referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Justína
Nedeľa, 14. apríla 2024
Manažment ako proces
Dátum pridania: 25.01.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: lentilka1305
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 824
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 5.8
Priemerná známka: 3.00 Rýchle čítanie: 9m 40s
Pomalé čítanie: 14m 30s
 
MANAŽMENT AKO PROCES

Podstata manažmentu

Manažment možno definovať ako umenie riadiť podnikovú činnosť, resp. umenie dosiahnuť stanovené ciele podniku. V súčasnosti manažment vystupuje v 2 formách:-proces riadenia podniku-nositeľ funkcií riadenia podniku

Manažérske funkcie:
-
plánovanie
- organizovanie
- riadenie
- kontrola

Plánovanie - má kľúčové postavenie. Je východiskovou funkciou manažmentu. Je proces stanovenia cieľov podniku, ako aj spôsob ich dosiahnutia. Plánovanie obsahuje:

1.stanovenie cieľov,
2.stanovenie prostriedkov na dosiahnutie cieľov,
3.určenie ciest a spôsobov na dosiahnutie cieľov.

Organizovanie - vytváranie podmienok na harmonizované správanie a plnenie podnikových cieľov.

Riadenie - závisí od schopností umenia a spôsobu práce s ľuďmi. Od týchto daností závisí úspech práce manažéra. Pod riadením ľudí rozumieme bezprostredné pôsobenie manažéra na podriadených, čím chce dosiahnúť ich želané správanie.

Kontrola - je zamerané na hodnotenie javov alebo procesov, kontrola postupuje nasledujúcimi fázami:

- zisťovanie skutočného stavu
- porovnávanie skutočného stavu s plánom alebo normou
- vyvodzovanie záverov pre rozhodovanie

V podniku rozlišujeme tieto druhy kontroly:
- predbežná – je zameraná na reálnosť stanovených plánov a pripravenosť podniku na ich realizáciu
- priebežná – uskutočňuje sa v priebehu realizácie plánu. Jej úlohou je zasahovanie v prípade vzniku odchýlok a zabránenie nesprávneho vývoja
- výsledná – uskutočňuje sa po realizácii plánu. Jej výsledky nám podávajú súhrnné hodnotenie dosiahnutých výsledkov podniku.


Stratégia podniku

Stratégia – je to stanovenie základných a dlhodobých cieľov podniku, postupov a spôsobov, ako tieto ciele dosiahnuť.

Strategické ciele
– vyjadrujú hlavné a najvyššie ciele podniku. Na základe strategických cieľov sa potom hľadajú spôsoby a rozpracúvajú postupy, ktoré vedú k ich realizácií (zvýšenie podielu na trhu, rast aktív podniku, zvyšovanie ziskovosti a rentability). Typy podnikových stratégií:

- stratégia rastu,
- stratégia stability,
- stratégia útlmu.

Stratégia rastu – vedie k úspechu v podnikaní. Ukazovateľmi tejto stratégie môžu byť napr. rast obratu z predaja, rast zisku podniku, rast majetku podniku. Stratégiu rastu možno presadzovať:

-koncentráciou – spájaním sa s podnikmi toho istého odboru,
-diverzifikáciou – prenikaním do príbuzných odborov.
 
   1  |  2  |  3  |  4    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.