referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Václav
Pondelok, 28. septembra 2020
Peniaze a bankový systém
Dátum pridania: 13.11.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: KoiTinKa
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 4 358
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 12.8
Priemerná známka: 2.95 Rýchle čítanie: 21m 20s
Pomalé čítanie: 32m 0s
 
operácie a kontroluje banky vo svojej oblasti. Jadrom FRS je Zbor guvernérov FRS, ktorý sa skladá zo 7 členov menovaných prezidentom a potvrdených senátom na obdobie 14 rokov. Členmi zboru sú zväčša bankári alebo ekonómovia zamestnaní na plný úväzok. Kľúčovou inštitúciou FRS prijímajúcou rozhodnutia je Federálny výbor pre operácie na voľnom trhu ( FOMC ).
Dvanásť členov FOMC s hlasovacím právom tvorí 7 guvernérov a 5 prezidentov regionálnych federálnych rezervných bánk. Táto rezervná skupina kontroluje jediný najdôležitejší a najčastejšie používaný nástroj modernej monetárnej politiky – ponuku bankových zdrojov. Na vrchole celého systému je Predseda Zboru guvernérov.

Vedie zbor a FOMC, vystupuje ako verejný hovorca FRS a má nesmiernu moc pri určovaní foriem a podstaty monetárnej politiky. FRS sa ako celok správa ako nezávislá vládna agentúra. Hoci formálne je FRS korporáciou vo vlastníctve komerčných bánk, ktoré sú členmi FRS, v skutočnosti je verejnou agentúrou. Určuje smer monetárnej politiky podľa toho, čo považuje za najlepšie pre ekonomiku. Federálny rezervný úrad vo Washingtone tvorí spolu s 12 federálnymi rezervnými bankami americkú ústrednú banku. Každá moderná krajina má takúto ústrednú banku, ako je napríklad Anglická banka alebo Nemecká spolková banka. Primárnou funkciou modernej ústrednej banky je kontrola peňazí a úverových podmienok. Úroková miera, ktorou FRS zaťažuje banky sa nazýva diskontná sadzba. Bankové rezervy čiže zostatky, ktoré obchodné banky uložili do federálnych rezervných bánk a ktoré sa vykazujú ako pasíva FRS.

OPERÁCIE NA VOĽNOM TRHU

Najdôležitejším nástrojom FRS sú „ operácie na voľnom trhu “. Predávaním alebo kupovaním vládnych dlhopisov na voľnom trhu môže FRS zvyšovať alebo znižovať bankové rezervy. Tieto tzv. operácie na voľnom trhu sú najdôležitejším stabilizujúcim nástrojom ústrednej banky. Ústredná banka musí pri kontrole zdrojov, na ktorých je založené M, zápasiť s poruchami súvisiacimi s medzinárodnými zmenami v týchto zdrojoch. Ak to však chce urobiť, musí mať dostatočnú moc, aby mohla vykompenzovať tieto poruchy alebo ich sterilizovať.

FRS okrem funkcií na peňažnom trhu má aj rad ďalších úloh, ktoré sú v kompetencii FRS a iných federálnych agentúr:

-riadenie oficiálnych kurzových operácií
-regulácia bánk
-koordinácia medzinárodnej finančnej politiky

VPLYV PEŇAZÍ NA PRODUKT A CENY

Tri osobitné funkcie peňazí:

-Výmenný prostriedok, t.j. ako vec, ktorá sa používa na nákup všetkých statkov a služieb.
-Účtová jednotka, t.j. ako nástroj, pomocou ktorého vedieme účtovné knihy, ako univerzálne meradlo vyjadrujúce hodnotu statkov a služieb.
-Uchovávateľ hodnoty, t.j. ako bezrizikové aktívum, ktoré možno použiť na držbu bohatstva v určitom časovom intervale.

Pochopiť funkciu peňazí znamená pochopiť podstatu dopytu po peniazoch. Dopyt po peniazoch je odvodený predovšetkým od potreby uskutočňovať transakcie. Ponuku peňazí určuje súkromný bankový systém spolu s ústrednou bankou danej krajiny. Prostredníctvom operácií na voľnom trhu a ďalších nástrojov zabezpečuje ústredná banka bankovému systému rezervy, ktoré nadobúdajú formu pokladničnej hotovosti a bezúročných bankových vkladov vo FRS.

Peňažné trhy – trhy, kde sa vypožičiavajú krátkodobé fondy, patria k hlavným úrokovým sadzbám krátkodobé sadzby, ako sú sadzby z trojmesačných pokladničných poukážok, krátkodobých cenných papierov a sadzba z federálnych fondov, ktorú si banky navzájom platia za použitie bankových rezerv „ cez noc “.


TRH A TRHOVÝ SYSTÉM

Trh vznikol súčasne so vznikom tovarovej výroby. Súčasnú ekonomiku charakterizuje rozvinutá deľba práce, v dôsledku čoho jednotliví výrobcovia vyrábajú výrobky pre mnoho iných výrobcov a spotrebiteľov. Všetkých navzájom spája trh. Trh sa rozvíjal a zdokonaľoval súčasne s rozvojom tovarovej výroby a rozvojom spoločenskej deľby práce, s rozvojom hospodárskych vzťahov v národnom a v medzinárodnom meradle. Čím je deľba práce rozvinutejšia, tým vzájomná závislosť jednotlivých trhových subjektov väčšia.
 
späť späť   2  |  3  |  4  |   5  |  6    ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Peniaze a bankový systém GYM 2.9409 845 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.