referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Vieroslava
Štvrtok, 30. marca 2023
MO3: Investičný majetok podniku
Dátum pridania: 30.11.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: mskbb
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 197
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 0.8
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 1m 20s
Pomalé čítanie: 2m 0s
 
MO3 (OABB)
Majetok – všetko čo podnik vlastní

– INVESTIČNÝ
– OBEŽNÝ (zásoby, pohľadávky, krátkodobý IM)

IM HIM
NIM
FIM
Pri členení majetku sa uplatňujú rôzne kritéria:
- účel obstarania
- doba použitia
- hodnotové (cenové) kritériá
- likvidnosť majetku

ŠTRUKTÚRA IM

NIM - zriaďovacie výdavky
- software
- oceniteľné práva
- DNIM
- ostatný NIM

HIM - pozemky
- budovy, haly, stavby
- stroje, prístroje, zariadenia
- dopravné prostriedky
- inventár
- umelecké diela a zbierky
- iný HIM

FI - investičné cenné papiere a vklady
- poskytnuté pôžičky
- iné FI

OCEŇOVANIE IM

Vstupná cena OC – kúpna cena + vedľajšie náklady
VN – vlastné náklady (určité typy podnikov)
ROC – odhady, súdnym znalcom (už použitý majetok)
CO – kúpna cena  iba pri FIM

Zostatková cena = VC – oprávky
Zvýšená vstupná cena = VC + technické zhodnotenie

OBSTARANIE IM

- kúpou - bezplatný prevod
- darovaním - finančný leasing
- preradením z osobného užívania do podnikania - vo vlastnej réžii
OBNOVA IM

- súhrn činností, ktorými sa buď čiastočne alebo úplne odstraňujú dôsledky všetkých foriem opotrebenia

môže byť úplná - IM sa likviduje, vyraďuje sa z prevádzky a nehradí sa novším
modernejším
čiastočná – odstraňovanie dôsledkov opotrebenia pomocou pravidelnej údržby a opráv
údržba – predchádzanie opotrebeniu

opravy – odstraňujeme následky opotrebenia
môže byť :
bežná – malá súčiastka
stredná – vymení sa časť stroja
generálna – IM sa demontuje, spája sa z modernizáciou IM, a podnik si ju vopred plánuje.
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.