referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Adriána
Nedeľa, 26. júna 2022
Nepriame dane
Dátum pridania: 30.11.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: trepo
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 701
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 6.5
Priemerná známka: 2.93 Rýchle čítanie: 10m 50s
Pomalé čítanie: 16m 15s
 

Táto zmena môže nastať:
1. na základe kúpnopredajnej zmluvy
2. na základe darovacej zmluvy

Predmetom DPH môžu byť ďalej aj služby:
a) opravárenské služby
b) ubytovacie služby
c) stravovacie služby
d) služby cestovných kancelárií
e) služby pôšt a telekomunikácií


Niektoré služby sú však od daňovej povinnosti oslobodené:
rozhlasové a televízne vysielacie služby, poštové služby, finančné činnosti, poisťovacie služby, výchovné, vzdelávacie a vedecké služby, služby zdravotnej a sociálnej starostlivosti, prevádzkovanie lotérií a iných podobných hier, prevod, prechod a prenájom nehnuteľností, predaj podniku.

Od DPH nie sú oslobodené sponzorované programy: reklama, propagácia.

Daní z pridanej hodnoty podlieha prevod a použitie práv – napr. poskytnutie práva licencií na vynálezy, prevod nehnuteľnosti u tých stavieb, ktoré boli skolaudované do 2 rokov. Platiteľ dane – je FO al. PO, ktorá vrámci podnikania odvádza daňovú povinnosť, je registrovaná ako platiteľ.
Pre FO sa daň posudzuje podľa živnostenského zákona, pre PO podľa obchodného zákonníka. Povinnosť registrácie – registrácia je povinnosť podnikateľa zaevidovať sa na daňovom úrade. Registrácia je:
a) povinná – je viazaná na obrat, ktorý musí byť vo výške 750.000 Sk. s predvídaním 3 mesiacov dopredu a 3 mesiace dozadu
b) dobrovoľná – bez ohľadu na dosiahnutý obrat, ktorý je nižší ako 750.000 Sk. Zrušenie registrácie – ak príjem podnikateľa nedosahuje výšku predpísaného obratu 750.000 Sk, môže požiadať o zrušenie registrácie najskôr po uplynutí 12 mesiacov. Základ dane – ZD pri DPH je cena, ktorá neobsahuje daň. Tento spôsob výpočtu sa používa pri bezhotovostnom platobnom styku. Pri bezhotovostnom platobnom styku daňový doklad je faktúra. Táto musí obsahovať náležitosti určené zákonom tak, aby bola uznaná za daňový doklad. Pri zdaniteľných plneniach hradených z hotovosti sa používa ako doklad výstup z registračnej pokladne. Sadzba dane – v súčastosti základná SD je 23%, pri tovare a službách uvedených v prílohe k zákonu je SD 10%. Napr: mlieko a mliečne výrobky,mlynárske výrobky a iný potravinársky tovar, predmety dennej spotreby (zošity, noviny, knihy), ale aj elektrická a tepelná energia, výroba a rozvod vody, vodná doprava, pozemná doprava okrem cestnej, atď…
Daňový doklad a jeho obsah

Platiteľ je povinný vyhotoviť za každé zdaniteľné plnenie v prospech iného platiteľa daňový doklad, a to najneskôr v deň uskutočnenia zdaniteľného plnenia a najneskôr do 15 dní odo dňa jeho uskutočnenia. Platiteľ nie je povinný vyhotoviť daňový doklad za zdaniteľné plnenie oslobodené od dane. Daňový doklad musí obsahovať:
a). obchodné meno, sídlo alebo trvalý pobyt, miesto podnikania, daňové identifikačné číslo platiteľa, ktorý uskutočňuje zdaniteľné plnenie
b). obchodné meno, sídlo alebo trvalý pobyt, miesto podnikania, daňové identifikačné číslo platiteľa, v ktorého prospech sa zdaniteľné plnenie uskutočňuje
c). poradové číslo daňového dokladu
d). dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia
e). dátum vyhotovenia daňového dokladu
f). názov, množstvo tovaru alebo rozsah zdaniteľného plnenia
g). výšku ceny bez dane
h). sadzbu dane
ch).
 
späť späť   1  |   2  |  3  |  4  |  5    ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Nepriame dane SOŠ 2.9870 828 slov
Nepriame dane GYM 2.9495 743 slov
Nepriame dane SOŠ 2.9860 1557 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.