referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Adriána
Nedeľa, 26. júna 2022
Maturitné otázky z ekonomiky (12, 14, 15)
Dátum pridania: 09.11.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: haluska87
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 4 419
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 12.8
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 21m 20s
Pomalé čítanie: 32m 0s
 
1. Stratégia rastu - vedie k úspechu v podnikaní, čo sa prejaví rastom podielu na trhu, vstupom na nový trh,... Táto stratégia sa výsledne prejaví vo výške obratu v hodnote majetku firmy, v náraste zisku,... Rozvoj podniku sa dá dosiahnuť spájaním podnikov toho istého odboru alebo sám podnik preniká do nových oblastí (ubytovanie, stravovanie, výlety, fitnes, plaváreň,...)

2. Stratégia útlmu - obmedzuje podnikateľské aktivity a môže viesť k úplnému zániku podniku. V prípade neodvrátiteľného bankrotu s rozsiahlymi následkami je táto stratégia efektívna, lebo podnik sa viacej nezadlžuje.

3. Stratégia stability - ide o udržiavanie existujúcich priaznivých podmienok a stavu podniku. Podnik naďalej bez väčších zmien pokračuje vo svojej činnosti. Táto stratégia je vhodná pre podniky, ktoré majú vybudované postavenie na trhu.


5. Podnikové plánovanie

Ich výsledkom je zostavenie plánov, prostredníctvom ktorých sa realizujú ciele podniku. Podnik si vytvára vlastnú sústavu plánov, kde plány sa členia podľa nasledujúcich hľadísk:

1. Podľa času

a) operatívny plán - je to krátkodobý plán, ktorý sa stanovuje na obdobie do jedného roka.
b) podnikateľský plán - stanovuje sa na obdobie od 1 do 3 rokov.
c) strategický - stanovuje sa na obdobie do 5 rokov.
d)dlhodobý plán - stanovuje sa na obdobie dlhšie ako 5 rokov.

2. Podľa hierarchie

Podnik vystupuje ako jeden celok a všetky jeho ciele zahŕňa podnikový plán. Na zabezpečenie realizácie súhrnného podnikového plánu sa vytvárajú čiastkové plány. Tieto čiastkové plány sa týkajú len určitých častí podniku a nadväzujú na podnikový plán.

3. Podľa dimenzie

Týka sa čiastkových plánov, ktoré sú zamerané na určitú činnosť podniku ako napríklad výroba, predaj, zásobovanie, investovanie, financovanie, personalistika,... Pri stanovení týchto čiastkových plánov je potrebné dodrať nadväznosť medzi nimi. Napríklad plán predaja určuje koľko sa má výrobkov predať, tým sa určuje koľko výrobkov sa má vyrobiť v pláne výroby, zároveň určuje druhy a množstvá materiálov v pláne zásobovania, ďalej určuje kvalifikáciu a počty zamestnancov v pláne personalistiky.5. Podnikové rozhodovanie


Je proces podniku, ktorý je zameraný na analýzu, rozbor problému, určenie alternatív, ktorými sa dá problém vyriešiť a následne výber optimálneho variantu podľa zadaných kritérií. Rozhodovanie je možné uskutočniť ak sú splnené nasledujúce podmienky:

 
späť späť   1  |  2  |   3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.