referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Medard
Štvrtok, 8. júna 2023
Potravinársky priemysel v SR
Dátum pridania: 26.06.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: elize
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 3 619
Referát vhodný pre: Iné (napr. kurzy) Počet A4: 11.7
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 19m 30s
Pomalé čítanie: 29m 15s
 
1.3 Výsledky hospodárenia v potravinárskom priemysle

Hodnotenie finančno-ekonomickej situácie podnikov potravinárskeho priemyslu sa vykonalo z údajov rezortného štatistického výkazu POTRAV (MP SR) 1-02, ktorý zahŕňa výrobné potravinárske podniky, okrem podnikov s výrobou kŕmnych zmesí, balenia čaju a kávy a spracovania tabaku. V roku 1999 sa hodnotili výsledky 339 podnikov s počtom 20 a viac zamestnancov. Hospodárenie týchto subjektov skončilo v roku 1999 so stratou -925 mil. Sk s medziročným znížením o polovicu (o 924 mil. Sk).

Z celkového počtu potravinárskych podnikov prevažovali ziskové (57,8%), ktoré však vytvoreným ziskom 1 710 mil. Sk nevykompenzovali stratu –2 635 mil. Sk, ktorú dosiahli stratové podniky (42,2%). Tukovo-kozmetický priemysel bol jediným odborom, v ktorom boli všetky podniky ziskové s medziročnou tendenciou zníženia zisku (o 38 mil. Sk).

Základné ekonomické ukazovatele za potravinársky priemysel v mil. Sk

Ukazovateľ1998 1999 Index 1999/98Rozdiel 1999-1998
Výnosy94 339 98 699 104,6 4 360 
Náklady   96 188 99 624 103,6 3 436 
Hospodársky výsledok -1 849 -925 50,0 924 

Najvýraznejšie zlepšili hospodársky výsledok podniky priemyslu liehovarníckeho (o 918 mil. Sk), cukrovarníckeho (o 830 mil. Sk), konzervárenského (o 319 mil. Sk), pivovarnícko-sladovníckeho (o 143 mil. Sk) a naopak zhoršili najmä podniky v priemysle výroby nealko-holických nápojov (o 730 mil. Sk), vo vinárskom (o 208 mil. Sk), cukrovinkársko-pečivárenskom (o 150 mil. Sk), mliekarenskom (o 104 mil. Sk). Pritom sa cukrovinkársko-pečivárenský priemysel po niekoľkoročnom ziskovom období dostal v roku 1999 do straty.

1. Mliekarenský, 2. Cukrovarnícky, 3. Cukrovinkársko-pečivárenský a výroba kávovín, 4. Hydinársky, 5. Mäsový, 6. Mlynský, 7. Pekárenský a cukrárenský, 8. Konzervárenský, 9. Škrobárenský, 10. Liehovarnícky, 11. Mraziarenský a rybný, 12. Pivovarnícky a sladovnícky, 13. Nealkoholických nápojov, 14. Tukovo-kozmetický, 15. Vinársky, 16. Ostatné

V priemere na 100 Sk výnosov sa vynaložilo 100,9 Sk nákladov s medziročným znížením nákladovosti o 1,1 Sk. Nákladovosť znížili v liehovarníckom (27,6 Sk), cukrovarníckom (23,0 Sk), konzervárenskom (7,7 Sk) a mierne aj v škrobárenskom, pivovarnícko-sladovníckom, mlynskom a tukovo-kozmetickom priemysle. Najviac zvýšili nákladovosť podniky výroby nealko nápojov (13,6 Sk) a vinárskeho (7,7 Sk) priemyslu.

Výnosy subjektov potravinárskeho priemyslu rástli rýchlejšie (4,6%) ako náklady. Najvyššie zvýšenie výnosov bolo v priemysle výroby nealkoholických nápojov (232%), konzervárenskom (37%), škrobárenskom (21%), cukrovarníckom (13%), naproti tomu pokles výnosov zaznamenal tukovo-kozmetický priemysel (20%), liehovarnícky (15%), mraziarensko-rybný (13%), mlynský (10%).

Rentabilita výnosov sa medziročne zlepšila (o 1,02 boda), s najvýraznejším medziročným zvýšením v podnikoch liehovarníckeho (o 27,6 boda) a cukrovarníckeho (o 23,0 boda) priemyslu a naopak znížením v priemysle výroby nealko nápojov (o 13,6 boda).

Zvýšenie nákladov (v priemere o 3,6%) zaznamenali hlavne v priemysle výroby nealko-holických nápojov (278%), konzervárenskom (27%), škrobárenskom (14%), mliekarenskom (13%). Liehovarnícky priemysel znížil náklady o 34%.

Subjekty výroby potravín dosiahli súhrnne produkciu v hodnote 70 305 mil. Sk, čo predstavovalo zvýšenie o 4,9% oproti roku 1999. Podiel celkovej produkcie na celkových výnosoch bol 71,2 % a s porovnateľným obdobím sa zvýšil o 0,21 boda.

Výroba a tržby v mil. Sk

Ukazovateľ 1998 1999 Index 99/98 Podiel na výnosoch v % 1998 1999rozdiel podiel
1998/99
Výroba výrobkov 66 997 70 305 104,9 71,02  71,23 0,21 
Tržby za vlastné výrobky a služby 67 340 68 943 102,4 71,3869,85 -1,53
Tržby za predaj tovaru 16 050 18 204 113,4 17,0118,44 1,43 

Tržby za tovar medziročne vzrástli o 13,4 %, zatiaľ čo tržby za vlastné výrobky a služby len o 2,4 %. Odrazilo sa to aj v ich podiele na výnosoch.

Výraznejší nárast výroby ako výrobnej spotreby sa pozitívne prejavil na zvýšení pridanej hodnoty (o 14,6%) s najväčším zvýšením pridanej hodnoty v cukrovarníckom priemysle (139%), vo výrobe nealko nápojov (96%) a vo vinárskom priemysle (74%). Tým sa znížila náročnosť jej tvorby o 0,39 boda, pritom dokonca v cukrovarníckom priemysle o 4,38 boda. Medziročne sa zvýšila vo výrobe nealko nápojov (o 1,8 boda), v pekárensko-cukrárenskom (o 0,37 boda) a cukrovinkárskom priemysle (0,17 boda).

 
späť späť   2  |  3  |  4  |   5  |  6    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.