referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Leonard
Utorok, 16. augusta 2022
Otázky trhu a trhového mechanizmu
Dátum pridania: 30.11.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: macka
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 799
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 7
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 11m 40s
Pomalé čítanie: 17m 30s
 

2. nedokonalá konkurencia – vzniká vtedy, ak výrobca môže na trhu ovplyvňovať cenu. Môže existovať v troch podobách:
A/ monopolistická konkurencia (tzv. diferenciácia produktu) ma trhu sa nachádza
veľa výrobcov, ktorí však ponúkajú diferencované výrobky, tovary substitúty
(vzájomne nahraditeľné výrobky), t.zn., že ten istý tovar od rôznych výrobcov sa
odlišuje obalom farbou, dizajnom a výrobcovia sú schopní ovplyvňovať cenu
výrobku. Prejavujú sa tu všetky formy cenovej i necenovej konkurencie. B/ oligopol – na trhu existuje niekoľko veľkých výrobcov, ktorí sú ekonomicky veľmi
silní a schopní zabrániť ďalším záujemcom vstupovať na trh. Pre udržanie
postavenia vyrábajú menej za vyššie ceny. Konkurencia sa prejavuje najmä
v necenovej oblasti. Má dve základné formy:
- homogénny (rovnorodý) – málo predávajúcich vyrába rovnaké produkty (letecká
doprava),
- heterogénny (nerovnorodý) – výrobcovia dodávajú čiastočne odlišné produkty
(automobily). C/ monopol – úplny (absolútny) – na trhu sa nachádza len jeden výrobca určitého
tovaru, ktorý nemá žiadnu konkurenciu a preto môže určovať monopolne vysoké
ceny. Môže znamenať likvidáciu konkurencie, a tým aj trhového mechanizmu. Preto štát prijíma protimonopolné opatrenia, aby na trhu zabezpečil konkurenciu. Z hľadiska časového môže maž dve základné formy:
- dočasný – dočasná nerovnováha a nesúlad na trhu,
- trvalý. Z hľadiska spôsobu vzniku:
- prirodzený – monopolizácia určitých prírodných alebo technických podmienok
(napr. vodná elektráreň na vodopádoch),
- zásahom štátu – napr. tzv. finančný (fiškálny) monopol. V. Trhové nedokonalosti

1. nedostatok konkurencie – veľký vplyv na spotrebiteľov aj výrobcov, ako aj na využívanie zdrojov v ekonomike.

2. existencia externalít – externality sú vstupy a výstupy výroby, ktoré neprechádzajú trhom a teda náklady a výnosy sa prenášajú na tretie osoby a spôsobujú ujmu – negatívne externality aebo prospech – pozitívne externality

a/ pozitívne – užitočné efekty výroby, ktoré kladne ovplyvňujú ekonomickú činnosť ostatných subjektov na trhu, hoci samy sú bezplatné, resp. sa uhrádzajú zo štátneho rozpočtu (napr. verejný sektor, verejné osvetlenie, polícia, obrana štátu a pod.),

b/ negatívne – škodlivé účinky na prírodné a životné prostredie. Do výroby vstupujú ako bezplatné vstupy (vzduch, voda) a vo forme výstupov znečisťujú okolie.
 
späť späť   2  |  3  |  4  |   5  |  6    ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Otázky trhu a trhového mechanizmu SOŠ 2.9512 2511 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.