referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Oľga
Utorok, 23. júla 2024
Ekonomika 1
Dátum pridania: 18.10.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Juicy
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 517
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 4.7
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 7m 50s
Pomalé čítanie: 11m 45s
 

Výrobné faktory sú:

- prírodné zdroje (pôda, voda, suroviny, atď.),
- ľudská práca,
- kapitál (stroje, budovy, zariadenia, atď.)
- informácie.

Potreby sú prakticky neobmedzené, zatiaľ čo zdroje sú obmedzené.

Princíp efektívnosti – každý jednotlivec obvykle volí takú kombináciu obstarania majetkových hodnôt, ktorá vykazuje najlepší pomer medzi úžitkom a nákladmi, je najlacnejšia a zodpovedá jeho rozpočtu. Ekonomický subjekt sa týmito prostriedkami snaží dosiahnuť maximálneho úžitku (Princíp maxima) alebo daný úžitok môžeme dosiahnuť minimálnymi prostriedkami (Princíp minima).

Trh je to miesto, kde sa stretáva kupujúci s predávajúcim za účelom obchodovania. Dnes však už hovoríme o trhoch, ale nie v tomto zmysle. Napr. Medzinárodný peňažný trh funguje pomocou výpočtovej techniky na celom svete a nepretržite.

Dopyt a ponuka na každom trhu sa riadia cenou. Čím je vyššia cena, tým viac príslušného tovaru budú výrobcovia ponúkať. Naopak pri klesajúcej cene dopyt po danom tovare vzrastie.

Krivka dopytu závisí od mnohých činiteľov, zvlášť od naliehavosti potreby, ktorú môže príslušný tovar uspokojiť.

Krivka ponuky sa riadi nákladovou štruktúrou podnikateľa. Tam kde sa obe krivky pretínajú, sa ponuka rovná dopytu. Tento bod znázorňuje rovnovážnu cenu a celkové množstvo tovaru za túto cenu ponúkané.

Dlhodobo rovnovážna cena je charakterizovaná tým, že za určité obdobie, napr. rok, vyrobené množstvo tovaru približne súhlasí s množstvom, ktoré sa za rovnaké obdobie spotrebuje. Ak by však skutočná trhová cena po dlhšiu dobu bola vyššia než dlhodobá rovnovážna cena, vyrobené množstvo za jednotku času by prevyšovalo spotrebu za rovnaké obdobie, a to by sa muselo prejaviť v raste zásob.

Okolie podniku- tvorí množina jeho väzieb s najdôležitejšími prvkami vyššieho hospodárskeho celku.

A) Všeobecné okolie- je množina väzieb, kt. pôsobia na všetky podniky, resp. ide o faktory s potenciálnou možnosťou takého pôsobenia.(faktory:prírodné kultúrne, sociálne, politické..)
B) Špecifické okolie- faktory, kt. vplývajú na konkrétny podnik v konkrétnom čase a oblasti jeho pôsobenia. Interakcie podniku:

Vertikálne väzby- väzby štátu, obce, verejnosti a podniku- majú často mocenský charakter, charakter trh. mechanizmu podľa kt. sa správajú podniky, to vyžaduje EC...

Ekonomické centrum štátu a obce( EC)-(ministerstvo hospodárstva, min. financií) – úlohou je pôsobiť na rozvoj aktivity podnik.subjektov, makroekonomicky regulovať ekonomickú stabilitu, tvoriť legislatívne podmienky na rozvoj podnikania, určiť hlavné smery stratégie rozvoja hospodárst.

EC-realizuje svoj vplyv pomocou hospodárskej politiky, kt. sa člení:

- fiškálna politika,
- proinflačná p.,
- štruktúrna p.,
- vedecko-technická,
- protimonopolná p.,
- ekologická p.,
- politika zamestnanosti a sociálna p.,
- zahraničnoobchodná politika.

Horizontálne vzťahy podnikov - vzťahy podnikateľských subjektov a vzťahy podniku ku spotrebiteľovi, kt. sú domácnosti.
Obchodné záväzkové vzťahy - vznik na základe zmlúv.(kúpna zmluva, zmluva o úvere, zmluva o uložení veci, zmluva o skladovaní, zmluva o kontrolnej činnosti, zmluva o tichom spoločenstve...)
Konkurenčné vzťahy - dokonalá konkurencia.

Úlohou ekonomického centra ŠTÁTU- štátu (ministerstvo hospodárstva, ministerstvo financií a ďalšie hosp. ministerstvá) je pôsobiť na rozvoj aktivity podnikateľských subjektov vytváraním podmienok na vznik a rozvoj trhu, makroekonomicky regulovať ekonomickú stabilitu, vytvárať legislatívne podmienky na rozvoj podnikania, ako aj určiť hlavné smery stratégie rozvoja celého hospodárstva.

 
   1  |  2  |  3  |  4    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.