referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Jela
Pondelok, 19. apríla 2021
Kombinovaná doprava
Dátum pridania: 16.01.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: jurci
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 294
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 4.1
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 6m 50s
Pomalé čítanie: 10m 15s
 

Kombinovaná doprava je dnes už neodlučiteľnou súčasťou dopravnej sústavy vyspelých európskych štátov, pričom nejde o nový druh dopravy, ale o veľmi účelné využívanie vzájomné prepojenie bežných druhov dopravy. Multimodálna preprava je preprava minimálne dvoma druhmi dopravy. Intermodálna preprava je preprava viacerými druhmi dopravy pomocou jednej a tej istej nákladovej jednotky. Nákladnou jednotkou sa rozumie kontajner, výmenná nadstavba, cestný náves, podvojný náves, cestné vozidlo, cestná súprava.

Kombinovaná doprava je potom intermodálna doprava s podstatnou časťou po železnici, vode, prípadne letecky, pričom začiatočná a konečná fáza prepravy je cestnou dopravou a mala by byť čo najkratšia. Železnica efektívne a pravidelne prepravuje veľké množstvá tovarov na väčšie vzdialenosti, pritom je v porovnaní s cestnou dopravou ekologickejšia.

Nákladná cestná doprava sa vyznačuje veľkou pružnosťou vzhľadom na čas prepravy a jej výhoda je dostupnosť skoro všade. Sústreďuje tovar do terminálov kombinovanej dopravy, odkiaľ sa už používa iný druh dopravy. Vodná doprava poskytuje väčšie prepravované objemy a pri výhodnejších cenách a energetickej spotrebe ako v prípade železničnej dopravy.

Zo spolupráce jednotlivých druhov kombinovanej dopravy vyplývajú tieto výhody:

 • eliminovanie znevýhodnení priamej cestnej dopravy (čakanie na hraniciach, nezávislosť od premávky a poveternostných vplyvov, nie sú potrebné prepravné povolenia)
 • odľahčenie cestnej siete, menšia nehodovosť, menšie škodliviny
 • menšie prevádzkové náklady dopravcu (nižšia spotreba PHM, menšie variabilné nákl.)
 • presná kalkulovateľnosť času prepravy so zreteľom na grafikon železničnej prepravy

Delenie kombinovanej dopravy:
Nesprevádzaná doprava dnes má na trhu podiel asi 80%. Kontajnery, výmenné nadstavby a cestné návesy sú prepravené pomocou cestných vozidiel do terminálu, tam sú pomocou žeriavov preložené (vertikálna prekládka). Hlavná časť prepravy je železnicou alebo loďou. Nevýhodou je nevyhnutnosť veľkých investícií do infraštruktúry, napríklad do portálových žeriavov, špeciálne upravených železničných vozňov atď.

Sprevádzaná doprava - pri tomto druhu kombinovanej dopravy sú cestné vozidlá naložené pomocou nájazdovej rampy (horizontálna prekládka) na špeciálne nízkopodlažné železničné vozne alebo do nákladného priestoru lode. Vodiči sprevádzajú vozidlá počas prepravy vo zvláštnom vozni. Medzi výhody sprevádzanej dopravy patrí to, že vodiči si počas prepravy odpočinú, môžu čerpať povinné prestávky. Nie je potrebná náročná výstavba terminálov, pretože naloženie a vyloženie vozidiel je jednoduché. Najväčšou nevýhodou je veľká mŕtva hmotnosť- hmotnosť ťahačov.

Prepravné systémy:

 • Kotajnerový systém – preprava veľkých kontajnerov na plošinových vozňoch. Nakládka sa vykonáva pomocou prekladača. Tento systém je najrozšírenejší, pretože sa pri ňom využívajú kontajnery unifikované podľa normy ISO.
 • Výmenné nadstavby – preprava výmenných nadstavieb na plošinových vozňoch. Nakládka sa vykonáva pomocou žeriavu vybaveného klieštinami. Nevýhoda – nadstavby sa nedajú stohovať, preto vyžadujú veľké skladovacie plochy.
 • Systém prepravy návesov bežnej stavby – preprava sa uskutočňuje na železničných vozňoch typu Wippen s priehlbinou pre kolesá návesu. Nakládka sa vykonáva pomocou špeciálneho ťahača spätným chodom.
 • Systém prepravy návesov upravených na uchytenie klieštinami – preprava po železnici je na košových vozňoch s priehlbinami pre kolesá návesu. Nakládka sa vykonáva vertikálnym spôsobom pomocou portálového žeriavu.
 • Systém prepravy cestných súprav – systém RO-LA preprava automobilov a cestných súprav na plošinových vozňoch so sníženou podlahou na 410 mm nad temenom koľajnice. Nakládka je pomocou prenosnej rampy po ktorej vozidlá vchádzajú na vozeň jedno za druhým. Vodiči sprevádzajú vozidlá v lôžkových vozňoch.
 • Systém prepravy podvojných návesov – systém, ktorý prevzala Európa z USA s názvom Road Ril. Podvojný náves má špeciálne spevnenú konštrukciu, umožňujúcou spojenie návesov do vlaku len pomocou železničných podvozkov
 • Systém prepravy odvaľovacích kontajnerov – systém ACTS . Cestné vozidlo je vybavené manipulátorom a prepravuje normalizovaný odvaľovací kontajner. Pomocou manipulátoru sa kontajner preloží (presunie) na plošinový vozeň. Na plošinovom vozni sú otočné rámy pre kontajnery.

Prepravné systémy voda – pozemná doprava
Systém LO-LO je klasický spôsob prekládky na loď. Je to vertikálna prekládka nákladovej jednotky pomocou prístavných a lodných žeriavov.
Systém RO-RO je systém horizontálnej prekládky cestných vozidiel. Keď sa používajú viacúčelové lode, ktoré prepravujú okrem kontajnerov aj cestné vozidlá, vtedy vzniká kombinácia oboch spôsobov nakládky označovaná RO-LO.

Nákladové jednotky:

 • Veľké kontajnery – sú celosvetovo unifikované kontajnery podľa normy ISO. Majú štandartizovaný tvar, rozmery, upevňovacie a záchytné prvky. Základné rozmery sú podľa anglických mier v stopách, môžu byť 20, 30 a 40 stopové.
 • Univerzálny – na prepravu kusových materiálov. Má buď jedny čelné dvojkrídlové dvere alebo aj bočné dvere.
 • Otvorený – je určený na prepravu a krátkodobé skladovanie sypkých materiálov. Nakladá sa zhora, proti poveternostným vplyvom sa tovar chráni prikrytím plachtou.
 • Výsypný otvorený – podobne ako otvorený. Je však určený na prepravu materiálov, ktoré sa nemusia chrániť pred poveternostnými vplyvmi.
 • Výsypný zatvorený – (Bulk kontajner) podobne ako otvorený. Prepravovaný materiál však musí byť chránený pred poveternostnými vplyvmi (poľnohospodárske a potravinárske suroviny). Plní sa zhora cez tri uzatváracie otvory, vyprázdňuje sa pomocou výsypného zariadenia.
 • Plošinový – (Flat kontajner) je určený na prepravu strojárskych výrobkov alebo materiálov, ktoré si nežiadajú ochranu pred poveternostnými vplyvmi napr. drevo, rúry.
 • Cisternový – je určený na prepravu a krátkodobé skladovanie kvapalín. Podľa povahy kvapalín sú cisterny vyrobené z rôznych druhov materiálov.
 • Kontinentálny – (Pool kontajner) podobne ako univerzálny. Líši sa od neho rozmerom šírky v strede (2500 mm), čo umožňuje lepšie využiť jeho ložnú plochu.
 • Stredný kontajner – je to kontajner, ktorý ma objem väčší ako 3m3 a dĺžku do 6m. Majú aspoň jedny dvere a sú vybavené krúžkami alebo strmeňmi pre zavesenie laná s hákom. Celková hmotnosť by nemala prekročiť 5,2 tony.
 • Malé kontajnery – sú prepravné prostriedky s objemom od 1 do 3 m3. Vybavené sú ojom na ručnú manipuláciu, musia umožňovať manipuláciu vidlicovým vozíkom.
 • Terminály kombinovanej dopravy musia obsahovať cestné pripojenie terminálu, vstupné a výstupné miesto pre cestné vozidlá, dopravné plochy a vnútorné komunikácie, parkovacie a skladovacie miesta, manipulačné a prekladacie mechanizmy, koľajové vybavenie, opravárenské a servisné objekty, administratívnu budovu.

Medzinárodná kombinovaná doprava a zapojenie Slovenska
Geografická poloha Slovenska v strede Európy poskytuje dobré podmienky na rozvoj ekologických a efektívnych prepravných systémov. Bratislavský prístav umožňuje aj prepravu v systéme RO-RO. V súčasnosti má SR 1083 km železničných tratí, šesť terminálov a 11 hraničných priechodov, ktoré sú zaradené do Dohody AGTC (Európska dohoda o najdôležitejších trasách medzinárodnej kombinovanej dopravy a príslušných objektoch)

 
Zdroje: Učebnica Cestná doprava
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.