referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Oldrich
Sobota, 3. decembra 2022
Strategický rozvoj ľudských zdrojov
Dátum pridania: 23.10.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: spagetha
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 415
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 1.2
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 2m 0s
Pomalé čítanie: 3m 0s
 
Definícia strategického riadenia ľudských zdrojov

SRĽZ sa týka vytvárania stratégii poskytovania príležitostí k učeniu, rozvoju a odbornému vzdelávaniu za účelom zlepšenia výkonu jedinca, tímu a organizácie.

Podľa HARRISONOVEJ je SRĽZ „rozvoj vyplývajúci z jasnej vízie o schopnostiach a potenciáloch ľudí, ktorý prebieha v súlade s celkovým strategickým rámcom daného podniku“

SRĽZ predstavuje široký a dohodový pohľad na to, ako politika a prax rozvoja ľudských zdrojov môže prispieť k uskutočneniu podnikových stratégii.
Je zameraná na zvyšovanie schopností zdrojov v súlade s presvedčením, že ľudské zdroje firmy sú hlavným zdrojom konkurenčnej výhody.

Ciele strategického riadenia ľudských zdrojov

- Vytvorenie prostredia podnecujúceho vzdelávania a rozvoj pracovníkov
- Dôraz je kladený na rozvíjanie intelektuálneho kapitálu a podporovanie a presadzovanie podnikového, tímového a individuálneho učenia a vzdelávania
- Vytvorenie takého prostredia, v ktorom sa znalosti rozvíjajú a riadia systematicky

Prvoradý cieľ

Politika SRĽZ by mala mať starostlivosť o zamestnateľnosť ľudí vo vnútri organizácie i mimo nej.

Filozofia rozvoja ľudských zdrojov

Sme presvedčení že:

- RĽZ predstavuje významný príspevok k úspešnému dosahovaniu cieľov organizácie a že investície do nej prospievajú všetkým stranám zainteresovaným na organizácii.
- Plány a programy RĽZ by mali byť prepojené so stratégiami podniku a stratégiami ľudských zdrojov a mali by napomáhať dosiahnutiu jej cieľov.
- RĽZ by mal byť vždy orientovaný na výkon- jeho podoba by mala byť vždy taká, aby to viedlo ku konkrétnemu zlepšeniu výkonu celého podniku.
- Každý v organizácii by mal byť podnecovaní a mal by mať potrebné príležitosti k maximálnemu možnému rozvoju svojich zručností a znalostí v súlade s jeho schopnosťami.
- Rámec pre učenie a vzdelávania poskytuje formálne aktivity zamerané na osobný rozvoj pracovníkov.
- Uznávame potrebu investovať do vzdelávania a rozvoja a poskytovať vhodné príležitosti a zariadenia potrebné k učeniu a vzdelávaniu, hlavná zodpovednosť za rozvoj zostáva jednotlivcovi, jemu sa potom dostane podpory od jeho nadriadeného, v prípade potreby aj od pracovníkov personálneho útvaru.
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.