referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Ladislav, Ladislava
Pondelok, 27. júna 2022
Maturitné otázky z ekonomiky (12, 14, 15)
Dátum pridania: 09.11.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: haluska87
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 4 419
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 12.8
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 21m 20s
Pomalé čítanie: 32m 0s
 
2. Porovnanie

skutočného stavu s plánovaným stavom.

3. Hodnotenie stupňa splnenia vytýčeného cieľa a v prípade vzniku odchýlok sa stanovujú príčiny, ktoré tieto odchýlky spôsobili a návrhy na ich odstránenie v budúcich obdobiach.

Vzhľadom na etapu uskutočnenia cieľa sa kontrola člení:

a) predbežná - uskutočňuje sa pred realizáciou cieľa a je zameraná na hodnotenie pripravenosti podniku na plnenie cieľa. Zároveň posudzuje objektívnosť stanovených cieľov.

b) priebežná - uskutočňuje sa počas realizácie cieľa a je zameraná na hodnotenie plnenia čiastkových úloh vrátane určenia príčin a návrhov pri vzniku odchýlok od plánu.

c) výsledná - uskutočňuje sa po realizácií cieľa a je zameraná na celkové hodnotenie stupňa plnenia vytýčeného cieľa vrátane určenia príčin a návrhov pri vzniku odchýlky od plánu.


3. Podnikové ciele


Ide o zosúladenie záujmov, kde na jednej strane sú záujmy predstaviteľov podniku (majitelia. zamestnanci) a na strane druhej sú to záujmy predstaviteľov okolia podniku (dodávatelia, štát, zákazníci, konkurencia,...) tak, aby nevznikali konflikty medzi cieľmi. Na vznik cieľov podniku vplývajú:

VLASTNÍCI PODNIKU - majú výhradné postavenie v podniku a stanovenie cieľov začína od nich. Očakávajú čo najlepšie zhodnotenie vložených prostriedkov do podniku.

DODÁVATELIA
- vplývajú na ciele podniku tým, ako dodržia dodacie podmienky pri dodávke materiálu, polotovaru, tovaru,...

MANAŽÉRI PODNIKU
- ovplyvňujú ciele podniku tým, že vo svojej profesii chcú uspieť a byť úspešný.

ZAMESTNANCI
- pri vzniku podnikových cieľov ich ovplyvňujú tým, že sú nositeľmi výkonov podniku, na čo by mali byť motivovaný vhodnými pracovnými a platobnými podmienkami.

ZÁKAZNÍCI - za vynaložené peňažné prostriedky pri nákupe tovaru a služby očakáva optimálne uspokojenie svojej potreby, čo sa následne prejaví jeho ďalším nákupom.

ŠTÁT - ciele podniku by mali byť v súlade s právnymi normami štátu a to v oblasti daňovej politiky, podnikania, tvorby a ochrany životného prostredia,...4. Stratégia podniku


Je to stanovenie základných a dlhodobých cieľov podniku vrátane postupov a spôsobov ako sa tieto ciele dosiahnu. Vyjadrujú hlavné a najvyššie ciele podniku a sú ovplyvnené:

a) vnútornými faktormi - vyplývajú z podniku a patrí sem technické vybavenie podniku, kvalita výrobkov a služieb,...

b) vonkajšími faktormi - vyplývajú z okolia podniku ako napr. konkurencia, štát, dodávatelia,...

Podnik si do budúceho obdobia môže vybrať niektoré z nasledujúcich stratégií:

 
späť späť   1  |   2  |  3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.