Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Az áruismeret tárgya és jelentösége

Azokat a termékeket, amelyek adásvétel útján kerülnek forgalomba áruknak nevezzük. Az árukra vonatkozó rendszerezett ismeretek összességét áruismeretnek nevezzük. Az áruismeretet nem nélkülözheti a biológia, az ásványtan, a fizika és kémia ismereteit. Felhasználja a gazdaság-földrajzot, munkafolyamatok, technológiák alapjait. Az áruismeret tehát más tudományok eredményeit alkalmazza, tehát alkalmazot tudomány.

3 fö területet különböztetünk meg:

- az áru tudományos leírása - anyagszerkezet, kémiai összetétel, az áru nyersanyagainak és gyártási folyamatainak ismertetése.
- minöségvizsgálati módszerek - érzékszervi és müszeres vizsgálatok lehetnek.
- a minöség megóvásának érdekében az áruismeretnek fontos feladatai vannak. Vizsgálja a záruk anyagának és környezetének kölcsönhatását, és arra törekszik, hogy felkutassa az okokat, amelyek a záruk idö elöti romlásához vezettek.

Az áruk használati értéke

Áru minden olyan tárgy vagy termék, ami eladásra kerül, és amiben emberi munka fekszik. Az áru használati értéke és tulajdonsága nagyon szorosan összefüggnek. Áru használati értéke csak akkor nyilvánul meg, ha a vásárló konkrét igényeit elégíti ki. A minöség mérésével az árunak azokat a tulajdonságait kell vizsgálni, amelyek a használati értéket befolyásolják.

A minöség meghatározása:

- szubjektív – olyan vizsgálati módszerek, melyek eredményei a vizsgálatot végzö személytöl függenek.
- objektív – a vizsgálatot végzö személytöl függetlenek, tárgyilagosak, és reprodukálhatók. Ide tartoznak a müszaki vizsgálatok, melyek menetét szabvány (norma) határozza meg.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk