referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Tomáš
Nedeľa, 7. marca 2021
Sociálne poistenie
Dátum pridania: 09.11.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: KoiTinKa
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 13 379
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 40.1
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 66m 50s
Pomalé čítanie: 100m 15s
 

MATERSKÉ POISTENIE

Definícia / účel dávky

·nemocenská dávka, poskytovaná z dôvodu tehotenstva alebo starostlivosti o narodené dieťa

Kto má nárok

·zamestnanec (s účinnosťou od 1. augusta 2006 - okrem zamestnancov, ktorým bol priznaný starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70%)
·povinne nemocensky poistená samostatne zárobkovo činná osoba (s účinnosťou od 1. augusta 2006 - okrem povinne nemocensky poistených samostatne zárobkovo činných osôb, ktorým bol priznaný starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70%)
·dobrovoľne nemocensky poistená osoba
·fyzická osoba, ktorej vznikol nárok na materské po skončení nemocenského poistenia v ochrannej lehote
·fyzická osoba, ktorej vznikol nárok na materské po skončení nemocenského poistenia počas trvania nároku na výplatu nemocenskej dávky
·fyzická osoba, ktorej skončilo nemocenské poistenie v období tehotenstva a ku dňu šiesteho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu alebo skutočným dňom pôrodu poberala nemocenské alebo ošetrovné

Uplatnenie nároku

·predložením žiadosti na tlačive Sociálnej poisťovne – Žiadosť o materské (ďalej len „žiadosť") potvrdenej lekárom zdravotníckeho zariadenia - v miestne príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne, na ktorej je žiadateľka (žiadateľ) povinná vyplniť a podpísať vyhlásenie
·zamestnanec pred uplatnením nároku predloží žiadosť zamestnávateľovi, ktorý vypíše a podpíše potvrdenie zamestnávateľa na tlačive
·povinne nemocensky poistená samostatne zárobkovo činná osoba, dobrovoľne nemocensky poistená osoba a fyzická osoba v ochrannej lehote predložia žiadosť hneď po vystavení pobočke Sociálnej poisťovne, ktorá vykonáva ich nemocenské poistenie
·v prípade, ak si chce poistenkyňa uplatniť nárok na materské z viacerých nemocenských poistení, oprávnený lekár vystaví žiadosť osobitne pre každé z nich
·žiadosť o materské inému poistencovi poskytne príslušná pobočka Sociálnej poisťovne

Oznamovacia povinnosť

·preukázať všetky skutočnosti rozhodujúce na vznik a na zánik nároku na materské, nároku na jeho výplatu a jeho sumu (po písomnej výzve Sociálnej poisťovne povinnosť preukázať tieto skutočnosti do 8 dní odo dňa doručenia výzvy, ak neurčila inú lehotu)

Podmienky nároku

·tehotenstvo alebo starostlivosť o narodené dieťa
·trvanie nemocenského poistenia v období vzniku dôvodu na poskytnutie materského
·ak dôvod na poskytnutie materského vznikne po zániku nemocenského poistenia, musí vzniknúť v období trvania nároku na výplatu nemocenskej dávky alebo v ochrannej lehote
·najmenej 270 dní nemocenského poistenia v posledných 2 rokoch pred pôrodom
·v prípade poistenkyne, ktorá dieťa porodila, sa započítava predchádzajúce obdobie z toho nemocenského poistenia, z ktorého si uplatňuje nárok na materské, t. j. u dobrovoľne nemocensky poistenej osoby obdobie dobrovoľného nemocenského poistenia, u zamestnankyne obdobie povinného nemocenského poistenia zamestnankyne, u povinne nemocensky poistenej samostatne zárobkovo činnej osoby obdobie povinného nemocenského poistenia samostatne zárobkovo činnej osoby – uvedené platí, ak dôvod na poskytnutie materského, t. j. spravidla 6 týždňov pred pôrodom, spadá do obdobia po 31. júli 2006 – táto podmienka sa nevzťahuje na iného poistenca
·zamestnanec má nárok na materské, ak nemá príjem, ktorý sa považuje za vymeriavací základ
·nárok na materské u zamestnanca nezávisí od plnenia povinností zamestnávateľa platiť a odvádzať poistné na nemocenské

 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Sociálne poistenie SOŠ 3.0174 300 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.