referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Bohdana
Pondelok, 18. januára 2021
Vývoj ekonomických teórií
Dátum pridania: 11.09.2006 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: happygirl
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 466
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 1.4
Priemerná známka: 2.99 Rýchle čítanie: 2m 20s
Pomalé čítanie: 3m 30s
 

KORENE EKONÓMIE môžeme hľadať už v biblii. Tu sa nachádzajú zárodky ekonomického myslenia, v podobe príkazov vo vzťahu k práci, pôde, bohatstvu atď.

Najstarším historickým zdrojom o ekon. poznatkoch sú počiatky poznania v antickom Grécku a Ríme -starovek. Ekon.názory tie boli súčasťou filozofie, vedy o prírode, myslení a spoločnosti. Hl.predstaviteľmi boli Xenofón, Platón, Aristoteles. Xenofón ako prvý použil slovo ekonómia, kt. vzniklo slovom OIKOS - dom, hopodárstvo a NOMOS - zákon. Pod ekon. sa rozumela náuka o vedení domácnosti. Vo vývoji antic. Ríma začali hrať významnú úlohu peniaze, ako prostriedok na realizáciu kúpno - dohodnutých vzťahov, v rámci krajiny aj pri rozširovaní Rímskeho impéria.

Ďalšie ekon.poznatky sa formovali v období stredoveku (13.-16.st.). Zdrojom týchto poznatkov bolo hlavne učenie predstaviteľov teológie - prevažne kat. kňazov. Najvýznamnejším predstaviteľom tohto obdobia bol TOMÁŠ AKVINSKÝ. Podstatou ich teórie je učenie o obchode, spravodlivej cene a úroku.

Od 16.až do 18.st. vzniká obdobie merkantilizmu. Učenie merkantilistov bolo spojené s konk. politikou štátu. Cieľom tejto politiky bola bohatá a hosp. vyspelá krajina. Za hl. zdroj bohatstva krajiny sa považoval zahraničný obchod, kt. do krajiny zabezpečoval príliv drahých kovov. Vývoz drahých kovov z krajiny bol zakázaný. Peniaze v merkantilizme boli chápané ako kapitál, kt. sa zhodnocuje a prináša vlastníkovi zisk. Najrozvinutejší bol merkantilizmus v Anglicku, kde bol navýznamnejší londýnsky obchodník THOMAS MUM, a vo Francúzsku to bol francúzsky štátnik J.B.Collbert.

V druhej polovici 18. st. vzniká fyziokratizmus, ako kritika na politiku nemrantilistov. Vznikol vo Francúzsku ako negatívna reakcia na vyzdvihovanie peňazí a frahých kovov merkantilistov. Fyziokratizmus sa zameral na oblasť výroby a poľnohospodárstvo. Poľnohospodárstvo pokladali za hlavný zdroj bohatstva spoločnosti. Najvýraznejší predstavitelia boli F.QUENSMAY a A.R.FORGOT.

Ekonómia ako veda nadobudla tú podobu, kt. má dnes, pred zhruba 2.storočiami. Vtedy vznikla klasická ekonómia. Sformovala sa na základe názorov WILLIAMA PETTYHO, bola odrazom vývinu trhovej ekonomiky v Anglicku na konci 18.st. Petty položil základy pracovnej teórie hodnoty, vysvetlil také ekonomické kategórie ako sú cena, mzda, renta, úrok atď. Ďalším prestaviteľom klasickej ekonomiky bol ADAM SMITH. Ten predpokladal, že všetky ekonomické javy a procesy vyplývajú z prirodzenej povahy človeka, ktorý je egoistom. To znamená, že sleduje predovšetkým svoj osobný záujem. Tento osobný záujem považoval za hybnú silu ekonomiky.

 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.