referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Vendelín
Nedeľa, 20. októbra 2019
Spôsoby oraganizačnej štrukturalizácie
Dátum pridania: 18.10.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: cicuskamicuska
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 5 514
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 17.3
Priemerná známka: 2.99 Rýchle čítanie: 28m 50s
Pomalé čítanie: 43m 15s
 
OBSAH

1. ÚVOD
2. ZÁKLADNÉ TYPY ORGANIZAČNEJ ŠTRUKTÚRY
2.1. Funkcionálna organizačná štruktúra
2.2. Divízna organizačná štruktúra
3. NOVÉ VÝVOJOVÉ TRENDY V ORGANIZAČNEJ ŠTRUKTÚRE PODNIKOV
3.1. Strategické aliancie
3.2. Strategické podnikateľské jednotky
3.3 Decentralizačné tendencie vo veľkých amerických a japonských firmách
3.4. Ďalšie typy organizačných štruktúr

1. ÚVOD

Každá firma organizuje svojich zamestnancov do určitých skupín (departmentov), ktoré sú zodpovedné vyšším inštanciám alebo skupinám (departmentom). Naskytá sa však otázka na základe čoho má firma zaradiť zamestnancov do týchto skupín. Najbežnejšie kritériá pre zaradenie zamestnancov do hierarchických skupín a podskupín sú nasledovné:

1.Vedomosti a skúsenosti

Ľudia sú zoskupení podľa toho čo vedia, napr. v nemocniciach sú oddelenia neurologické, alergologické, kardiologické, atď.

2.Pracovné procesy

Pracovníci sú zoskupení podľa procesov alebo činností, ktoré vykonávajú. Napríklad, hutnícka spoločnosť môže vytvoriť osobitné skupiny zaoberajúce sa zlievaním, zváraním, spracovávaním surovín.

3.Podnikové funkcie

Zoskupovanie na základe základných funkcií organizácie. Vzniknuté oddelenia sú výroba, marketing, financie, atď.

4.Čas

Týmto sa myslí rozdelenie ľudí do skupín podľa pracovných zmien, napr. v nemocniciach alebo hoteloch.

5.Výstupy výroby (výrobky)

Zoskupovanie ľudí podľa produktov alebo služieb, ktoré pracovníci generujú.

6.Zákazníci

Zoskupovanie ľudí podľa zákazníckych skupín, ktorým sú určené výrobky alebo služby. Napr. počítačové firmy majú oddelenia pre privátnych, malých firemných, veľkých firemných klientov a verejnú správu.

7.Miesto výkonu práce

Skupiny sú členené na základe geografických oblastí, v ktorých pôsobia.

Pre zostavenie výhod a nevýhod jednotlivých kritérií departmentizácie je vhodné vytvoriť dve nadskupiny týchto kritérií – Funkcie a trh (výstupy).

Kritériá pre departmentizáciu

•vedomosti a skúsenosti
•pracovné procesy
•podnikové funkcie
•čas
•výstupy výroby (výrobky)
•miesto výkonu práce

Vhodné pre spoločnosti

•malé firmy
•veľké firmy (pásová výroba)
•verejné inštitúcie (univerzity, nemocnice)•veľké firmy, nadnárodné korporácie
•organizácie s vysokou rôznorodosťou produkcie
•organizácie v odvetviach podliehajúcich rýchlym zmenám

Silné stránky

•hodiace sa pre malé firmy
•zoskupuje skupiny (SBU) firmy, možnosť konzultácie medzi nimi
•zabraňuje duplikácii práce: len jedno HR, R&D oddelenie
•umožňuje úspory z rozsahu
•umožňuje individuálny vývoj pre rôzne oddelenia organizácie
•vytvára priestor pre bližší vzťah oddelenia k svojmu produktu
•zmysel pre spolupatričnosť k tímu a spoločný osud

Slabé stránky

•nevytvára zmysel pre zodpovednosť za produkt
•nabádza k zvaľovaniu zodpovednosti na iné oddelenie
•ľudia v rôznych funkčných oblastiach nerozumejú celku a iným oblastiam•môže vytvoriť duplicitu činností a procesov
•inovácie sa šíria ťažko medzi divíziami
•nižšie úspory z rozsahu
 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Zdroje: , Steinmann, H. – Schreyogg, G: Management. Grundlagen der Unternehmensfuhrung. 3. vydanie. Wiesbaden: Gabler 1993, Dale, E: Organizace. Praha: Institut řízení 1972, str. 89 , Vodáček, L. – Vodáčková, O.: Management. Teorie a praxe 80. a 90. let. Praha: Management Press, 1994, str. 134
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.