referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Drahomíra
Utorok, 19. januára 2021
Finančná analýza podniku
Dátum pridania: 09.01.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: deasi
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 953
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 2.8
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 4m 40s
Pomalé čítanie: 7m 0s
 
Metódy a nástroje finančnej analýzy

Základ metodickým nástrojom finančnej analýzy sú tzv. pomerné finančné ukazovatele.

1.ukazovatele rentability:

zisk
Rentabilia tržieb: Rt = . 100 %
tržby
zisk
Rentabilita nákladov: Rn= náklady .100%

zisk
Rentabilita kapitálu: Rk = . 100%
Kapitál

zisk
Rentabilita zásob: Rz= . 100%
Zásoby

2.ukazovatele likvidity:

KFM
Likvidita I. stupňa (okamžitá) =
Krátkodobé záväzky
-prijateľné intervali
KFM + krátkodobé pohľadávky
Likvidita II. stupňa (bežná) =
Krátkodobé záväzky
-prijateľné intervali
KFM + krátkodobé pohľ.+ priemer. zásoby
Likvidita III. stupňa (celková) =
Krátkodobé záväzky

-prijateľné intervaly

3.ukazovatele stability

Vlastný kapitál
Stupeň samofinancovania = . 100%
Celkový kapitál

Cudzí kapitál
Stupeň zadrženosti = . 100%
Celkový kapitál

4.ukazovatele aktivity

Tržby
Obrátka zásob =
Priemerné zásoby

Priemerné zásoby
Doba obratu zásob = . 100%
Tržby /365

Postup finančnej analýzy

1.Z informácií, ktoré poskytujú výkazy účtovnej závierky (súvaha, výkaz ziskov a strát), resp. Onych informačních zdrojov. Vypočítame pomerné finančné ukazovatele.
2.Vypočítané ukazovatele sa porovnávajú s tzv. vzorovými hodnotami. Funkci vzorových hodnôt môžu plniť hodnoty ukazovateľov finanč. Zdravého porovnatelného podniku alebo priemernej hodnoty ukazovateľov příslušných výrobkov odboru.
3.Hodnotí sa vývoj ukazovateľov v čase , t. j. aký je směr vývoja , trend
4.Posledným krokom je súhrnné hodnotenie finančného zdravia podniku, návrch na ďalší postup – formulácia cieľov pre tvorbu finančného plánu.

Finančný plán podniku

Plánovanie – rozhodovanie o budúcnosti –čo , ako, kedy a kto má robiť, aby sa splnili stanovené ciele
-jeho konečným výsledkom je plán podniku
Podnik si môže sám zvoliť systém plánovania (napr. podľa veľkosti podniku , výrábajúce produkcie, výrobnom odboru,...)
Strategický plán – je v časovom horizonte od 3 do 8 rokov
Podnikateľský plán – od 2 až do 5 rokov
Operatívny plán – časovom horizonte je kratší ako 1 rok (napr. mesiac, deň ,...)

Medzi časovým horizontom a veľkosťou podniku je úzky vzťah. V menšom podniku plánujú zväčša na kratší čas. V malom podniku je plán na dlhú dobu na 2 alebo 3 roky.

Čiastkové plány - obsahuje ich každý plán

-s pravidla ide o: plán marketingu, výroby, nákupu surovín a materiálov, finančný plán, plán ľudských zdrojov, plán investícií.. Počet čiastkových plánov závisí od základného charakteru podniku. Napr. obchodný podnik nemá plán výroby, podnik, ktorý neuvažuje s fúziou alebo akvizíciou nemá akvizičný plán,...
-Fúzia – splynutie samostatného podniku, zlučovanie
-Akvizícia – získavanie (zákazníkov), vzbudenie záujmu (u zákazníkov)

Ak má byť plán vypracovaný v čas a kvalitne musia sa zabezpečiť väzby a prepojenia medzi jednotlivými čiastkami plánu. Významné postavenie medzi čiastkami plánmi má finančný plán.
 
späť späť   1  |   2   
 
Podobné referáty
Finančná analýza podniku SOŠ 2.9764 555 slov
Finančná analýza podniku SOŠ 2.9470 4729 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.