referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Štefánia
Nedeľa, 7. augusta 2022
Postavenie dopravy v národnom hospodárstve a na prepravnom trhu
Dátum pridania: 30.11.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: dimitrij
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 614
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 6.7
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 11m 10s
Pomalé čítanie: 16m 45s
 
Postavenie ŽD v Národnom hospodárstve a na prepravnom trhu.

Železničná doprava má v národnom hospodárstve svoje špecifické a nezastúpiteľné postavenie. Umožňuje a uľahčuje prepravu tovarov, ktorých preprava inými druhmi dopravy by bola príliš nákladná a tým aj neefektívna, teda umožňuje prepravu väčšieho množstva tovaru na väčšie vzdialenosti pri relatívne nízkych nákladoch. Vzhľadom na rozlohu niektorých štátov sveta plní železnica v týchto štátoch rozhodujúce úlohy na prepravnom trhu (napr. Rusko). Podiel železníc na celkovom prepravnom trhu neustále klesá (v súčasnosti 58,09 %), pretože s rozvojom cestnej infraštruktúry sa stáva pre mnohých dopravcov výhodnejšia cestná nákladná doprava, ktorá je rýchlejšia a neraz aj lacnejšia, hlavne čo sa týka kratších vzdialeností. Doprava ako celok tvorí významnú súčasť tvorby HDP, hoci má klesajúcu úroveň. V roku 1993 to bolo ešte 11,2% (z toho 7,5% železnice) no v roku 1998 už len 7,9% ( z toho 4,8% železnice). Postavenie železničnej dopravy na Slovensku je také významné, že ju môžeme nazvať ako rovnocenným partnerom poľnohospodárstva a priemyslu. Výkonná železničná doprava vytvára predpoklad pre realizáciu národnej a medzinárodnej deľby práce a tým i vysokej produktivity národného hospodárstva, ktoré čím je vyššie tým je aj logicky objem prepravy realizovaný železnicami väčší. To samozrejme nezávisí len od výkonnosti a produktivity nášho národného hospodárstva ale tiež od výkonností susedných ekonomík. Teda ak by teoreticky bolo hospodárstvo Ukrajiny na takej úrovni ako hospodárstvo Nemecka, tak objem realizovanej prepravy cez územia Slovenska by bol podstatne vyšší ako v súčasnosti. Ako je všeobecne známe po roku 1989 bol zaznamenaný značný pokles výkonnosti národného hospodárstva nielen na Slovensku, ale aj v okolitých štátoch a to sa odzrkadlilo aj v klesajúcom množstve tovaru, ktorý železnice prepravili. V roku 1990 to bolo 117237 tis. Ton, v roku 1992 to bolo 76123 tis. Ton, v roku 1995 to bolo 60776 tis. Ton, čo bol pokles oproti roku 1990 o 48,16%. Takýto radikálny pokles prepravy na železniciach negatívne ovplyvnil aj celkový HDP. Situácia by sa mala zlepšiť po dostavbe medzinárodných koridorov od Baltského mora na Balkán cez Považie a zo Českej republiky na Ukrajinu, kedy by sa mala zrýchliť a skvalitniť preprava. Už teraz však väčšina surovín a tovarov zo západu na východ prúdi cez Poľsko, čím naša železničná preprava premeškala skvelú príležitosť.
 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.