referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Vendelín
Utorok, 20. októbra 2020
Peniaze a bankový systém
Dátum pridania: 13.11.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: KoiTinKa
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 4 358
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 12.8
Priemerná známka: 2.95 Rýchle čítanie: 21m 20s
Pomalé čítanie: 32m 0s
 
Súčasná ekonomika je peňažnou ekonomikou. Komplexná mnohostranná výmena tovarov, ktorá sa uskutočňuje na trhu, by sa nemohla realizovať bez peňazí. Peniaze predstavujú krvný obeh trhového systému. Trhom rozumieme miesto, kde dochádza k výmene tovarov medzi jednotlivými trhovými subjektmi. Trh možno charakterizovať ako sféru ekonomiky, v ktorej sa realizujú špecifické ekonomické vzťahy medzi jednotlivými trhovými subjektmi prostredníctvom výmeny tovarov, t.j. zvláštnej formy výmennej činnosti medzi ľuďmi, vyvolávané a podnecované rozvojom deľby práce.

Výrobky a služby, ktoré boli vyrobené na výmenu, nazývame tovar. Trh plní niekoľko dôležitých úloh:

-zabezpečuje a odovzdáva informácie o cene
-o situácii na strane dopytu a ponuky atď.
-podnecuje a motivuje správanie a rozhodovanie podnikateľov a spotrebiteľov
-prispieva k rozdeľovaniu dôchodkov

Na trhu vystupujú rozmanitá subjekty s rôznymi cieľmi. Ekonomická teória rozlišuje tri základné subjekty trhu:

- domácnosti
- firmy ( podniky )
-štát ( vláda ) ...

Ekonomický verejný prospech možno stotožniť s tromi funkciami vlády:
·zvyšovanie efektívnosti ekonomického systému
·zvyšovanie spravodlivosti ekonomického systému
·zvyšovanie stability ekonomického systému

V rámci trhového systému existuje veľký počet trhov, ktoré je možné klasifikovať z rôznych hľadísk.

Podľa veľkosti trhu:
-Trh miestny – trh malej geografickej oblasti
-Trh národný – trh na úrovni jedného štátneho celku
-Trh svetový – trh vznikajúci prepojením všetkých národných trhov

Podľa množstva vymieňaného tovaru ( stupňa agregácie ):
-Trh čiastkový – obchoduje sa na ňom iba s jedným druhom tovaru
-Trh agregátny – trh všetkých druhov tovarov

Podľa predmetu výmeny:
-Trh výrobných faktorov ( práce, pôdy, kapitálu )
-Trh peňazí
-Trh výrobkov a služieb

Znaky dokonalého trhu: - veľký počet spotrebiteľov a výrobcov
- množstvo informácií
- žiadne monopolné postavenie

Agregácia znamená spojovanie, zhrňovaie, zhlukovanie. Komplementy sú také statky, ktoré sa spotrebúvajú súčasne s daným tovarom. Rast ceny jedného zníži dopyt po inom tovare ( napr. auto + benzín, minútová sadzba za hovor + počet telefonických hovorov ). Substitúty sú statky, ktoré sa vo svojej spotrebe vylučujú. Rast ceny statku vyvoláva pokles dopytovaného množstva a súčasne rast celého dopytu po zostávajúcich statkoch ( napr. pevné telefónne linky + mobilné telefóny, cena za jazdu autobusom + jazdu vlakom ).

Reálny trh má viacero nedokonalostí a nedostatkov. Fungovanie trhu je narušované existenciou monopolu, verejných statkov a externalít. Externality predstavujú neželateľný, vedľajší efekt fungovania trhu. Pozitívne externality vznikajú vtedy, keď niektoré subjekty realizujú výhody, ktoré samy nehradia. Negatívna externalita vzniká vtedy, keď určitému subjektu vznikajú vyššie dodatočné náklady z ekonomickej aktivity iných subjektov. Verejné statky sú také statky, ktoré musia byť ľuďom poskytované bezplatne, pretože žiadneho človeka nemožno vylúčiť zo spotreby. Najdôležitejšie znaky verejných statkov sú nevylúčiteľnosť zo spotreby a nerivalita – nezmenšiteľnosť spotreby.

Typy ekonomických systémov:

-Zvykový
-Centrálne plánovaný ( príkazový )
-Trhový
-Zmiešaný systém

Ekonomický systém môže byť:

-Uzavretý – nemá naviazané vôbec žiadne vonkajšie vzťahy ( nezúčastňuje sa na medzinárodnom obchode ani na medzinárodnom pohybe výrobných faktorov a pod. )
-Otvorený – tovary, služby a všetky výrobné faktory sa voľne pohybujú cez hranice
 
späť späť   2  |  3  |  4  |  5  |   6   
 
Podobné referáty
Peniaze a bankový systém GYM 2.9409 845 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.