referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Oľga
Utorok, 23. júla 2024
Ekonomika 2
Dátum pridania: 18.10.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Juicy
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 9 741
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 29.1
Priemerná známka: 3.00 Rýchle čítanie: 48m 30s
Pomalé čítanie: 72m 45s
 

FINANCIE

Transformačný proces v podnikoch má 2 stránky: vecnú a finančnú.

Vecná stránka transf. Procesu zahŕňa obstarávanie výr. činiteľov, výrobu ako produktívne spájanie živej a zhmotnenej práce a odbyt produktov.
Finančná stránka transf. Procesu predstavuje pohyb finančných zdrojov. Ide o procesy ich získavanie, efektívneho vkladania do jednotlivých zložiek podnikového majetku a rozdeľovania finančných výsledkoch transf. procesu.

Rozvojom trhovej ekonomiky sa význam finančného hospodárstva podniku zvyšuje. Pôsobia na to viaceré skutočnosti:

- získavanie finančných zdrojov v podnikovej sfére čoraz viac závisí od finančných trhov,
- mení sa daňová, colná a monetárna politika jednotlivých štátov, menia sa kurzy mien,
- finančné investovanie (nákup cenných papierov),
- peňažníctvo sprostredkuje pohyb peňazí a kapitálu je stále sa rozvíjajúcim odborom podnikania, ktoré zahŕňa rad organizačných foriem – banky, poisťovne, burza atď.

Finančné kritériá sa stávajú rozhodujúcou súčasťou formovania podnikových cieľov a finančné riadenie patrí do vrcholového riadenia ako jeho integrujúca zložka.
Podnikové financie sledujú a organizujú pohyb peňazí, majetku a kapitálu.

Peniaze – hotovosť v pokladnici podniku a kreditné zostatky na jeho vkladových účtoch v peň. ústavoch. Zahrňujeme sem aj ceniny a krátkodobé obchodovateľné cenné papiere.

Kapitál – „bohatstvo“ používané na získavanie ďalšieho bohatstva. Ak chceme vyjadriť konkrétne formy, v akých je kapitál v podniku viazaný, hovoríme o majetku.
Veľkosť majetku a jeho štruktúrne zloženie zistíme v aktívach súvahy. Kapitál v podniku = finančné zdroje. Zloženie týchto zdrojov označujeme ako finančnú štruktúru podniku. Jej stav je zobrazený v pasívach súvahy.

Majetok podniku rozdeľujeme na:

1. Investičný majetok
- nehmotný IM (patenty, know-how, goodwill)
- hmotný IM (pozemky, budovy, stroje a i.)
- finančné investície (dlhodobé finančné aktíva)
2. Obežný majetok (obežné aktíva) zahrňujúci zásoby, pohľadávky a peniaze.

Finančné zdroje kryjú podnikový majetok. Členíme ich na zdroje:

a) vlastné (vlastné imanie podniku),
b) cudzie – dlhodobé (dlhodobé záväzky)
              – krátkodobé (krátkodobé záväzky

Podľa pôvodu finančných zdrojov plynúcich do podniku poznáme:

1. externé financovanie zahŕňajúce
- vklady vlastníkov (spoločníkov)
- získavanie úverov,
- dotácie

2. interné financovanie
- samofinancovanie z podnikového zisku,
- financovanie z odpisov.

Opačným procesom financovania a investovania je definancovanie a deinvestovanie.

Dochádza k nemu pri znižovaní podnikového kapitálu v dvoch prípadoch:

- v dôsledku obmedzenia podnikovej činnosti sa zníži potreba kapitálu
- hospodárenie sa skončilo stratou, ktorá pohltila časť vlastného imania podniku.

 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.