požičanie peňazí obchodnou bankou klientovi za určitú cenu (úrok). Banka vystupuje ako veriteľ, dostáva od dlžníka veriteľský úrok, ktorý je pre ňu výnosom.Princípy pri zabezpečovaní a poskytovaní úveru:1.zmluvný princíp- je to písomná forma zmluvy o úvere, uvedenie základných náležitostí: práva a povinnosti veriteľa a dlžníka, suma alebo limit do, ktorého sa môže čerpať úver, predmet úverovania, časový plán a spôsob čerpania úveru, lehota splatnosti, spôsob ručenia, úroky, sankcie pri nedodržaní zmluvy, a pod.2.princíp účelovosti- pred podaním žiadosti o úver si žiadateľ preverí, či mu bude banka financovať jeho zámer.3.princíp návratnosti- banka posudzuje bonitu žiadateľa.4.princíp zabezpečenia úveru- je to poskytnutie záruky prostredníctvom práva na veci dlžníka, alebo osobným zabezpečením.5.princíp zúročiteľnosti- je to povinnosť dlžníka platiť úroky.6.princíp termínovanosti- splatenie úveru v dohodnutom termíne.Krátkodobé úvery: Kontokorentný úver- základom je kontokorentný účet v banke, kombináciou vkladového a úverového účtu (môže mať kreditný, alebo debetný zostatok). Na účet prichádzajú príjmy a uskutočňujú sa z neho platby, ak sú v danom období.Peňažné príjmy> peňažné výdavky- vznikajú vklady na požiadaniePeňažné príjmy
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.