referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Klement
Pondelok, 23. novembra 2020
Manažment ako proces
Dátum pridania: 25.01.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: lentilka1305
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 824
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 5.8
Priemerná známka: 3.00 Rýchle čítanie: 9m 40s
Pomalé čítanie: 14m 30s
 
Typy organizačných štruktúr podniku

Rozlišujeme tieto typy organizačných štruktúr:

- jednoduchá štruktúra malého podniku,
- funkčná podnikateľská štruktúra,
- divizionálna štruktúra,
- maticová štruktúra,
- štruktúra hodlingovej spoločnosti. Táto organizačná štruktúra sa používa v malých podnikoch, s malým počtom pracovníkov, ktorí vyrábajú úzky sortiment výrobkov, určených spravidla pre obmedzený lokálny trh.

Funkčná podnikateľská štruktúra – s rastom podniku, s rastom počtu zamestnancov a s rozširovaním sortimentu výroby a predaja výrobkov pre ďalšie trhy rastie aj zložitosť riadenia. Je vyšším typom podnikateľskej štruktúry. Výrobok A Výrobok B Výrobok C Výrobok D

Funkčná podnikateľská štruktúra popri vrcholovom manažmente vytvára odborné útvary pre jednotlivé funkčné oblasti manažmentu (financie, marketing, výskum a vývoj, výrobu, ľudské zdroje a pod.) Na čele odborných funkčných útvarov sú funkční manažéri.

Divizionálna štruktúra – uplatňuje sa v podnikoch, kde funkčná štruktúra neumožňuje efektívne pôsobenie manažmentu, predovšetkým vzhľadom na rozsah oblastí pôsobnosti podniku. V divizionálnej štruktúre rozlišujeme tri hierarchické úrovne riadenia:

- úroveň podniku,
- úroveň divízií,
- funkčná úroveň.

Na úrovni vrcholového vedenia podniku manažment rozhoduje v otázkach rozvoja podniku ako celku. Na úrovni divízií rozhoduje manažment o tom, ako úspešne súťažiť s konkurenciou pôsobiacou v odbore, na ktorý je divízia orientovaná. Na funkčnej úrovni sa riešia problémy jednotlivých funkčných oblastí manažmentu.

Maticová štruktúra – uplatňuje sa v podniku vtedy, ak je potrebné zohľadniť v riadení dve alebo viac kritérií. Rozlišujeme tri úrovne riadenia:

- úroveň podniku, na ktorej sa rozhoduje o rozvoji a v predaji podniku,
- podnikateľská úroveň, ktorú realizujú manažéri špecializovaní na vybrané výrobky a oblasti trhov,
- funkčná útoveň, ktorú zabezpečujú funkční manažéri.


Manažéri a vedenie ľudí v podniku

Manažér – za manažéra považujeme pracovníka podniku, ktorý spĺňa tieto charakteristiky:

-riadi prácu a preberá zodpovednosť za výsledky práce iných,
-jeho náplňou práce je v podstate vykonávať riadiace činnosti.


Úrovne manažérov v podniku

Manažéri prvej línie – sú majstri, vedúci dielní, sú v priamom kontakte s výkonnými pracovníkmi, zodpovedajú za zadávanie úloh.
Manažéri strednej úrovne – sú to manažéri rôznych závodov, ale aj odborných útvarov (marketingu, výskumu, …).
Vrcholoví manažéri – usmerňujú a koordinujú činnosť podniku ako celku. Majú osobitné postavenie a vzťah k vlastníkom podniku. Obvykle ich do funkcie vymenúvajú vlastníci.


Manažéri podľa charakteru vykonávanej činnosti

Univerzalisti
– stoja na čele riadiacich útvarov (riaditeľ podniku, vedúci prevádzky, …). Nesú zodpovednosť za organizačnú jednotku, ktorú riadia (podnik, dielňa, …).
 
späť späť   1  |  2  |   3  |  4    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.