referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Dana, Danica
Utorok, 16. apríla 2024
Potravinársky priemysel v SR
Dátum pridania: 26.06.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: elize
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 3 619
Referát vhodný pre: Iné (napr. kurzy) Počet A4: 11.7
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 19m 30s
Pomalé čítanie: 29m 15s
 

1 Potravinársky priemysel

1.1 Charakteristika a vývoj potravinárskeho priemyslu

Potravinársky priemysel je úzko spätý s poľnohospodárstvom. V rámci agrokomplexu plní významné funkcie. Zabezpečuje prevzatie, skladovanie a spracovanie poľnohospodárskych produktov, vyrába potravinárske výrobky a zúčastňuje sa na zásobovaní obyvateľstva potravinami. Vyrába okolo 7 – 8 tisíc druhov výrobkov určených pre potreby trhu, vrátane hmotnostného a akostného sortimentu je to potom okolo 10 tisíc druhov výrobkov. Výroba potravinárskych výrobkov v roku 1999 dosiahla hodnotu 70,3 mld. Sk. Obyvatelia SR na nákup potravín ročne vynaložia viac ako 100 mld. Sk, pritom za potraviny dovezené zaplatia 27 – 30 mld. Sk. Uvedené hodnoty sa v najbližších rokoch pravdepodobne výraznejšie nezmenia.

Pre potravinársky priemysel je vo vyspelých krajinách charakteristický vysoký podiel družstevníctva. Toto konštatovanie sa dotýka aj skladovanie poľnohospodárskych výrobkov, ich predaja, zásobovania poľnohospodárskymi potrebami a strojmi, spracovania živočíšnych výrobkov, zemiakov, cukrovej repy, zeleniny, ovocia, hrozna. Rozšírené sú liehovary a niektoré ďalšie činnosti, ktoré zabezpečujú družstevné firmy. Táto družstevná forma bola do roku 1948 typická aj pre našu republiku.

Súčasný stav organizačnej štruktúry i územné rozčlenenie spracovateľských kapacít potravinárskeho priemyslu je výsledkom historického vývoja. Charakteristická je podstatná zmena v počte a veľkosti potravinárskych podnik, závodov a prevádzok. Pred II. svetovou vojnou sme v republike mali viac ako 40 tisíc súkromných potravinárskych podnikov. V roku 1950 klesol ich počet na 28 600, v roku 1955 na 9 300 a v 80. rokoch asi na 2 000 podnikov. Z toho približne jedna tretina bola na Slovensku. Štruktúra, ktorú sme mali do roku 1989 sa stabilizovala v polovici 60. rokov. Do ruku 1989 mal potravinársky priemysel 11 organizačných celkov (mliekarenský, mäsový, hydinársky, vinársky, tabakový, tukový, cukrovarský, liehovarnícky a konzervárenský, pivovarnícky, mlynský a pekárenský, strojárne potravinárskeho priemyslu). Bolo v nich zahrnutých 25 potravinárskych výrobných odborov. Už začiatkom roku 1989 sa rozpadli bývalé VHJ ako stredné články riadenia a z 11 koncernových podnikov vzniklo 26 štátnych podnikov. V priebehu roku 1990 a 1991 sa však i tieto rozčlenili na viac ako 200 podnikov.

V roku 1989 bolo do štruktúry potravinárskeho priemyslu zahrnutých 24 štátnych podnikov. Niektoré spracovateľské organizácie boli začlenené aj do štátnych agrokombinátov. Poľnohospodárske výrobky spracúvali aj niektoré spoločné podniky a ďalšie organizácie. Potraviny začali vyrábať tiež viaceré podniky poľnohospodárskej prvovýroby, ktoré sa orientovali na výrobu cestovín, spracovanie mlieka, mäsa, syrov, nealkoholických a alkoholických nápojov, ďalej na mäsové špeciality, zeleninové polievkové balíčky, lupienky, vločky, pekárenské a iné potravinárske výrobky. Viaceré poľnohospodárske podniky majú aj vlastné predajne potravinárskych výrobkov.

Na začiatku roka 2000 sme evidovali okolo 3 500 subjektov, ktoré podnikali v potravinárstve. Rozhodujúca časť podnikov potravinárskeho priemyslu bola sprivatizovaná v rámci I. vlny privatizácie. V posledných rokoch sa potravinársky priemysel podieľal na tvorbe HDP viac ako 4%. Na zamestnanosti sa podieľa 2,5% a na pridanej hodnote okolo 5%. Je jedným zo 4 odvetví priemyslu, ktoré zaznamenali rast výroby. Potravinárstvo, ktoré sa na priemyselnej výrobe podieľa 13%, zamestnáva 10% pracovníkov priemyslu, vytvára priestor pre ďalšiu zamestnanosť v distribúcii a obchode. Hmotný a nehmotný investičný majetok na začiatku roku 2000 dosiahol hodnotu okolo 55 mld. Sk.

Dnes potravinársky priemysel organizačne členíme na 15 odborov:
1) mliekárenský,
2) mäsový,
3) hydinársky,
4) mlynsko-pekárenský,
5) cukrársko-pečivársky,
6) cukrovarnícky,
7) škrobárenský,
8) konzervárenský,
9) mraziarenský a rybný,
10) tukový a kozmetický,
11) liehovarnícky,
12) pivovarsko-sladovnícky,
13) vinársky,
14) nealkoholické nápoje,
15) tabakový.

 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.