referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Ľubomír
Štvrtok, 13. augusta 2020
Vývoj, členenie a formy obchodu
Dátum pridania: 09.11.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: KoiTinKa
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 731
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 8.9
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 14m 50s
Pomalé čítanie: 22m 15s
 

TEÓRIA OBCHODU - Členenie obchodu, vývoj členenia obchodu, jednotlivé formy obchodu

Úvod


Veľkoobchod: Veľkoobchod - tovar nakupuje a predáva v nezmenenej úprave alebo po úprave (spotrebiteľské balenie,
praženie kávy, dozrievanie ovocia, ...) maloobchodu, iným veľkoobchodom a ostatným zákazníkom.

Veľkoobchodné firmy – nakupujú prevažne od výrobcov a predávajú väčšinou maloobchodníkom, firmám a iným veľkoobchodníkom. Veľkoobchodná činnosť – zahrňuje aktivity spojené s predajom tovarov a služieb tým, ktorí ich kúpia za účelom ďalšieho predaja alebo pre použitie pri vlastnom podnikaní. Veľkoobchod – obsahuje všetky činnosti súvisiace s predajom výrobkov a služieb zákazníkom, ktorí nakupujú na ďalší predaj alebo na podnikateľské účely.

Maloobchod: Maloobchod charakterizujeme ako súhrn všetkých činností pri predaji tovaru a poskytovaní služieb, ktoré sú určené konečnému spotrebiteľovi na osobnú alebo na určité použitie (dar), nie na podnikateľské použitie. Maloobchod plní
úlohu dodávateľa tovaru v spotrebiteľskom množstve konečnému spotrebiteľovi. Maloobchod – zahrňuje činnosti súvisiace s predajom tovarov a služieb priamo konečnému spotrebiteľovi pre jeho osobné, neobchodné využitie.


Funkcie obchodu :


1.   Priestorové pokrytie tovarom - približuje tovar k spotrebiteľovi (budovanie predajní po celom území)
2. Časové pokrytie tovarom - odstraňuje časový nesúlad medzi výrobou a spotrebou
3. Kvantitatívna - obchod prispôsobuje veľkosť, objem podľa potrieb zákazníka (spotrebiteľské balenie)
4. Kvalitatívna - zabraňuje prenikaniu nekvalitných tovarov do spotreby, rozširuje sortiment
5. Poradenská a informačná - technický charakter - nové výrobky, pomoc pri výbere
6. Úverová - platba v hotovosti alebo na úver

Vnútorný obchod:

Vnútorný obchod – obchod, ktorý uskutočňuje výmenu tovaru v rámci jedného štátu na vnútornom trhu.

Zahraničný obchod:

Zahraničný obchod – obchod, ktorý uskutočňuje výmenu tovaru medzi subjektmi trhov rozličných štátov. Predstavuje vývoz (export) a dovoz (import) cez hranice štátu. 

Vývoj členenia obchodu - Počas svojho vývoja obchod nadobúdal rôzne formy – vždy adekvátne spoločnosti, pre ktorú a v ktorej podmienkach pracoval. Výsledkom vývoja je nielen rôznorodosť, heterogénnosť firiem obchodu na jednej strene, ale i unifikácia, typizácia, špecializácia na druhej strane. Táto rozmanitosť vlastností, ktoré dávajú obchodu, podľa požiadaviek zákazníkov
uspôsobuje vzhľad, umiestnenie, technické procesy, činnosti a podobne, sťažuje jednoznačné začlenenie známych foriem obchodu podľa akokoľvek premyslených kritérií do typových skupín.
 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Zdroje: , Kotler P.- Armstrong G., Marketing, Grada publishing a.s., Praha 2004, ISBN 80-247-0513-3, Kita J. a kol., Marketing, Edícia ekonómia, 2000, ISBN 80-88715-70-9, Viestová K., Teória obchodu, Vydavateľstvo ekonóm, Bratislava 2004, ISBN 80-225-1913-8, Lisý J. a kol., Ekonómia v novej ekonomike, Edícia ekonómia, 2005, ISBN 80-8078-063-3
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.