referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Vladimíra
Streda, 16. októbra 2019
Sociálna politika Rakúska
Dátum pridania: 24.10.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: rudinko
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 992
Referát vhodný pre: Iné (napr. kurzy) Počet A4: 9.1
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 15m 10s
Pomalé čítanie: 22m 45s
 
3.2 Dôchodkové poistenie

Po viacerých dohadoch o úrovni dôchodkového poistenia, pre rok 2005 mohlo rakúske ministerstvo pre sociálnu spravodlivosť počítať s asi 23,3 Mld €.

Výdavky dosiahli v podstate rovnakú úroveň (23,31 Mld €) Minimálne saldo v sume asi 30 Mil € bolo spôsobené prečerpaním rezervného fondu na administratívne účely. Vklady do dôchodkového fondu pozostávajú najmä z: odvodov od poistených - 77%. Zvýšenie odvodov, ktoré bolo podmienené väčšími výdavkami, bolo realizované úpravou ich skladby, teda pre pracujúcich nedošlo v podstate k žiadnemu navýšeniu daní. Podiel starobných dôchodkov na celkovej skladbe dôchodkovej politiky je 54%, podiel tzv. predčasných dôchodkov je asi 11%, invalidné dôchodky predstavujú 19% a zvyšných 27% pripadá na podporu pozostalým. Nárast počtu invalidných dôchodcov so sebou prinesie zrejme aj zvýšenie nákladov na liečbu, prípadne pomôcky a iné vybavenie.

Z hľadiska pohlavia je zrejmé, že ženy poberajú väčšiu časť dôchodkov – využívanie dôchodkových fondov je z 62% realizované práve ženami. Toto je však spôsobené okrem iného napríklad aj relatívne veľkým množstvom vdovských dôchodkov. Avšak aj v oblasti starobných dôchodkov sú ženy mierne v prevahe (56%) – Toto súvisí jednak s nižším vekom odchodu žien do dôchodku a jednak s vyšším priemerným vekom života. Taktiež participácia žien v hospodárstve neustále zvyšuje ich počet ako zamestnankýň oproti minulosti, keď poslaním žien bolo najmä staranie sa o domácnosť a výchova detí. Tu je možné oprieť sa o fakty – za posledné desaťročie vzrástol počet žien ktoré poberali starobný dôchodok o 9% (u mužov to boli 2%)

Finančné prostriedky investované spolkovou vládou na dôchodky každého typu predstavovali v roku 2001 až 4,99 Mld € čo je nárast oproti roku 2000 asi o 1,9%. Pritom treba poznamenať, že podiel štátneho príspevku na dôchodkovom poistení poklesol z 21,9% na 20,5%

V snahe udržať približne rovnakú úroveň počtu poberateľov starobného dôchodky, muselo ministerstvo pristúpiť k dvom menším reformným krokom:

• odstránenie predčasnej penzie u ľudí so zmenenou schopnosťou pracovať
• zvýšenie dôchodkového veku (veku nástupu do penzie) u mužov z 60 na 61 rokov a u žien z 55 na 56 rokov. Tento predpis vstúpil do platnosti v októbri 2002. V súčasnosti – s výhľadom na ďalšie obdobie - sa očakáva opätovné zvýšenie hranice pre odchod do penzie. Toto je podmienené starnutím populácie.

Realita je však mierne odlišná – vzhľadom k relatívne nízkym dôchodkom je časté, že pracovníci odchádzajú na dôchodok (starobný a predčasný) neskôr – priemerný vek odchodu na starobný dôchodok je 60,7 roka – u mužov je to 62,2 roka a u žien 59,4 roka. Vzhľadom na rok 2000 sa priemerný vek odchodu na dôchodok zvýšil o 1,3 roku - z 59,4 na spomínaných 60,7 roka.

Priemerný vek odchodu na invalidný dôchodok je 53,4 roka u mužov a 50,4 roka u žien. Z hľadiska pomeru profesií na priemernom veku odchodu na invalidný dôchodok majú relatívne vysoké zastúpenie robotníci (56,4% odchádza na invalidný dôchodok) a roľníci ( 68,4%). Z hľadiska zmeny v podstate okrem robotníkov došlo u všetkých skupín pracovníkov k poklesu oproti roku 2000. Rozvrhnutie príčin odchodu na invalidný dôchodok je nasledovný:

• Samotný štátom garantovaný starobný dôchodok sa v posledných rokoch príliš nemenil Stále pretrváva relatívne výrazný rozdiel medzi ženami a mužmi. Toto je však podmienené menším počtom odpracovaných rokov u žien ( skorší odchod do dôchodku).

• Priemerný dôchodok pre mužov (okrem príplatkov) predstavoval v roku 2001 sumu 721€ u robotníckych profesií a 1701 € u štátnych zamestnancov. U žien sa pohybovali tieto hodnoty u rovnakých typov zamestnaní medzi 441€ a 872€. Podobný rozdiel je aj pri výške invalidných dôchodkov. Horná hranica sumy vyplácanej štátom vo forme starobného dôchodku je 2261 € a vdovského 1375 € mesačne. V roku 2000 sa taktiež uskutočnilo niekoľko systémových krokov, ktoré by mali mierne upraviť situáciu vo vyplácaní dôchodkov rôznych typov:

• vytvorenie nového systému vyplácania invalidných dôchodkov
• posilnenie poistno-matetematických princípov pri výpočte dôchodkov
• Ekonomike adekvátne zaobchádzanie(výhody) s ľuďmi v dôchodkovom veku
• Upevnenie samostatného dôchodkového zabezpečenia pre ženy
 
späť späť   2  |  3  |   4  |  5  |  6    ďalej ďalej
 
Zdroje: Sociálna politika a zamestnanosť, január 2006, Vydáva Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny a Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Ako funguje Európska únia, EK Generálne riaditeľstvo pre tlač a komunikáciu, B-1049 Brusel, jún 2005, Zoltán Horváth, Príručka Európskej únie, Zastúpenie európskej komisie na Slovensku, 2004, Marianne Treumerová Ammitzbollová, 101 otázok a odpovedí o Európskej únii, Zastúpenie európskej komisie na Slovensku, 2005, , ,
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.