referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Ivica
Nedeľa, 15. decembra 2019
Reforma verejnej správy - zásady reformy a decentralizácia verejných financií
Dátum pridania: 30.11.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Drago
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 6 158
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 26.7
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 44m 30s
Pomalé čítanie: 66m 45s
 

V tom istom mesiaci schválila vláda SR aj Audit súladu činností a financovania ústredných orgánov štátnej správy a organizácií v ich pôsobnosti, ktorý bol zameraný na racionalizačné opatrenia v rámci orgánov štátnej správy na ústrednej úrovni.
V súlade s koncepciou decentralizácie a modernizácie verejnej správy boli v roku 2000 vypracované a prerokované aj nasledovné dokumenty :
· Východiská financovania verejnej správy (prerokované vo vláde 08/2000)
· Celkový prehľad výdavkov spojených s reformou verejnej správy (prerokované vo vláde 09/2000)
· Zoznam článkov ústavy a zákonov dotknutých procesom decentralizácie verejnej správy (http://www.government.gov.sk/reforma/clanky_ustavy.html)
· Návrh riešenia problematiky ombudsmana (prerokované vo vláde 09/2000)
· Návrh riešenia správneho súdnictva (prerokované vo vláde 09/2000)
· Alternatívny návrh usporiadania miestnej štátnej správy (http://www.government.gov.sk/reforma/alt_st_s.shtml)(predložené, ale neprerokované vo vláde)
· Návrh medziobecnej spolupráce
· Projekty odovzdávania kompetencií z pôsobnosti ústredných orgánov štátnej správy na územnú samosprávu
· Projekt vecných riešení a časový harmonogram uskutočňovania reformy verejnej správy
· Legislatívne zámery zákonov :
· o samospráve vyšších územných celkov (prerokovaný vo vláde 09/2000)
· o voľbách do orgánov samosprávy vyšších územných celkov (prerokovaný vo vláde 09/2000)
· o územnom členení SR
· o hlavnom meste SR Bratislave (prerokované v poradných orgánoch vlády)
· o meste Košice (prerokované v poradných orgánoch vlády)
· novela zákona o obecnom zriadení (prerokované vo vláde 11/2000)
· novela zákona o rozpočtových pravidlách (prerokované vo vláde 11/2000)
· novela zákona o majetku obcí (prerokované vo vláde 11/2000)
· o majetku samosprávy vyšších územných celkov (prerokované vo vláde 11/2000)
Február 2001 – Národná rada SR prijala novelu Ústavy SR, ktorá vytvorila ústavný priestor na prenesenie úloh miestnej štátnej správy na samosprávu vyššieho územného celku. Rozsah týchto úloh bude závisieť od prijatia ďalších normatívnych aktov. Vo februári bola na rokovanie vlády predložená koncepcia kontroly vo verejnej správe, ktorá je súčasťou komplexnej stratégie modernizácie verejnej správy a má vylepšiť mechanizmus kontroly v navrhovanom decentralizovanom modeli.
Marec 2001 – Vláda schválila komplexnú úpravu podmienok verejnej a štátnej služby prijatím zákonov o štátnej službe (www.ial.sk) a verejnej službe (www.ial.sk). Navrhovaná právna úprava štátnej služby vychádza z princípov profesionality, spoľahlivosti, nestrannosti a politickej neutrality štátneho zamestnanca pri výkone štátnej služby. Verejnú službu definuje ako vykonávanie vecí verejného záujmu a vykonávanie úkonov súvisiacich s územnou samosprávou.
Apríl 2001 - Vláda SR na svojom mimoriadnom 150. zasadnutí schválila dva kľúčové návrhy zákonov:
· návrh zákona o samospráve vyšších územných celkov (www.ial.sk)
· návrh zákona o voľbách do orgánov samosprávnych vyšších územných celkov (www.ial.sk)
Schválením týchto návrhov boli položené základy pre decentralizáciu moci v 12 vyšších územných celkoch a presadil sa symetrický model usporiadania verejnej správy na Slovensku. Príloha návrhu zákona o samospráve vyšších územných celkov obsahuje komplexný výpočet budúcich kompetencií orgánov samospráv na regionálnej úrovni. V apríli vláda prerokuje aj novelu zákona o obecnom zriadení, ktorá vymedzí nové právomoci obecných a mestských samospráv.
Súčasné územnosprávne usporiadanie SR


Návrh samosprávnych krajov – vyšších územných celkov podľa návrhu zákona schváleného vládou 1. apríla 2001

Leto 2001 - V ďalšej fáze vláda plánuje pristúpiť k samotnej decentralizácii kompetencií a financií na obce. Do konca mája navrhnú jednotlivé rezorty zoznam kompetencií, ktoré by mali byť decentralizované a Ministerstvo vnútra na ich základe vypracuje tzv. kompetenčný zákon.
Jeseň 2001 – Na záver roka 2001 si občania Slovenska po prvýkrát zvolia svojich zástupcov do orgánov samosprávy vyšších územných celkov a v januári 2002 preberú regionálne parlamenty svoje prvé decentralizované právomoci. V prvej etape prejde na mestá a obce 30 miliárd korún.
Celý proces realizácie je rozložený na niekoľko rokov, pričom zásadné rozhodnutia odporúčame realizovať v priebehu rokov 2001 - 2002. Odovzdanie kompetencií vyšším územným samosprávnym celkom a miestnej samospráve je vzájomne časovo posunuté o jeden rok.

1.
 
späť späť   5  |  6  |   7  |  8  |  9  |  ďalej ďalej
 
Súvisiace linky
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.