referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Patrícia, Patrik
Streda, 6. júla 2022
Funkcie poistenia
Dátum pridania: 12.11.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: KoiTinKa
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 906
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 8.7
Priemerná známka: 2.95 Rýchle čítanie: 14m 30s
Pomalé čítanie: 21m 45s
 
Funkcie poistenia

Význam poistenia spočíva  v ovplyvňovaní trhovej ekonomiky, v zasahovaní do všetkých činností ekonomiky (do podnikateľskej sféry, do života občanov a štátu) a vytváraní nových pracovných príležitostí.

Ďalšími funkciami poistenia sú napríklad:

- rozdeľovacia funkcia – spočíva v peňažno-poisťovacích vzťahoch, na základe ktorých sa tvorí poistný fond
- funkcia fiškálna a redistribučná,
- funkcia alokačná,
- funkcia stabilizačná,
- kontrolná funkcia.

Predpoklady soc. poistenia

Sociálne zabezpečenie je determinované tromi predpokladmi: (Fachlexikon der sozialen Arbeit. Frankfurt/main 1980, s. 691)

• 1. Cieľom poisťovacích alebo zaopatrovacích inštitúcií musí byť zabezpečenie liečebnej alebo preventívnej lekárskej starostlivosti, alebo pri nedobrovoľnej strate pracovného príjmu alebo jeho časti zabezpečenie životných nákladov, alebo dodatočného príjmu osobám s rodinnými príslušníkmi.

• 2. Tieto inštitúcie musia byť vymedzené legislatívnou, ukladajúcou verejným, poloverejným alebo autonómnym organizáciám presne vymedzené záväzky a garantujúcou určité individuálne právne nároky.

• 3. Tieto inštitúcie musia byť spravované verejnou, poloverejnou alebo autonómnou správou.


Úlohy soc. poistenia

Sociálne zabezpečenie teda predstavuje tú časť rozdeľovacích procesov, prostredníctvom ktorých spoločnosť: 

• zabezpečuje alebo poskytuje pomoc pri zabezpečovaní prostriedkov na krytie životných potrieb tých občanov, ktorí sa v dôsledku svojej pracovnej neschopnosti, alebo existencie rôznych iných prekážok, nemôžu zúčastňovať reprodukčného
procesu,

• poskytuje prostriedky, resp. priamo rôznymi formami vykonáva opatrenia, ktorými sa majú odstraňovať príčiny,

• pomocou rôznych dávok a podpôr zmenšuje rozdiely medzi sociálnou situáciou občanov a tým aj životnou úrovňou jednotlivcov,

• aktívne ovplyvňuje populačnú politiku štátu.

Rozdeľovanie prostriedkov prostredníctvom takto chápaného sociálneho zabezpečenia môže mať formu:

• základnú alebo
• doplnkovú.

Príjmy
zo sociálneho zabezpečenia môžu mať povahu:

•opakovanú, ak sa ich výplata opakuje dovtedy, kým trvá príčina vzniku nároku na výplatu,
•jednorázovú, keď tieto, resp. niektorá dávka alebo príspevok sa vyplatí len raz, a vtedy, keď vznikne príčina, realizácia ktorej predpokladá vznik nároku na jej výplatu.

 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.