referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Vladimíra
Streda, 16. októbra 2019
Sociálna politika Rakúska
Dátum pridania: 24.10.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: rudinko
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 992
Referát vhodný pre: Iné (napr. kurzy) Počet A4: 9.1
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 15m 10s
Pomalé čítanie: 22m 45s
 
2. Zákonné sociálne poistenie

2.1 Finančný vývoj celkového sociálneho poistenia

Oblasť sociálneho poistenia disponuje v Rakúsku jedným z najväčších podielov na rozpočte – napr. za rok 2005 balík prostriedkov predstavoval takmer 34,7 Mld €. Vyjadrené vzhľadom na HDP je to takmer 16,5% a vzhľadom na štátny rozpočet dokonca až 35,6%. Oproti roku 2000 to znamená nárast celkových výdavkov o 3,6%. Vklady do sociálnej oblasti boli takmer identické, predstavovali 34,7 Mld € - Schodok predstavoval 40 Mil € (negatívne saldo zdravotného poistenia v hodnote 148 Mil €, negatívne saldo v dôchodkovom poistení v hodnote 30 Mil € a prebytku pri úrazovom poistení v hodnote 138 Mil €.

3. Zdravotné a dôchodkové poistenie

3.1Vývoj zdravotného poistenia

Výdavky na zabezpečenie zdravotného poistenia v roku 2001 predstavovali 10,4 Mld €, čo predstavoval nárast o 3,5% oproti roku 2000. Úpravy v jednotlivých subkategóriách vychádzali zo zmenených sociálnych pomerov:

• Lekárska pomoc (a podobné výkony). Jej podiel je 24,5% na celkových nákladoch zo zdravotného poistenia – nárast oproti roku 2000 o 3,9%. Tento podiel nezaznamenal výraznejší posun pravdepodobne preto, lebo reformy týkajúce sa lekárskej starostlivosti sú už ukončené – boli realizované na začiatku Schüsselovej vlády v 1999 roku.

• Dentálna starostlivosť – Aj napriek zmenám financovania tejto oblasti oproti roku 2000 došlo len k nepatrnému nárastu a to o 0,2% na celkovú hodnotu 684 Mil €. Výraznejší nárast nákladov sa v budúcich rokoch neočakáva

• Náklady na pobyt v nemocnici – vzhľadom k zmene zákonnej normy 447 sa prenášajú platby na pobyt v nemocnici na Spolkové kraje – do špeciálnych fondov, ktoré podľa predchádzajúcich skúseností vypočítajú tzv. paušálny poplatok – priemerný poplatok za liečbu v nemocnici na jedného pacienta

• Lieková politika – oproti roku 2002 zaznamenaný nárast o 4,8%. Vzhľadom k minulým rokom, kde bol každoročný rast vyjadrovaný dvojcifernými číslami, je nárast výrazne menší, čo je spôsobené viacerými príčinami: Zavedenie spoplatňovania receptov v roku 2002 a vnútorné nariadenia ministerstva o novej kategorizácii liekov.

• Nemocenské dávky – sú jedinou oblasťou, ktorá zaznamenala pokles dotácií – oproti roku 2001 smerovalo na podporu pracovníkov počas práceneschopnosti o 10,3% menej financií. V tejto oblasti bolo potrebné prikročiť ku skracovaniu poskytovania nemocenskej dávky zo 4 pracovných dní na 3 na každého zamestnaného, keďže v tejto oblasti došlo k zlepšeniu dochádzky do práce – menej práceneschopných.

• Iné výdavky pri zdravotnom poistení – Nárast pri zdravotných pomôckach predstavuje 2,2%, pri podpore mladým matkám došlo k zvýšeniu o 1,7%. V kategórii prevencia došlo k niektorým obmedzeniam a s tým spojenými aj následnými škrtmi (napríklad pri rehabilitácii, ochrane zdravia a iných)

K reformám v oblasti zdravotného poistenia treba poznamenať že terajší stav pramení z významných zákonných úprav z rokov 1999 a 2000, ktoré bolo potrebné realizovať najmä vzhľadom na rastúce saldo financií v sociálnej oblasti. Dovtedajší ľavicový systém sa nedokázal vyrovnať so zmenenými podmienkami.

V súvislosti zo zmenami je možné uviesť aspoň niekoľko k priblíženiu si situácie:

• Zvýšenie poplatku za recept z 3,3 € na 4 €, čím došlo k miernej úspore pri spotrebe liekov a liečiv.
• Zavedenie tzv. ambulantného poplatku má priniesť nielen priamy zisk asi vo výške 72 Mil €, ale odľahčiť nemocnice a presunúť časť pacientov na polikliniky a lekárov, kde sú poplatky nižšie
• Bola zavedená špeciálna poistná daň ktorá je viazaná na doplnkové poisťovne, teda doplnková penzia je takto zdaňovaná, čo prináša do rozpočtu okolo 15 Mil €.
• Úspory sa taktiež dotkli administratívnych nákladov, kde bol zavedený nový monitorovací systém, ktorý sleduje výdaje jednotlivých spolkových krajín a porovnáva ich s ostatnými alebo s predpokladmi či analýzami.
 
späť späť   1  |  2  |   3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Zdroje: Sociálna politika a zamestnanosť, január 2006, Vydáva Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny a Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Ako funguje Európska únia, EK Generálne riaditeľstvo pre tlač a komunikáciu, B-1049 Brusel, jún 2005, Zoltán Horváth, Príručka Európskej únie, Zastúpenie európskej komisie na Slovensku, 2004, Marianne Treumerová Ammitzbollová, 101 otázok a odpovedí o Európskej únii, Zastúpenie európskej komisie na Slovensku, 2005, , ,
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.