referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Radoslav
Sobota, 6. marca 2021
Finančná analýza podniku
Dátum pridania: 09.01.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: deasi
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 953
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 2.8
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 4m 40s
Pomalé čítanie: 7m 0s
 
Úloha finančnej analýzy vo finančnom riadení

Finančná analýza

-organická súčasť finančného riadenia
-jej úlohou je hodnotiť finančnú situáciu podniku a určiť príčiny, ktoré ju ovplyvnili
-finančnú situáciu treba hodnotiť komplexne, t.j. podchytiť pri analýze všetky jej zložky a ich vzájomné vzťahy finančná situácia podniku sa nazýva finančné zdravie podniku. Finančne zdravý je ten podnik, ktorý je v súčasnosti i perspektívne schopný dosahovať takú mieru zisku, s akým je príslušný odbor podnikania spojený.

Výsledkom finančnej analýzy je identifikácia slabých a silných stránok.

Z hľadiska časovej orientácie môže ísť o finančnú analýzu:

a)ex - past – sú to dosiahnuté súčasné a minulé výsledky hospodárenia
b)ex - ante – ide o analýzu finančnej situácie v budúcnosti

Koho zaujíma finančná situácia podniku?

Finančná situácia podniku je predmetom záujmu mnohých subjektov, sú to predovšetkým:

•vlastníci, akcionári, investori
•manažéri podniku
•veritelia
•zákazníci (odberatelia)
•ostatné subjekty (štátne orgány, univerzity,...)

Vlastníci, akcionári, investori – sa zaujímajú najmä o ziskovosť a rizikovosť podniku, o cash – flow, o výšku vyplácaných divident,...

Manažéri podniku – zaujíma ich prosperita a stabilita podniku ,využitie kapitálu a ostatných zdrojov v podniku. Veľmi blízke sú záujmy aj ostatných zamestnancov podniku.

Veritelia:

a)krátkodobí ( dodávatelia surovín, materiálov,...) – zaujímajú sa o likviditu ( schopnosť produkovať hotovosť a v čas splácať svoje záväzky) podniku
b)dlhodobí ( banky úvery, držitelia obligácií,..) – zaujímajú sa o likviditu, zadlženosť, dlhodobú ziskovosť podniku,...

Zákazníci – získavajú informácie o finančnom zdraví podniku, ak ide o dlhodobý obchodný vzťah

Ostatné subjekty – zaujímajú sa o finančnú situáciu podniku, napr. z hľadiska riešenia výskum úloh na univerzitách finanční manažér musí poznať záujmy uvedených subjektov a umožniť im dané informácie získať a aj informácie o finančných situácii podnikov, v ktorých má podnik majetkové účasti.

Informačné zdroje pre finančnú analýzu

-sú najmä výkazy tvoriace účtovnú závierku podniku:

•súvaha (bilancia)
•výkaz ziskov a strát (výsledovka)
•prehľad o peňažných tokoch (cash – flow)

-ďalšie:

•výročné správy společnosti (a.s.)
•priebežné správy společnosti
•hospodárska tlač
•poradenské a konzultačné firmy
 
   1  |  2    ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Finančná analýza podniku SOŠ 2.9764 555 slov
Finančná analýza podniku SOŠ 2.9470 4729 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.