referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Patrícia, Patrik
Streda, 6. júla 2022
Marketingová komunikácia
Dátum pridania: 30.01.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: adabi
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 5 195
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 15.8
Priemerná známka: 2.93 Rýchle čítanie: 26m 20s
Pomalé čítanie: 39m 30s
 

1. Pojem marketingu, vznik, vývoj

Marketing (the market) je anglické slovo a v slovenskom jazyku znamená trh, trhovisko, koncovka–ing vyjadruje dej (činnosť). Sú známe prípady, že výraz marketing sa do slovenčiny prekladá nie najvhodnejšou jednoslovnou náhradou „trhovanie“, alebo ako súhrn, komplex činností, ktoré sú spojené s vytváraním trhov, resp. tvorbou trhov.

Marketing sa chápe ďalejako systém podnikateľskej činnosti, ako komplex vzájomne prepojených prvkov obchodnej aktivity, ako filozofia podnikania, proces vybilancovania ponuky a dopytu alebo ako komplexná ekonomická činnosť v oblasti trhu. Marketing je taký spôsob riadenia a podnikania, ktorý orientuje podnik nauspokojovanie potrieb spotrebiteľov. To znamená, že podnik musí vytvoriť takú ponuku tovarov, ktorá bude prihliadať na potreby trhu, v rámci ktorého sa uplatňuje efektívna cenová politika a zodpovedajúce informačné prostredie pri formovaní a obsluhe trhu.

Z hľadiska vznikua vývoja marketingu je potrebné poznamenať, že marketing ako teoretická disciplína vzniká začiatkom 20. storočia. Jeho vznik bol spojený s nutnosťou riešiť problémy, ktoré nedocenila klasická politická ekonómia a ktoré boli spojené s odbytom (predajom) vyrobeného tovaru. Pretože marketing prinášal so sebou bezprostredné návody na jeho použitie, stal saskoro aj mimoriadne praktickou disciplínou.

Marketingovú filozofiu používali ľudia už dávno pri obchodovaní bez toho, aby svoje konanie zdôvodňovali učením o marketingu. To, čo dnes nazývame marketingom, nie je vlastne nič nové. Mnohé z prostriedkov marketingu už dávno jestvujú a už obchodníci v staroveku ich dokázali „slušne“ využívať.  Prakticky išlo o živelné úsilie minimalizovať riziko, ktoré vzniká so vstupom na trh, a maximalizovať zisk z vyrobenej produkcie.

Marketing ako učebný predmet sa začal prednášať na niektorých univerzitách v USA už v roku 1902, napr. v Michigane v Kalifornii a v Illinois. Bola to reakcia na potreby trhu. Niektorí prednášatelia (lektori) vtedy predpokladali, že marketing nahradil dovtedy používaný výraz distribúcia (rozdeľovanie). Neznamená to, že mnohé prvky marketingu sa už neformovali oveľa skôr. Ide napríklad o reklamu, ku ktorej neskôr pristúpili ďalšie prvky – ochrana spotrebiteľa a výskum trhu.

Základná vnútorná stavba marketingu nielen ako učebného predmetu, ale aj ako praktickej činnosti sa začala vyjasňovať v USA okolo roku 1920. Z tohto dôvodu sa USA pokladajú za kolísku marketingu (v roku 1911 tu bola vydaná prvá kniha o marketingu).

Do európskych krajín sa marketing dostáva po druhej svetovej vojne okolo roku 1950. V tom čase mali v západnej Európe rôzne názory na marketing a nebol prijímaný jednoznačne. Na jednej strane sa marketing považoval za univerzálny prostriedok na riešenie problémov a na druhej strane vyvolával predstavu všeobecného zla.

Marketing sa postupne presadil v západnej Európe, Japonsku ako aj v iných krajinách.

Na naše územie sa dostáva marketing okolo roku 1964. Začal sa uplatňovať v oblasti zahraničného obchodu, výroby a potom aj v oblasti vnútorného obchodu.

Marketing ako ustavičný pohyb vyvolaný budúcnosťou sa v krajinách s vyspelou trhovou ekonomikou dostal takmer do všetkých oblastí. Je to pochopiteľné, lebo marketing v týchto krajinách má dnes obrovský obchodný význam a funguje napríklad:

1. vo výrobných podnikoch každého druhu,
2. v maloobchodnej sieti, 
3. v železničnej doprave, 
4. v dopravných podnikoch veľkého typu,
5. v hoteloch,
6. v cestovných a turistických kanceláriách,
7. v zasielateľstve,
8. v reklamných podnikoch (firmách) väčšieho typu,
9. v bankách a sporiteľniach,
10. v poisťovníctve,
11. v športových organizáciách atď.

 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.