referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Oldrich
Sobota, 3. decembra 2022
Teória ekonómie
Dátum pridania: 26.09.2006 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: happygirl
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 355
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 1
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 1m 40s
Pomalé čítanie: 2m 30s
 

Ekonómia je veda, ktorá skúma a analyzuje spôsob, ako ľudia používajú vzácne obmedzené zdroje s alternatívnym použitím na výrobu tovaru a služieb, ako si tieto rôznorodé tovary a služby rozdeľujú a navzájom vymieňajú.Ďalej analyzuje spôsoby, ktorými ľudia môžu čo najlepšie uspokojovať svoje potreby, vysvetľuje príčinu a ochotu ľudí niečo vyrábať.Skúma aj človeka s jeho neohraničenými potrebami vo svete obmedzených zdrojov.

EKONÓMIA sa v rámci ek.teórie rozdeľuje na POZITÍVNU A NORMATÍVNU.

POZITÍVNA EKONÓMIA: -zaoberá sa takými javmi, ktoré sú poznateľné a dokázateľné vedeckými metódami, to znamená, tým čo je a nie tým čo by malo byť.Ekonomickú realitu analyzuje takú aká je a hľadá zákonitosti jej fungovania.Usiluje sa odpovedať na otázku, aký je ekonomický život a aká je jeho hospodárska realita.

NORMATÍVNA EKONÓMIA: -usiluje sa vysvetliť, aká by mala byť ekonomická realita, ako by mal fungovať ekonomický systém a preto sa usiluje vytvoriť ideálny model fungovania dokonalého ekonomického systému.Obsahuje etické a hodnotové súdy o ktorých možno diskutovať, ale ktoré nikdy nemožno dokázať faktickými údajmi a vedeckými argumentami.

MAKROEKONÓMIA A MIKROEKONÓMIA -sú súčasťou ekonomickej teórie.Ekonomická teória sa chápe ako národno-hospodárska veda, jej obsah sa delí na tri časti:
1. národno-hospodárska teória
2. národno-hospodárska politika
3. finančná teória

Národno-hospodárska teória sa delí:
1. úvod do národno-hospodárskej teórie
2. makroekonómia
3. mikroekonómia
4. vzťahy národného hospodárstva a svetovej ekonomiky

Ekonómia sa rozdeľuje na dva samostatné a obsahovo odlišné celky-Makro a Mikroekonómia: -sú to dve roviny ekonomického skúmania, ktoré možno od seba oddeliť alebo chápať samostatne. -existuje medzi nimi úzka súvislosť a fungovanie ekonomického systému môžeme pochopiť iba štúdiom oboch častí.

 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.