referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Uršula
Streda, 21. októbra 2020
Manažment ako proces
Dátum pridania: 25.01.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: lentilka1305
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 824
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 5.8
Priemerná známka: 3.00 Rýchle čítanie: 9m 40s
Pomalé čítanie: 14m 30s
 
Stratégia stability – udržanie priaznivého stavu. Je to pokračovanie v predmete svojho podnikania alebo uskutočňovanie drobných zmien v súvislosti so zmenami prostredia.

Stratégia útlmu – obmedzovanie podnikateľských aktivít. Táto stratégia môže byť aj efektívnou, ak umožní podniku predísť bankrotu s dôsledkami pre akcionárov, zamestnancov, veriteľov a ďalšie subjekty. Transformácia cieľov a postupov do činnosti podniku sa uskutočňuje na základe:

- strategických plánov podniku, ktoré sa zostavujú na obdobie 3 – 5 rokov,
- podnikateľských plánov, ktoré sa spracúvajú na obdobie 1 – 3 roky,
- operatívnych plánov, ktoré sa zostavujú na obdobie do 1 roka.


Plánovanie a rozhodovanie v manažmente

Plánovanie – možno definovať ako proces vytyčovania cieľov podniku, ako aj spôsobu ich dosahovania. Považuje sa za východiskovú a najdôležitejšiu funkciu manažmentu. Podstatou je uvedomelá činnosť riadiacich pracovníkov, pri ktorých sa:

-volia ciele a vytyčujú úlohy,
-stanovujú prostriedky na dosiahnutie cieľov,
-určenie ciest a spôsobov na dosiahnutie cieľov v čase, v kvalite, …

Rozhodovanie – je činnosť, ktorá identifikuje a analyzuje problém ako predmet riešenia, stanovuje možné varianty a vyberá najvhodnejší spôsob riešenia problému. Základné charakteristické znaky rozhodovacieho procesu:

- existuje možnosť výberu – možnosť vytvoriť niekoľko variantov riešenia,
- výber riešenia je vedomý – zakladá sa na myšlienkovom procese,
- výber je cieľavedomý – zameraný na určitý druh cieľa,
- výber riešenia sa deje podľa určitých kritérií, čomu zodpovedá aj výber prostriedkov na dosiahnutie cieľa,
- po rozhodnutí nasleduje realizácia – rozhodnutie vyvoláva reťazec cieľavedomých činností, ktoré smerujú k uskutočneniu vybraného riešenia a vedú k požadovaným výsledkom.


Podnikateľský zámer a podnikateľská plán

Podnikateľský zámer – obsahuje rozvojové podnikateľské aktivity podniku, ktoré mu majú zabezpečiť úspešný rozvoj a dlhodobú prosperitu v meniacom sa prostredí. Podnikateľský zámer zahŕňa aj rieši vedecko-technickú, právne-organizačnú a ekonomickú stránku podnikania. Aktívny a iniciatívny prístup manažérov podniku plní v tomto procese nezastupiteľnú úlohu.

Podnikateľský plán - je nástrojom riadenia podniku pri zabezpečovaní jeho zámerov a cieľov rozvoja. Podnikateľský plán:

- stanovuje plán podniku na určité časové obdobie (plánovacie obdobie),
- zahŕňa všetky aktivity a opatrenia podniku na dosiahnutie týchto cieľov,
- slúži ako podklad, ktorý podnik predkladá banke v rámci požadovania úveru ako dôkaz schopnosti a pripravenosti podnikateľských zámerov a jeho budúcej podnikateľskej aktivity.


Organizačná štruktúra podniku

Organizačná štruktúra – pojem organizačná štruktúra sa používa vo význame štruktúra prvkov organizácie (útvarov, resp. pracovísk), s dôrazom na vzťah medzi nimi. Organizačná štruktúra sa rozlišuje z 2 hľadísk:

1.organizačná štruktúra riadiaceho systému, ktorý zahrňuje riadiaci aparát podniku,
2.organizačná štruktúra riadeného systému, ktorý zahŕňa štruktúru výrobno-technického systému, tj. prevádzky.
 
späť späť   1  |   2  |  3  |  4    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.