referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Tadeáš
Piatok, 25. júna 2021
Šeky, cestovní seky
Dátum pridania: 27.03.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: limok
 
Jazyk: Čeština Počet slov: 2 390
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 6.3
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 10m 30s
Pomalé čítanie: 15m 45s
 
1. Charakteristika šeku
Šeky jsou produkty peněžního trhu. Jsou klasickým nástrojem platebního styku. Využívají se při hotovostních i bezhotovostních platbách. Lze se s nimi setkat v obchodním styku i při neobchodních platbách soukromých osob. V ČR je používání šeků upraveno směnečným a šekovým zákonem, který je v souladu s tzv. Ženevskými konvencemi, což je mezinárodně platná dohoda, podle níž je šekové právo upraveno v řadě zemí. Šek je cenný papír, který obsahuje bezpodmínečný příkaz výstavce šeku bance /šekovníkovi/, aby vyplatila z jeho účtu oprávněnému majiteli šeku peněžitou částku uvedenou na šeku.

2. Bankovní šeky
–klient je prověřen bankou v rámci zaručeného šekového systému ČR (označení korunkou), obdrží identifikační kartu, banka za něj poskytuje záruku
–je vystavený bankou, dává příkaz do jiné banky se kterou má smlouvu, banka si zjistí jestli má druhá banka peníze a zda jsou kryté

Postup:
Zákazník složí požadovanou částku jako protihodnotu šeku v bance a banka vystaví šek. Banka se stává garantem proplacení šeku. Šek je vyplácen ihned po předložení, protože není třeba kontrolovat zůstatek na účtu. Jsou nabízeny v domácí i zahraniční měně

Výhody:
-možnost vystavit šek podle okamžité situace kdykoliv a kdekoliv
-možnost vystavit jej na jakoukoliv částku
-bezhotovostní proplacení šeku je cenově zvýhodněno
-výstavce může na šek napsat doložku “jen k zúčtování”, šek tak bude možno proplatit pouze bezhotovostně
-částka ze šeku je z účtu stržena až po předložení šeku k proplacení
-možnost zadat zákaz výplaty šeku

3. Soukromé šeky
–bez bankovní záruky, doporučuje se před jejich přijetím jejich prověření, zda jsou tzv. kryté
–vystaveny fyzickou nebo právnickou osobou
–kvalita šeku závisí na bonitě výstavce
–není zpravidla ihned proplácen, je proplácen k inkasu
–soukromá osoba musí být dostatečně bonitní = je schopen platit, obvykle jde o známé osobnosti, velké firmy
–tiskopisy soukromých šeků se vydávají ke sporožirovému a běžnému účtu
–šek může předložit k proplacení i jiná osoba, které tímto způsobem bylo placeno
–šek lze použít také v obchodní síti, jeho přijetí záleží na rozhodnutí konkrétního obchodníka

4. Cestovní šeky
Cestovní šeky jsou jednou z nejstarších metod bezhotovostního placení na světě. První cestovní šeky vydala společnost American Express již v roce 1891. Dodnes patří cestovní šeky k často používaným platebním prostředkům při cestách do zahraničí. Cestovní šeky nahrazují peněžní hotovost. Lze jimi přímo platit nebo je proměnit zpět na hotovost

–vydávané nejen vybranými bankami, ale i specializovanými společnostmi zejména pro potřeby CR, např. VISA, AMERICAN EXPRES, THOMAS COOK, CITY CORP…,
jsou vydávány ve směnitelných měnách, klienti je nakupují v rámci pořizování devizových prostředků (platnost bývá časově neomezená), v případě ztráty či zcizení možnost poskytnutí náhradních
–vydávají je velké mezinárodně uznávané banky nebo specializované společnosti (cestovní kanceláře), a to na předem stanovenou zaokrouhlenou částku (1000,--, 10000,--)ve volně směnitelné měně
–jsou klientem placeny při odebrání šeku
–jsou vyráběny pečlivě jako bankovky a chráněny ochrannými prvky
–cestovní šeky jsou nejrozšířenějším platebním prostředkem využívaným v cestovním ruchu
–lze jimi platit za zboží nebo služby v hotelech, restauracích, obchodech po celém světě, případně je možno je směnit za místní měnu ve většině bank a směnáren na celém světě
–můžou se použít pro bezpečnou dopravu Vašich financí domů, pokud jste pracovali v zahraničí
–cestovní šeky jsou k dispozici v různých měnách, při cestách po Evropě je nejlepší použít cestovní šeky v euru, pro cesty do USA se doporučuje použít cestovní šeky v amerických dolarech
–jsou bezpečnější než hotovost, protože v případě ztráty či krádeže budou nahrazeny (refundovány) novými, a to celosvětově, obvykle do 24 hodin - stačí pouze zavolat Refundační centrum, které je k dispozici 24 hodin denně, kontakty na refundační centra dostanete při nákupu šeků

Použití:
Princip použití cestovních šeků je velice specifický. Při nákupu šeku v bance se kupující na každý šek jednou podepíše. Tento podpis pak slouží jako vzor. Při placení šekem se jeho držitel na šek podepíše podruhé a to vždy před zraky inkasující osoby (pokladník v bance), která oba podpisy srovná. Při inkasu může být také vyžádán průkaz totožnosti, čímž se ověří identita držitele šeku.

Vydávaní cestovních šeků
Cestovní šeky se vystavují obvykle v hlavních světových měnách (USD, EUR, GBP, CHF) a v různých hodnotách, jež obvykle odpovídají hodnotám bankovek dotyčné měny. Hodnota šeku, měna i název finanční instituce, jež ho vystavila, jsou na každém šeku zřetelně vyznačeny. Cestovní šeky mohou mít omezenu dobu své platnosti (obvykle na 6 až 12 měsíců od vystavení). Některé šeky platí neomezeně.

Poplatky:
Nákup cestovního šeku bývá většinou zpoplatňován 1 % z hodnoty šeku (max. 1000 Kč) a využívá se při něm výhodnějšího kurzu - deviza nákup. Pokud má klient u banky veden devizový účet a vybírá z něj cestovními šeky, neúčtují některé banky žádný poplatek.
Při placení šekem bývá opět účtován 1 % poplatek z hodnoty šeku. V některých případech může být platba šekem zdarma (tj. jako by se jednalo o hotovost).

Výhody:
- výrazně se zvyšuje bezpečnost proti hotovosti v cizí měně, protože v případě ztráty nebo odcizení Vám budou za dodržení jednoduchých podmínek nahrazeny (refundovány)
- cestovní šeky jsou akceptovány téměř po celém světě, na mnoha místech po celém světě proplácejí cestovní šeky American Express bez poplatků
- bližší informace o akceptačních místech získáte na internetové adrese www.americanexpress.com .
- banka při prodeji i nákupu cestovních šeků používá kurz deviza prodej/nákup
- cestovní šeky mají neomezenou platnost

Kde koupit cestovní šek v ČR?
Cestovní šeky u nás prodává několik bank (např. ČS, ČSOB, KB). Kromě nich je také prodávají vybrané směnárny a některé společnosti (American Express, Thomas Cook), které šeky vydávají, mají u nás své vlastní zastoupení, kde je možno šeky přímo zakoupit. Nabízejí šeky společností American Express, Barclays Bank Plc., Banco Commercialle Italiana, Citicorp, Swiss Bankers Travel, Thomas Cook, Europay International a Visa.

Cestovní šeky American Express
Jsou vhodné pro každého, kdo chce získat nejčastěji akceptovaný typ cestovních šeků na světě. Stalo se Vám někdy, že jste na dovolené nebo na služební cestě ztratili hotovost nebo platební kartu? S cestovními šeky American Express v kapse si však s ničím takovým nemusíte dělat starosti.

Charakteristika:
Jedná se o bezpečný a snadný způsob jak ochránit své peníze během zahraničních cest. Cestovní šeky American Express můžete proměnit na hotovost v příslušné místní měně ve směnárnách a bankách. Často je lze použít místo hotovosti v hotelech, obchodech nebo restauracích. Cestovní šeky American Express se vydávají v různých denominacích. V případě ztráty nebo krádeže je zaručeno vydání nových šeků, a to do 24 hodin od okamžiku, kdy takovou událost telefonicky ohlásíte. Chcete-li po návratu z cest vyměnit nevyužité cestovní šeky American Express za hotovost, použije se výhodnější směnný kurz a Vy získáte více peněz, než při prosté výměně hotovosti. Platnost cestovních šeků American Express není nijak omezena, takže si je kdykoli můžete uschovat na další cestu do zahraničí.

Výhody:
- neexistují limity čerpání jako u platebních karet
- při ztrátě či krádeži šeků můžete dostat náhradní šeky bez poplatku kdekoliv ve světě za méně než 24 hodin
- v případě ztráty či krádeže nemusíte hradit poplatky za stoplistaci

5. Eurošeky
– jejich platnost skončila v r. 2002 pro značné problémy s jejich paděláním a dlouhou dobou ověřování v domovských bankách

6. Šeky podle způsobu převoditelnosti:
- šek na řad - tento je vystaven na určitou osobu a lze ho převádět indosamentem /rubopisem, žirem/ na další osoby.
- šek na jméno /rektašek/ - zde je výslovně uvedeno jméno oprávněné osoby a nelze jej indosovat.
- šek na majitele, držitele - zde není uveden žádný konkrétní majitel nebo je zde uvedeno konkrétní jméno s doložkou „nebo majiteli“. Oprávněným majitelem šeku je v tomto případě osoba, v jejíž rukou se šek momentálně nachází. Pro převedení tohoto šeku na nového majitele postačí jeho fyzické předání.

7. Šeky podle způsobu použití:
- šek pokladní - slouží k výběrům hotovosti z banky.
- šek k zúčtování - zde je proplacení v hotovosti vyloučeno, šekovník ho může vyrovnat pouze bezhotovostně /na šeku je uvedeno „jen k zúčtování“/.

8. Šeky podle proplacení
Výstavce může ustanovit komu má být šek proplacen, pak rozeznáváme:
- šek na řad (orderšek) – je vystaven na určitou osobu a práva lze převádět indosamentem
- šek na jméno (rektašek) – je vystavený na určitou osobu a musí mít doložku „nikoli na řad“
a tím není možné převést šek na jinou osobu
- šek na majitele, držitele (au porteur) – na němž není uvedena osoba, které má být placeno
a k převedení šeku není potřeba žádného indosamentu, přesto bývá požadován, a to z důvodů zajišťovacích (ručení za proplacení)

Proplacení šeku – může být zaručeno třetí osobou, může to být kdokoliv kromě šekovníka, bývá označováno jako šekové rukojemství a třetí osoba se jenom podepíše na líci šeku a přidá doložku „jako rukojmí“ nebo i bez doložky a ručí buď za celou šekovou sumu nebo za část sumy. Klient nesmí vystavovat nekrytý šek.

9. Náležitosti šeku
Podle zákona musí mít šek tyto podstatné náležitosti:
-formální: celá listina – šek musí být sepsána v jednom jazyce
- obsahové:
1. Označení, že jde o šek v souvislém textu
2. Bezpodmínečný příkaz zaplatit určitou peněžní sumu
3. Jméno toho, kdo má platit /šekovník – banka/
4. Údaj místa, kde má být placeno /není-li uvedeno, je to sídlo šekovníka/
5. Datum a místo vystavení šeku
6. Podpis výstavce /musí být v souladu s podpisovým vzorem BÚ

Pokud některá z uvedených náležitostí chybí, není daná listina platná jako šek. Dále naše banky požadují, aby na šeku bylo: bankovní spojení látce, konstantní symbol, číslo šeku.

Základními šekovými úkony je křižování šeku /všeobecné nebo zvláštní/, kterým se omezí okruh subjektů, kterým může být šek proplacen. Křižování se provádí tak, že výstavce nebo majitel opatří šek na líci dvěma rovnoběžnými čarami a ochrání výstavce proti proplacení šeku neoprávněné osobě. Ještě poznámka k zaručenému šeku a cestovním šekům. Zaručený šek je druhem soukromého šeku, u kterého při dodržení stanovených podmínek garantuje banka, která vydala tiskopisy tohoto šeku, jeho proplacení, aniž by požadovala ověřování jeho krytí. V ČR je možné se setkat se dvěma formami zaručených šeků a sice eurošeky a šeky zaručeného šekového systému /je to korunová alternativa eurošeků/. Na rozdíl od většiny platebních karet je lze použít i v momentě, kdy na účtu není dostatek finančních prostředků. Jednoznačnou výhodou těchto šeků je jistota pro majitele i příjemce, že bude vždy proplacen. Předpokládá se však, že v konkurenci s platebními kartami časem ztratí atraktivnost.Cestovní šeky jsou speciálním druhem šeku vytvořeným pro potřeby cestovního ruchu. Nejsou opravdovými šeky podle šekového práva a jejich právní úprava je obsažena v obchodním zákoníku. Instituce, která šek vydala, je povinna jej proplatit nebo zajistit jeho proplacení.

Jsou dva spůsoby křižování šeků:
1. Všeobecné křižování – prázdné čáry nebo se mezi čarami napíše finančnímu úřadu, od toho okamžiku bude šek proplacen bance.
2. Zvláštní křižování – od tohoto okamžiku bude šek proplacen konkrétní bance (IPB a. s.) nebo jejímu klientovi.

Pro použití šeku platí tzv. legitimační povinnost – klient musí prokazovat totožnost, pokud je vyplacen v hotovosti, tak se musí vyplácet v hotovosti podle vzoru.
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.