referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Dušan
Utorok, 26. mája 2020
Personálne plánovanie, získavanie, výber a prijímanie pracovníkov,vnútropodniková mobilita pracovnej sily
Dátum pridania: 06.11.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Zivocich
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 727
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 2.1
Priemerná známka: 2.99 Rýchle čítanie: 3m 30s
Pomalé čítanie: 5m 15s
 
Úvod

Popíšte oblasti a spôsob (metódy) personálneho plánovania vo vybranej firme. Charakter postup a skúsenosti firmy pri získavaní, výbere a prijímaní pracovníkov do pracovného pomeru. Popíšte tiež vnútropodnikovú mobilitu, t. j. používané formy rozmiestňovania zamestnancov a praktické skúsenosti pri rozviazovaní pracovného pomeru. V závere zadania navrhnite optimálnu zmenu popisovaných činností v záujme moderného pohľadu na personálnu prácu v podniku.

Trnavský samosprávny kraj

Personálne plánovanie:

Personálne plánovanie slúži k realizácii cieľov samosprávy tým, že predvída vývoj, stanovuje ciele a realizuje opatrenia smerujúce k súčasnému a perspektívnemu zaisteniu úlohy samosprávy adekvátnou pracovnou silou. Personálne plánovanie má na starosti personálny útvar, ktorý sleduje fluktuáciu pracovníkov. Útvar pravidelne sleduje dobu ukončenia pracovných zmlúv na dobu určitú, sleduje odchody pracovníkov na dôchodok ako aj štatisticky predvída odchody pracovníčok na materskú dovolenku a návraty z nej. Pri pracovných zmluvách na dobu neurčitú sleduje výpovednú lehotu. Počet pracovníkov sa odvodzuje od potrieb a vyťaženosti jednotlivých útvarov v samospráve.

Získavanie pracovníkov:

Získavanie pracovníkov na nižšie posty prebieha skôr pomocov inzercií v rôznych médiách, než získavaním z interných zdrojov. Na vyššie posty samospráva uprednostňuje interné zdroje pracovníkov. Avšak ak sa v samospráve práve nenachádza osoba spôsobilá na výkon práce, ktorú potrebuje, siahne po externých zdrojoch inzerciou.

Výber a prijímanie pracovníkov:

Výber pracovníkov má tieto úrovne:


1.Prijímanie žiadostí o prijatie do pracovného pomeru, ku ktorým sú pripojené životopisy, notársky overené certifikáty a doklady o ukončení požadovaného štúdia.
2.Ak pracovník vyhovuje požiadavkam na pracovné miesto, je pozvaný na predbežný pracovný pohovor.
3.Pri výbere pracovníkov na nižšie posty uchádzači o pracovné miesto prechádzajú testami pracovnej spôsobilosti ako sú testy či ovládajú prácu s počítačom, alebo ako rýchlo píšu na stroji. Na vyššie posty do niektorých útvarov sa hodnotia jazykové znalosti.
4.Po predbežnom pracovnom pohovore prichádza na rad výberový pohovor.
5.Ak pracovník úspešne prešiel všetkými úrovňami výberového konania, podpíše sa pracovná zmluva

Mobilita pracovníkov:

Mobilita v samospráve sa zaoberá rozmiestňovaním pracovníkov podľa ich schopností, možností a prístupe k pracovným úlohám. Samospráva sa snaží odmeniť a motivovať svojich pracovníkov za dobre vykonanú prácu povýšením. Ak sa uvoľní pracovné miesto, ktoré môže obsadiť už zamestnanými pracovníkmi, tak ho snaží obsadiť týmito pracovníkmi z nižších postov.

Keďže Trnavský kraj má viacero expozitúr, dochádza nie len k preradeniam, ale aj k premiestneniam. Premiestnenie môže nastať iba po obojstrannej dohode s pracovníkom, kedy návrh na premiestnenie môže podať ako zamestnanec, tak aj samospráva.

Rozviazovanie praovného pomeru:

Ak pracovník má slabé výkony, rozvracia pracovnú morálku, nezodpovedá danému pracovnému umiestneniu alebo inak nevyhovuje, samospráva pristúpi k rozviazaniu pracovného momeru ak je to v súlade so zákonníkom práce. Pri ukončení pracovného pomeru výpoveďou zo strany samosprávy, samospráva vypláca 3-mesačnú mzdu. Ak pracovník pracoval viac ako 5 rokov, výpovedná lehota sú 3 mesiace tak, ako je to v zákonníku práce uvedené.

Záver

Podľa mňa je celý systém optimálny, až na to, že tu chýba adaptácia pracovníkov ukotvená v písomných pravidlách samosprávy. Nový pracovník sa musí adaptovať priebežne počas vykonávania svojej práce. Tento systém má možno jednu výhodu, a to rýchlejšie prispôsobenie sa. Avšak nevýhodou je, že takýto pracovník je viac stresovaný a pracovník nie je tak výkonný, ako by bol, keby bol v psychickej pohode.
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.