referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Vladimíra
Streda, 16. októbra 2019
Sociálna politika Rakúska
Dátum pridania: 24.10.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: rudinko
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 992
Referát vhodný pre: Iné (napr. kurzy) Počet A4: 9.1
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 15m 10s
Pomalé čítanie: 22m 45s
 
4. Sociálne odškodnenie

4.1 Odškodnenie vojnovým veteránom

Rakúski štátni občania, ktorí slúžili vo vojsku Rakúskej republiky, Rakúsko-Uhorskej monarchie, prípadne tí čo po 13. Marci 1938 bojovali v radách nemeckého Wehrmachtu a popri tom utrpeli zranenie, sú braní ako vojnové obete podľa zákona o vojnových obetiach.

Taktiež civilné osoby, ktoré pôsobením vojnových operácií a účinkami zbraní nezavinene utrpeli zranenia, patria do kruhu poškodených a teda tých, ktorým prináleží finančná pomoc (odškodnenie)

Počet osôb spĺňajúcich dané kritériá v roku 2001 predstavoval 66 904, čo je oproti stavu z roku 1990 o 47,7% menej. Objem vyplatených prostriedkov predstavoval v roku 2001 takmer 342 Mil €. Približne polovica (53,6%) z týchto peňazí bola vyplatená pozostalým.

4.2 Vojenské zaopatrenie

Nárok na tento typ pomoci majú všetci príslušníci Rakúskej armády (príslušníci pozemnej armády, letectva, vojaci vo výcviku a príslušníci domobrany), ktorí v súvislosti s vykonávaním ich povolania utrpia poškodenie zdravia. Taktiež nárok na odškodnenie z tohto fondu majú aj civilné osoby, ktoré boli zranené zbraňami, technikou či cvičením Rakúskej armády, prípadne pozostalí po osobách usmrtených.

Od roku 1990 do začiatku 2002 sa zvýšil počet poberajúcich o takmer tretinu na 1717 osôb ( z čoho je asi 5% pozostalých). Objem prostriedkov v sledovaných rokoch sa zvýšil o takmer polovicu na sumu 8,65 Mil €

4.3 Odškodnenie obetiam vojny

Podľa zákona z roku 1945 sú za obete vojny posudzované osoby ktoré boli cieľom odboja a politického prenasledovania od 6. Marca 1933 do 9. Mája 1945. Od roku 1990 sa počet poberateľov znížil o takmer štvrtinu na 2350 osôb (z čoho je 39% pozostalých). Finančné prostriedky určené na odškodnenie predstavujú sumu 14,6 Mil €.

Táto podpora je taktiež vyplácaná aj emigrantom, ktorí sú zaradení do 7 úrovní podľa veku, obdobia a stupňa poškodenia zdravia či povesti.

4.4 Odškodnenie obetí zločinov

Spolkový zákon hovorí o osobách ktoré sa „nie svojím pričinením stali objektom kriminálneho činu spáchaného na nich alebo ich majetku“ V prípade smrti obete je pomoc (príspevok) poskytovaný pozostalým. Ku začiatku roka 2002 bolo odškodnenie (respektíve ušlá mzda) vyplatené 124 osobám (pozostalí tvoria 44,4%). Finančné prostriedky takto rozdistribuované predstavovali sumu 1,38 Mil €, čo predstavuje takmer dvojnásobok prostriedkov z roku 1990.

4.5 Odškodnenie postihnutým očkovaním

Zákon o ochrane očkovaním spomína na osoby, ktoré utrpeli zdravotnú ujmu celoštátnym očkovaním (do roku 1980 to bolo očkovanie proti kiahňam). Do roku 2002 bolo takto odškodnených 76 osôb, čo predstavuje asi 2 Mil € ( asi dvojnásobok sumy z roku 1990)
 
späť späť   2  |  3  |  4  |   5  |  6    ďalej ďalej
 
Zdroje: Sociálna politika a zamestnanosť, január 2006, Vydáva Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny a Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Ako funguje Európska únia, EK Generálne riaditeľstvo pre tlač a komunikáciu, B-1049 Brusel, jún 2005, Zoltán Horváth, Príručka Európskej únie, Zastúpenie európskej komisie na Slovensku, 2004, Marianne Treumerová Ammitzbollová, 101 otázok a odpovedí o Európskej únii, Zastúpenie európskej komisie na Slovensku, 2005, , ,
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.