referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Erika, Erik
Štvrtok, 2. februára 2023
Vzdelávanie pracovníkov
Dátum pridania: 16.01.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: bundless
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 394
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 1.3
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 2m 10s
Pomalé čítanie: 3m 15s
 

Podniky majú potrebu zamestnávať pracovníkov s vysokou odbornou úrovňou. Túto potrebu riešia:
A- Získavaním schopných a odborne pripravených pracovníkov
B- Odbornou prípravou a rozvojom vl. pracovníkov

Prehlbovanie kvalifikácie je právnou povinnosťou pracovníkov. Zamestnávatelia ju zabezpečujú:
1- Kvalifikačnou prípravou pracovníkov
2- Programy rozvoja pracovníkov

1- Kvalifikačná príprava pracovníka
zahŕňa tieto formy:     A- adaptácia nových pracovníkov
                                 B- zvyšovanie kvalifikácie
                                 C- rekvalifikácia

A- Ide o prispôsobenie sa nových zamestnancov pracovným a sociálnym podmienkam podniku
Cieľom adaptácie sú produktívny a spokojný zamestnanci

Zahŕňa:     

 • pracovnú adaptáciu (zamestnanec si musí zvyknúť na prac. podmienky, charakter a obsah prac. činností, riadiaci systém a organizáciu práce podniku)
 • sociálna adaptácia (jej cieľom je dosiahnuť, aby sa zamestnanec zriadil do existujúcich medziľudských vzťahov v podniku)
 • podniková kultúra (predstavuje spoločenské hodnoty a normy, ktoré sa v podniku prijali a rozvinuli, navonok sa prejavuje v spoločných zvykoch, obliekaní....)

B- Znamená pokračovanie odbornej prípravy pracovníkov v rámci ich doterajšieho odborného zamerania, ide o obnovovanie a rozvíjanie doteraz nadobudnutých vedomostí a zručností

C- Je každá aj elementárna zmena kvalifikácie, ide o získavanie nových vedomostí a zručností, rozlišujeme čiastočnú a úplnú rekvalifikáciu

Rekvalifikácia:  

 • pomáha riešiť problém nezamestnanosti (môže viesť k novému uplatneniu)
 • je určitou prevenciou pred stratou zamestnania
 • umožňuje uplatnenie absolventov škôl a zdravotne postihnutým občanom
 • zabezpečujú ju buď podniky alebo úrady práce

2- Rozvoj pracovníkov

 • Znamená vzdelávanie pracovníkov z hľadiska budúcich potrieb podniku
 • Je to orientácia najmä na kariéru pracovníkov
 • Kariéra pracovníkov znamená rozvojovú postupnosť zamestnaní, ktoré človek vykonáva v priebehu svojho života
 • Rozvoj kariéry je výsledkom vzájomného pôsobenia toho, čo si volí pracovník v súlade so svojimi možnosťami a cieľmi a tým, čo mu  ponúka podnik
 • Riadenie kariéry je informovanie pracovníkov o pracovných možnostiach, vytvorenie plánu karéry a organizovanie vzdelávania, výsledkom je: podpora rozvoja interných pracovníkov, zníženie fluktuácie, stimulácia pracovníkov k rozvoju
 
Podobné referáty
Vzdelávanie pracovníkov SOŠ 2.9538 2444 slov
Vzdelávanie pracovníkov SOŠ 2.9932 300 slov
Vzdelávanie pracovníkov SOŠ 2.9647 2443 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.