referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Matúš
Pondelok, 21. septembra 2020
Reforma verejnej správy - zásady reformy a decentralizácia verejných financií
Dátum pridania: 30.11.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Drago
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 6 158
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 26.7
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 44m 30s
Pomalé čítanie: 66m 45s
 

Princíp subsidiarity, v súčasnosti aplikovaný v krajinách Európskej únie, znamená, že každý vzniknutý problém sa primárne rieši na tej úrovni, kde vznikol a kde sú najlepšie podmienky na jeho objektívne zhodnotenie a riešenie. Predpokladom uplatnenia princípu subsidiarity je decentralizácia kompetencií spojená s decentralizáciou financií a decentralizáciou politickej moci, keďže reforma ráta s posilnením volených predstaviteľov samospráv v regiónoch, mestách a obciach. Na Slovensku vzniknú regióny, ktoré sa budú môcť zapojiť do európskych regionálnych programov a pridružiť sa do skupiny 300 regiónov zjednotených v Zhromaždení európskych regiónov.

· Efektívnosť
Vykonaná dekoncentrácia štátnej správy bez paralelnej decentralizácie zapríčinila veľkú finančnú a personálnu náročnosť orgánov miestnej štátnej správy. V záujme priblíženia k občanovi bolo potrebné vytvoriť až 45 detašovaných pracovísk, pretože základné služby pre občanov neboli existujúce okresné úrady schopné poskytnúť v sídlach okresov.
Reforma verejnej správy prenesie mnohé z kompetencií štátnej správy na úroveň regiónov, miest a obcí. To bude znamenať efektívnejšie zabezpečenie verejných úloh a vyriešenie nedostatkov spôsobených centrálnym rozhodovaním o hospodárstve a správe.

· Transparentnosť
Neprehľadná, komplikovaná a na subjektivizme úradníkov založená verejná správa spôsobuje klientelizmus a korupciu.
Reforma verejnej správy prinesie jednak sprehľadnenie jej štruktúry, ale najmä jej modernizáciu, informatizáciu a zvýšený podiel občanov na jej riadení a vykonávaní. Takto sa eliminujú javy ohrozujúce ekonomický rozvoj a sociálne istoty občanov Slovenska.


· Flexibilita
Dnešný spôsob výkonu verejnej správy je v mnohých prípadoch príčinou rastu sociálneho napätia a prehlbujúcich sa rozdielov medzi životnou úrovňou v jednotlivých regiónoch Slovenska.
Riešením tohto závažného nedostatku je regionalizácia krajiny, ktorá cez konštituovanie samosprávy vyšších územných celkov a tvorbu regionálnej politiky na úrovni 12 VÚC povedie k lepšiemu využitiu pozitív regiónov a ich ekonomickému rozvoju a rastu.


3. Chronológia reformy verejnej správy vo volebnom období po roku 1998


September 1998 (parlamentné voľby) – Volebné programy SDK, SDĽ, SOP a SMK určujú za dôležitý bod povolebného úsilia reformu verejnej správy spojenú aj s jej decentralizáciou.
November 1998 – Požiadavka reformy verejnej správy sa ako jedna z priorít stala súčasťou programového vyhlásenia vlády. Vláda SR v záujme dosiahnutia nadrezortného prístupu vymenovala splnomocnenca pre reformu verejnej správy, Viktora Nižňanského.
 
späť späť   3  |  4  |   5  |  6  |  7  |  ďalej ďalej
 
Súvisiace linky
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.