referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Václav
Štvrtok, 28. septembra 2023
Nezamestnanosť ako makroekonomický jav
Dátum pridania: 23.10.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: mia84
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 776
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 5.4
Priemerná známka: 2.99 Rýchle čítanie: 9m 0s
Pomalé čítanie: 13m 30s
 
Prirodzená miera nezamestnanosti

-predstavuje len dobrovoľnú nezamestnanosť, pri ktorej sú trhy práce a tovarov a služieb v rovnováhe
-hovoríme, že v ekonomike existuje plná zamestnanosť
-% nie je konštantné, mení sa, pohybuje sa približne od 3 – 10%, toto % sa mení a ten základný vplyv na vývoj prirodzenej miery nezamestnanosti určujú faktory, ktoré ovplyvňujú jednak trvanie nezamestnanosti a frekvenciu nezamestnanosti
-faktory, ktoré ovplyvňujú trvanie nezamestnanosti – závisí od cyklického vývoja a štruktúrnych charakteristík trhu práce, závisí od organizácie trhu práce, od demografickej skladby pracovnej sily /hlavne mladí ľudia a ľudia vo veku od 50 do dôchodku ovplyvňujú prirodzenú mieru nezamestnanosti/, schopnosť a vytrvalosť pracovníkov hľadať si prácu /závisí od podpôr v nezamestnanosti/
-frekvencia nezamestnanosti – je vlastne číslo, koľkokrát sa určitá osoba za obdobie stane nezamestnanou, závisí od variability práce, ovplyvňuje ju aj to, ako rýchlo sa zaraďujú nové pracovné sily do trhu práce

Hysteréza /NAIRU/

-je jav, kedy sa prirodzená miera nezamestnanosti zvyšuje

Vydržiavací pomer

-je pomer medzi dôchodkom po zdanení, keď je osoba nezamestnaná a dôchodkom po zdanení, keď je osoba zamestnaná. Práve vysoký vydržiavací pomer je príčinou toho, že je prirodzená miera nezamestnanosti vysoká, teda sa zvyšuje.

TEORETICKÉ PRÍSTUPY K

-vychádzajú z tézy, že na trhu práce môže dochádzať k trvalejším javom nerovnováhy medzi ponukou a dopytom
-M. Friedman hovorí, že k nezamestnanosti môže dochádzať aj pri reálnej mzde rovnajúcej sa rovnovážnej mzde, táto teória sa volá Teória hľadania práce – dlhodobá miera predstavuje trh práce ako trh rovnováhy /Graf – rovnovážna nezamestnanosť a trh práce/. Z dlhodobého hľadiska má krivka ponuky aj dopytu v sebe zakomponované prvky informácií, ... Z dlhodobého hľadiska ako trh rovnováhy. Zlyhanie /M. Friedman/ z krátkodobého hľadiska zadefinoval predošetkým ako zlyhanie na strany ponuky. Správne odhadujú firmy ale nesprávne odhadujú domácnosti o vývoji reálnej mzdy. Práve preto zakomponoval dve krivky ponuky práce a len jednu krivku dopytu práce. Domácnosti nesprávne odhadujú ponuku práce, krivka LS vyjadruje optimálne voľby ľudí v prípade, keď trh práce nezlyháva. Krivka dodatočnej pracovnej sily LS s hviezdičkou – optimálne rozhodnutie ľudí, keď trh práce zlyháva.
-Teória hľadania práce predpokladá, že každý hľadá prácu s platom, ktorý hľadá. Akceptovateľnú mzdu definujeme ako rozdiel medzi hraničnou podporou v nezamestnanosti a hraničnou podporou nákladov hľadania práce. Hraničné náklady hľadania práce predstavujú hodnotu najvyššej ponúkanej mzdy mínus akákoľvek vládna podpora, ktorú si nezamestnaní môže nárokovať. Hraničná podpora v nezamestnanosti sa rovná súčasnej hodnote očakávaných miezd mínus najlepšia ponúkaná mzda.
- Platí, ak rastú podpory v nezamestnanosti s porovnaním mierou rastu miezd, tak prirodzená miera nezamestnanosti vzrastie, ale aj keď sa zvyšujú dane osôb, to vedie k zvýšeniu prirodzenej miery nezamestnanosti.

Vzťah medzi nezamestnanosťou a infláciou

-tento vzťah je považovaný za významný zdroj pre odporúčanie hospodárskej politiky
-vyjadruje Phillipsova krivka
-graf /Jednoduchá Phillipsova krivka – pôvodná/ - mala klesajúci tvar a vyjadrovala nepriamu súvislosť medzi mierou zmeny miezd a mierou nezamestnanosti. Zhruba pri 6 % miery nezamestnanosti, dochádzalo k nulovej zmene miery miezd. Vychádzal z empirických údajov. Považovala sa za významný objav ekonomickej vedy. Zakomponovala ju predovšetkým Keynesova ekonómia. V 60. rokoch sa stala východiskom. Samuelson a Solow v 60. rokoch ju inovovali.
-M. Friedman kritizoval pôvodnú krivku, pretože nedokázala vysvetliť jav stagflácie a stanflácie. Prišiel s myšlienkou, že pôvodná krivka môže byť akceptovaná maximálne v krátkom období a to vtedy, keď uplaňujú ekonomické subjekty na trhu tzv. adaptívne očakávania. Tieto očakávania boli vo vzťahu k inflácie. Potom hovoril o javovej – krátkodobej krivke a o pravej Phillipsovej krivka, ktorá je nepružná. ak je na úrovni prirodzenej miery nezamestnanosti je Pravou Phillipsovou krivkou.
 
späť späť   1  |  2  |   3   
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.