referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Peter,Pavol
Streda, 29. júna 2022
Maturitné otázky z ekonomiky (12, 14, 15)
Dátum pridania: 09.11.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: haluska87
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 4 419
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 12.8
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 21m 20s
Pomalé čítanie: 32m 0s
 
1. Existuje viacero variantov na riešenie problému
2. Výber je vedomí a cieľavedomí
3. Sú stanovené kritériá, pomocou ktorých sa určuje výber
4. Po výbere optimálneho variantu nasleduje jeho realizácia

Podľa podmienok sa rozhodovanie člení:

1. Rozhodovanie za istoty - pri rozhodovaní sú známe všetky alternatívy riešenia aj ich účinky a stavy, ktoré vyvolajú v  budúcnosti.
2. Rozhodovanie za rizika - sú známe len alternatívy riešenia problému a nie sú známe ich stavy, ktoré v budúcnosti nastanú. Určujú sa na základe pravdepodobnosti vzhľadom na informácie o minulosti.
3. Rozhodovanie za neurčitosti - sú známe alternatívy riešenia a nie sú známe ich stavy, ktoré sa v budúcnosti dosiahnu ani ich pravdepodobnosť. V tomto prípade existujú 2 spôsoby rozhodovania:

- na základe subjektívneho posúdenia problému
- pomocou externého odhadu


14 MO - Výrobné podniky


- podstata a ciele výroby
- členenie výroby
- zákonitosti organizácie výrobného procesu
- výrobné faktory
- výrobok ako výstup výrobnej činnosti
- výrobný program, plán výroby výrobná kapacita
- príklad


Výroba - je pretváranie výrobných vstupov na výrobné výstupy - ide o pretváranie prírody z cieľom získať úžitkové statky na uspokojovanie potrieb  ľudstva.

Počas výroby sa snažíme výrobné vstupy využívať hospodárne, efektívne. Členia sa :

prírodné zdroje
- zahŕňajú všetko to, čo človek nájde a získa z prírody, napr. nerastné suroviny, vzduch, voda, ...
kapitál - sú to statky, ktoré napomáhajú k výrobe ďalších statkov
a) spotrebný ( fyzický) - budova, stroje, zariadenia
b) peňažný - patria sem všetky peňažné prostriedky (peniaze, cenné papiere, akcie, obligácie, šeky,..
pracovná sila - je to cieľavedomá činnosť človeka, ktorá je zameraná na výrobu výrobkov a služieb, môže to byť činnosť ,,fyzická" alebo ,,psychická"

Výrobné výstupy tvoria :

výrobky (statky) - sú to hmotné statky, ktoré sú výsledkom výrobnej činnosti podniku, podnik ich môže využiť pre vlastnú potrebu, alebo na predaj, výrobky určené na predaj sa ozn. ako ,,výrobky"
služby

- podstata výroby spočíva v 3 nasledujúcich procesoch:

 
späť späť   2  |  3  |   4  |  5  |  6  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.