referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Elena, Helena
Nedeľa, 18. augusta 2019
Kvalita pracovného života v podniku
Dátum pridania: 06.11.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Zivocich
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 752
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 4.9
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 8m 10s
Pomalé čítanie: 12m 15s
 
1.Úvod

Popíšte ako je chápaná kvalita pracovného života vo vybranom podniku zo strany manažmentu aj zo strany zamestnancov. Aký podnikový formálny dokument podporuje túto problematiku. V závere zadania posúďte analyzované údaje o tejto problematike, ktoré ste získali počas semestra a navrhnite prípadné zmeny podľa vášho zváženia v súlade s vašimi teoretickými poznatkami v tejto oblasti na podporu zdokonaľovania koncepcie riadenia ľudských zdrojov v praxi.

Trnavský samosprávny kraj

Pod kvalitou pracovného života samospráva rozumie najmä: štýl vedenia ľudí, komunikáciu, pacovné vzťahy, motiváciu a stimuláciu pracovníkov, starostlivosť o zamestnancov, pracovné prostredie a technologická vybavenosť, bezpečnosť práce a pracovnú dobu. V samospráve sa týmito oblasťami zaoberá hlavne kolektívna zmluva.

Štýl vedenia ľudí:

Samospráva sa snaží viesť svojich ľudí ústretovo. Prijíma návrhy od nižšie postavených zamestnancov na zlepšenie práce, prípadne ich pripomienky. To všetko kvôli zefektívneniu práce. Zefektívnenie práce môže prebehnúť takým spôsobom, že zamestnanec dostane príkaz ako vykonať určitú prácu. Ale zamestnanec popritom môže zistiť, ako vykonať tú prácu lepšie, lacnejšie alebo rýchlejšie. Ten to oznámi svojmu nadriadenému a ten to oznámi svojim nadriadeným a takto sa rozšíri efektívnejšia práca v celej samospráve a prinesie úžitok. Štýl vedenia ľudí je zároveň veľmi dôležitým prvkom pri motivácii zamestnancov.

Komunikácia:

Komunikácia v samospráve je veľmi dôležitá. To nielen z pohľadu práce, ale aj z pohľadu kvality pracovného života. Kolegovia v práci sa nemôžu vždy rozprávať iba o práci, ale počas prestávok je normálne, ak sa rozprávajú aj o obyčajných veciach. Komunikácia je dôležitá ale aj z pracovného hľadiska. Prenáša informácie od nadriadených, v prípade samosprávy aj od vlády. V samospráve prevláda písomná komunikácia, ktorá môže byť buď v ekelektronickej, alebo listo vej podobe. Táto komunikácia má veľa výhod. Jej výhody sú napríklad tie, že zamestnanci vedia presne čo, kedy, prípadne aj ako majú spraviť. Druhá výhoda je to, že zamestnanec sa nemôže vyhovoriť, že prácu nespravil, lebo ho nikto neoboznámil s tým, že má niečo praviť. Avšak to platí len v prípade, ak písomné nariadenie musel prevziať osobne a potvrdiť ho buď podpisom, alebo iným spôsobom, ako je odoslanie mailu po jeho prečítaní.

Pracovné vzťahy:

V samospráve sa pracovné vzťahy hodnotia ako veľmi podstatné a podnik sa ich snaží zlepšovať. Avšak pracovné vzťahy najprv musia vzniknúť a preto samospráva raz za rok usporadúva silvestrovský večierok. Samospráva však nemôže prinútiť svojich zamestnancov, aby sa navzájom znášali. To, aké sú pracovné vzťahy medzi zamestnancami si zamestnanci vytvárajú sami a manažment do toho málokedy vie zasiahnuť. Manažment motivuje svojich podriadených k tomu, aby si navzájom pomáhali a tým aby sa snaží zlepšovať pracovné vzťahy. Toto sa odzrkadľuje aj v pôsobe ako prijíma samospráva nových ľudí. Ako som už v predošlej práci písala, adaptácia nového zamestnanca prebieha pod dozorom zamestnanca, ktorý už v samospráve pracuje. A ak má nový pracovník akési otázky, vždy sa môže obrátiť na svojich kolegov tak, ako sa oni mohli obrátiť na kolegov, keď sami začínali v samospráve.

Stimulácia:

Manažment samosprávy si veľmi dobre uvedomuje aká je stimulácia ich zamestnancov dôležitá. Preto sa snaží stimulovať svojich podriadených. Stimulácie sú predovšetkým finančného charakteru. Dobre vykonaná práca sa ohodnotí jednorázovo, formou vianočných prémií, pri väčších projektoch, ktoré prebiehajú iba jeden mesiac, prípadne pár mesiacov, je ohodnotená prémiami aj počas roka. Avšak spomínané hodnotenie je hodnotenie dobre vykonanej práce, nie práce samotnej.

Motivácia:

Motivácia je o niečo zložitejšía a komplikovanejšia ako stimulácia. Manažment často môže svojich poriadených motivovať, alebo demotivovať a sami o tom ani nemusia vedieť. Stačí jedno dobré, prípadné zlé slovo. Samospráva sazvlášť nesústredí na to, aby motivovala svojich ľudí. To má za úlohu skôr stimulácia. Občas sa však vyskytne situácia, hodná aj slovného, alebo písomného poďakovania. Avšak ak tak premýšľam, samospráva aj motivuje svojich ľudí a to povýšením. Ako som už v predošlej práci písala, samospráva sa snaží povyšovať vlastných ľudí na uvoľnené miesta na úkor prijímania nových ľudí na vyššie posty. Ale zamestnanci to ako stimuláciu nemusia chápať.
 
   1  |  2    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.