referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Júlia, Juliana
Nedeľa, 22. mája 2022
Základy ekonómie 2
Dátum pridania: 18.09.2006 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: happygirl
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 570
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 1.7
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 2m 50s
Pomalé čítanie: 4m 15s
 

V spoločensko-ekonomickom vývoji, feudálne vzťahy postupne vystriedalo to, čo dnes nazývame trhovým mechanizmom, alebo čo sa tiež označuje ako slobodné podnikanie. V 19. storočí sa stalo érou LAISSEZ-PAIRE ( nechajte nás samých na seba ). Podľa tohto, štátu v trhovej ekonomike pripadajú 3 úlohy:
1. Ochraňovať krajinu pred vonkajším nebezpečenstvom
2. Udržiavať poriadok a spravodlivosť v krajine
3. Budovať a udržiavať aktivity, o ktoré má jednotlivec záujem, pretože sú pre neho efektívne.

Klasická ekonómia zaznamenala výrazný pokrok Smithovým učením o hodnote. Jej predstavitelia za zdroj bohatstva spoločnosti považujú prácu, a to bez ohľadu nato, v akom odvetví je vykonávaná. Pokračovateľom Smithových názorov bol David Ricardo.P redstaviteľ kl. ek. Thomas Robert Maltus, prispel k rozvoju teórie hodnoty. Známa je aj jeho populačná teória, podľa ktorej má obyvateľstvo tendenciu rozmnožovať sa rýchlejšie, ako životné prostriedky. V tomto teoretickom prúde mal významné postavenie John Baptista Say, ktorý je autorom Sayovho zákona trhu. Podľa tohto zákona je ponuka vždy zameraná aj na dopyt po iných výrobkoch. To znamená, že každý kupujúci je zároveň aj predávajúci. Výroba v jeho chápaní nie je vytváraním tovarov, ale vytváraním užitočností.

Od 70. rokov 19. st. až do 30. rokov 20. st. mala dominantné postavenie neoklasická ekonómia. Jej základom je princíp hraničnej užitočnosti. Na základe potrieb sa usiluje vysvetliť akú úlohu majú v dopyte po tovaroch spotrebiteľské preferencie. Neoklasická ekon. sa zaberala len mikroekonomickými problémami .John Maymark Keynes prispel k obratu, bol to anglický ekonóm, ktorý vytvoril teóriu, ktorej ceiľom bolo zdôvodnenie potreby štátnych zásahov do trhovej ekonomiky. Jeho učenie bolo medzníkom vo vývoji ek. teórie, odporúčal dve formy štátnych zásahov do ekonomiky:
1. rozpočtové regulovanie (prostredníctvom štátneho rozpočtu )
2. peňažné a úverové regulovanie (ovplyvňovanie množstva peňazí v obehu )

Od 70. rokov minulého storočia sa Keynesove zásady stávali v praxi neúčinnými a do popredia sa začali dostávať teórie, ktoré vyzdvihujú význam slobodného trhu. K týmto teóriám patrí monetarizmus - teória racionálnych očakávaní a ekonómia ponuky. Je protichodný Keysesianstvu. Jeho podstatou je využívanie peňazí, ako rozhodujúceho faktora na ovplyvňnovanie reprodukčného procesu. Odmieta štátne zásahy do ekonomiky, pripúšťa iba regulovanie množstva peňazí v obehu. Hlavným predstaviteľom bol Milton Friedman. V roku 1976 dostal Nobelovu cenu za ekonomiku.T

EÓRIA RACIONÁLNYCH OČAKÁVANÍ:- vychádza z predpokladu, že hospodárske subjekty sa správajú racionálne a cieľavedome pri získavaní informácií. Hl. predstaviteľom a zakladateľom bol: J.F.Math. Ďalej vychádza z toho, že ceny a mzdy sa rýchlo prispôsobujú čím sa vytvárajú podmienky pre rovnováhu medzi ponukou a dopytom.

EKONÓMIA PONUKY:- tá sa usiluje vysvetliť, ako vyrábať viac, efektívnejšie a racionálnejšie. Riešenie vidí v podpore podnikavosti, iniciatívy, tvorivosti, v hľadaní nových poznatkov, a zavádzaní inovácií.

 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.