referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Tadeáš
Sobota, 25. júna 2022
Nepriame dane
Dátum pridania: 30.11.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: trepo
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 701
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 6.5
Priemerná známka: 2.93 Rýchle čítanie: 10m 50s
Pomalé čítanie: 16m 15s
 

výšku dane celkom
Za správnosť údajov v daňovom doklade zodpovedá platiteľ uskutočňujúci zdaniteľné plnenie.
Ak súčasťou zdaniteľného plnenia je tovar alebo služba s rôznymi sadzbami dane, prípadne zdaniteľné plnenie oslobodené od dane, musí sa v daňovom doklade uviesť výška ceny bez dane a výška dane celkom oddelene podľa ustanovených sadzieb dane, prípadne výška ceny zdaniteľného plnenia oslobodeného od dane. Daň sa zaokrúhľuje pre jednotlivé sadzby dane.

Daňovým dokladom môžu byť aj:
a). dohoda o splátkach, ktorá je súčasťou nájomnej zmluvy alebo zmluvy o kúpe prenajatej veci
b). zmluva o dodávaní tepelnej energie, elektrickej energie, plynu a vody
Daňovým dokladom je aj doklad vyhotovený daňovým úradom pri výkone daňovej exekúcie predajom hnuteľných a nehnuteľných vecí podľa osobitného predpisu.

SPOTREBNÉ DANE

DAŇ Z VÍNA ( zákon NRSR č.309 / 1993 Z.z.v znení neskorších predpisov)
Subjekt dane – platiteľom dane je PO alebo FO, ktorá víno vyrába, víno do tuzemska dováža alebo vyváža v rámci podnikatelskej činnosti, vinár alebo iná FO, ktorá vyrobí viac ako 1000 litrov vína ročne, FO alebo PO, ktorá získa víno bez dane, alebo nevie preukázať spôsob nadobudnutia.
Predmet dane – sú vína hroznové, šumivé, dezertné a dezertné korenené vína vyrobené
tuzemsku alebo do tuzemska dovezené.
Základ dane – je množstvo vína, pri ktorom vznikla daňová povinnosť, vyjadrené v litroch.
Sadzba dane – je určená podľa druhu vína:
a) hroznové – 5 Sk / 1 liter
b) šumivé – 23,30 Sk / 1 liter
c) dezertné a dezertné korenené vína – 16,30 Sk / 1 liter
DAŇ Z PIVA ( zákon NRSR č.310 / 1993 Z.z. v znení neskorších predpisov)
Platiteľ dane - je FO alebo PO, ktorá pivo: vyrába, dováža, vyváža vrámci podnikateľskej činnosti, uskutočňuje výčap, nadobúda spôsobom ako zákon nestanovuje
Predmet dane – je pivo vyrábané v tuzemsku alebo dovezené do tuzemska a má stupňovitosť 0,60° alkoholu.
Základ dane – je určovaný množstvom piva v hektolitroch
Sadza dane – bude závisieť od stupňovitosti a druhu piva. Výška sadzby závisi tak isto.
- do 11,6% stupňovitosti..............................230 Sk / hl
- od 11,7 – 13,6% stupňovitosti...................400 Sk / hl
- od 13,7% stupňovitosti..............................470 Sk / hl

DAŇ Z LIEHU ( zákon NRSR č.229 / 1995 Z.z. v znení neskorších predpisov)
Predmet dane – nie je len samotný lieh vyrobený alebo dovezený do tuzemska, ale aj obsah liehu v zmesi (npr. Vermut obsahuje 22% liehu)
Platiteľ dane – je buď výrobca, kupujúci, dovozca alebo vývozca liehu
Základ dane – je množstvo liehu vyjadrené v litroch
Sadza dane – je pre lieh a liehoviny a destiláty 250 Sk / 1 liter
Platiteľ, ktorý vyskladňuje spotrebiteľské balenie liehu, je povinný každé takéto balenie označiť kontrolnou páskou.

DAŇ Z TABAKU A TABAKOVÝCH VÝROBKOV
( zákon NRSR č.312 / 1993 Z.z.
 
späť späť   1  |  2  |   3  |  4  |  5    ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Nepriame dane SOŠ 2.9870 828 slov
Nepriame dane GYM 2.9495 743 slov
Nepriame dane SOŠ 2.9860 1557 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.