referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Kazimír
Pondelok, 4. marca 2024
Slovenská pošta
Dátum pridania: 19.07.2006 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: twinspark
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 3 028
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 9
Priemerná známka: 3.00 Rýchle čítanie: 15m 0s
Pomalé čítanie: 22m 30s
 
Kvalita je v súčasnosti najvýznamnejším aspektom podnikateľského úspechu a spolu s cenou je zároveň hlavným faktorom voľby zákazníka alebo odberateľa v otázke nákupu produktov alebo služieb. Podstata prežitia podniku a jeho trvalého úspešného pôsobenia na trhu spočíva v snahe o trvalé zlepšovanie kvality. Poštové služby sú zamerané na duševnú podstatu človeka, na tovar a nehmotné majetky, peniaze.Slovenská pošta, š.p. pôsobí na trhu prepravy zásielok v súčasnosti v silnom konkurenčnom prostredí domácich i zahraničných prevádzkovateľov. Neustále zvyšovanie kvality poskytovaných poštových služieb je spolu s opatreniami na zvýšenie prevádzkového zisku v súčasnosti jedným z jej hlavných cieľov.

Ambíciou Slovenskej pošty, je udržať si dominanciu najmä v oblasti premiestňovacích činností a listovej pošty. Zároveň sa chystá vstúpiť na trh elektronických služieb.Predstavenie spoločnosti Slovenská pošta, š.p.Štátny podnik Slovenská pošta (SP) vznikol 1. 1. 1993 rozdelením Správy pôšt a telekomunikácií na tri štátne podniky: Slovenskú poštu, Slovenské telekomunikácie a Poštovú novinovú službu. Štátny podnik podnikal do konca roku 2001 na základe pomerne zastaraného zákona č. 222/1946 Zb. o pošte a nadväzujúceho vládneho nariadenia č. 240/1949 Zb., ktorým sa poštový zákon vykonával. Od 1. 1. 2002 sa SP, ale aj ostatné subjekty podnikajúce v tomto odvetví, riadia novým zákonom o poštových službách č. 507/2001 Z. z. Zákon upravil postavenie operátorov na trhu poštových služieb a umožnil im činnosť za rovnakých podmienok.

Účelom zákona bolo nahradiť zastaraný zákon a zosúladiť slovenské legislatívne prostredie s požiadavkami Európskej únie a Svetovej poštovej únie. Zákon definuje dôležitý pojem univerzálnej poštovej služby. Tú tvorí súbor poštových služieb, trvalo poskytovaných za prijateľné ceny, za rovnakých podmienok a v určenej kvalite, ktoré sú dostupné všetkým používateľom v prístupových miestach každý pracovný deň najmenej s jedným vyberaním a dodávaním denne.Poštovú službu zákon definuje ako podávanie a zber poštových zásielok v distribučnom stredisku, ich prepravu, dodávanie adresátom a poštový platobný styk. Druhou dôležitou právnou normou, ktorou sa riadi SP, je zákon č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku. Ten ustanovuje, že zakladateľom štátneho podniku je vždy ústredný orgán štátnej správy, v prípade SP je to Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR.SP je líder v oblasti logistických a finančných služieb s komplexným riešením pre zákazníka na domácom trhu.Premiestňovacia služba SPHlavnou činnosťou SP je poštová prevádzka (premiestňovania služba), ktorá zahŕňa podanie, prepravu a dodanie listových, balíkových a peňažných zásielok v celoslovenskej sieti s počtom 1 607 pôšt (stav k 29. 2. 2004).

Vedľajšou činnosťou je poskytovanie služieb a predaj tovarov pre zmluvných partnerov (obstarávateľská - komerčná činnosť) ako aj ostatné činnosti výrobné (doprava) či nevýrobné (ubytovacie služby). Na trhu služieb, ktoré spadajú pod poštovú výhradu, má SP na základe platného zákona monopolné postavenie. Ide hlavne o adresnú listovú poštu a balíky do hmotnosti 15 kg. Cena za tieto služby však podlieha priamej cenovej regulácii štátu. V oblasti balíkovej pošty do 15 kg má SP dominantné postavenie na trhu, keď kontroluje cca. 85 % relevantného trhu. O zhruba 10 % sa delí niekoľko špecializovaných kuriérnych služieb a zvyšných 5 % pripadá na konkurenciu zo strany železníc SR a spoločností Slovenskej autobusovej dopravy.Vzhľadom na stále rastúce objemy prepravených zásielok a očakávané zreálnenie regulovaných cien sa predpokladá rast výnosov z premiestňovacej činnosti.

Tabuľka č. 1 Rozdelenie výnosov podľa činností v rokoch 1998 až 2002.Výnosy (v tis. Sk)19981999200020012002Premiestňovacia činnosť2 614 5553 183 8153 383 2303 970 0294 089 587Obstarávateľská činnosť1 108 9841 233 3811 358 3071 404 5061 376 425Výrobná činnosť60 62576 00677 06570 95373 576Nevýrobná činnosť134 300144 175121 771139 592135 798Finančné výnosy74 41711 586174 506330 492201 007Ostatné výnosy149 374229 432121 539130 983154 525Spolu (v tis. Sk)4 248 3854 997 3295 392 2746 266 9556 162 402Obstarávateľské činnosti SPDruhou ťažiskovou činnosťou SP je obstarávateľská činnosť, pri ktorej sa využíva verejná poštová sieť na základe zmlúv na iné ako poštové služby.Sú to napr.:Služby pre Poštovú banku, a.s., Sústredené inkaso platieb obyvateľstva (SIPO),Služby pre elektrárne,Preprava, doručovanie a predaj tlače,Služby pre Slovenské telekomunikácie, a.s. (predaj telefónnych kariet, príjem úhrad za telekomunikačné služby, príjem telegramov),Výplaty dôchodkov a dávok,Služby pre TIPOS, a.s. (číselné lotérie LOTO s doplnkovou hrou JOKER a LOTO 5 z 35),Predaj diaľničných nálepiek,Predaj kolkových známok,Služby pre KODAK (predaj a vyvolanie filmov),Predaj kupónov EASY,Predaj kariet PRIMA,Predaj doplnkového tovaru (pohľadnice, obálky...),Služba Western Union,Predaj tabakových výrobkov.Sústredené inkaso platieb obyvateľstvaSústredené inkaso platieb obyvateľstva (SIPO) poskytuje SP ako obstarávateľskú činnosť pre partnerské spoločnosti na základe uzavretých zmlúv.

Úspešnosť vyinkasovania platieb SIPO je viac ako 95 %.Zberné jazdyZberné jazdy je zmluvná služba umožňujúca prebratie listových a balíkových zásielok u odosielateľa.Hybridná poštaHybridná pošta je nová služba, ktorej cieľom je poskytovať komplexné služby spojené so spracovaním poštových zásielok. Prevádzkové stredisko Hybridná pošta začalo svoju činnosť 1.3.2002. Hybridná pošta je spôsob komunikácie, ktorý dokáže prijímať zásielky (informácie) v určitej forme, následne ich spracovať a v inej forme (najčastejšie v písomnej) dodať adresátom. Dôležité je, že medzi vstupom a výstupom dochádza ku zmene formy. Vstupy i výstupy môžu mať fyzickú alebo elektronickú podobu - odosielateľ môže informácie predať formou dátového súboru, napísať ich rukou, zatelefonovať jej obsah, prípadne poslať fax. V stredisku Hybridnej pošty sa informácie spracujú (z dátového súboru sa vytlačia výpisy z účtov, reklamné letáky...) a v tejto podobe sú doručené adresátovi. Hlavným cieľom Hybridnej pošty je poskytovať klientom úplné služby - príprava grafického návrhu podľa jeho predstáv, tlač, zabalenie a distribúcia podľa želania zákazníka. Pošta – PartnerSP má v súčasnosti (aj v porovnaní s krajinami EÚ) veľmi hustú sieť pôšt vo vlastných aj prenajatých priestoroch. Výška nákladov na ich prevádzku pri raste cien, mzdových nákladov, energie neustále narastá a častokrát vysoko prevyšuje vlastné výnosy.

Jednoduché zrušenie nerentabilných pôšt by síce vyriešilo problém ich zlých hospodárskych výsledkov, prinieslo by so sebou však aj neakceptovateľné zníženie dostupnosti a tým aj kvality poštových služieb pre používateľov v danej oblasti. Takéto riešenie nie je prijateľné ani pre našich zákazníkov ani pre SP na zabezpečenie kvality poskytovania univerzálnej poštovej služby.Poskytovanie poštových služieb formou "pošta - Partner" umožňuje i naďalej využívať služby SP: priamo v obci s väčším rozsahom otváracích hodín ako to bolo doposiaľ vyzdvihnúť si oznámené zásielky aj v neskorších poobedňajších hodinách.Nakoľko sa tento spôsob poskytovania poštových služieb v obci Trstená na Ostrove osvedčil, SP plánuje v blízkej budúcnosti otvoriť nové pošty - partner. V súčasnosti je otvorených 10 pôšt – partner (stav k 29. 2. 2004).
 
   1  |  2    ďalej ďalej
 
Zdroje: HRNČIAR, M.: Kvalita v službách. Žilina. 2003 , HRNČIAR, M.: Technologické procesy v doprave a spojoch. Žilina., , ,
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.