referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Viera
Streda, 5. októbra 2022
Vznik podnikov, drobné podnikanie, výhody a nevýhody pri kúpe existujúceho podniku
Dátum pridania: 02.10.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: kikinaj
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 587
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 1.8
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 3m 0s
Pomalé čítanie: 4m 30s
 
Vznik podnikov, drobné podnikanie, výhody a nevýhody pri kúpe existujúceho podniku

Drobné podnikanie – podnikanie v malom, t.j. podnikanie v živnostiach alebo v malých firmách. Drobné podnikanie vzniklo v SR po roku 1989 a je charakterizovaný hlavne:
1.)transformáciou majetku
2.)decentralizáciou riadenia
3.)privatizáciou
4.)regionalizáciou
5.)reštrukturalizáciou ekonomiky
6.)revitalizáciou ekonomiky

1.)Transformácia – jedná sa o prevod majetku zo štátneho, resp. kolektívneho majetku do súkromného vlastníctva. Do roku 1989 bol všetok majetok v SR vo vlastníctve štátu a po tomto roku bolo umožnené toto vlastníctvo zrušiť a majetok získali súkromné osoby do osobného vlastníctva (privatizáciou).

2.)Decentralizácia – do roku 1989 bola celá spoločnosť, celý štát riadený z jedného miesta (Prahy), t.j. z centra. Po roku 1989 to bolo zrušené a práva moci z centra boli presunuté na oblasti (regióny, mestá, obce), to znamená, že sa rozhodovanie a riadenie spoločnosti dostalo bližšie k reálnemu životu.


3.)Privatizácia – prevod majetku zo štátneho vlastníctva do súkromného sa naz. privatizácia, ktoré prebehlo po roku 1989 v tzv. 2 vlnách:- 1. vlna sa nazýva malá privatizácia, ktorá prebiehala – v mastmédiách sa uverejňovali zoznamy kedy, kde a ktorý objekt sa bude privatizovať v stanovený deň, formou dražby bol určený nový majiteľ, ktorý musel v určitom termíne zaplatiť vydraženú sumu.- 2. vlna sa nazýva veľká privatizácia, prebehla nasledovne – každý občan nad 18 rokov mal možnosť si zakúpiť za 1000 Kčs jednu kupónovú knižku z kt. kupóny investoval do vytypovaných, veľkých podnikov. Stal sa akcionárom a každá akcia – kupón reprezentuje určitý kus majetku vytypovaného podniku.

4.)Regionalizácia – znamená presun moci a riadenia z centra do určitých oblastí – regiónov, kde žijú ľudia historicky rovnakých obyčajou, zvykov, pracovného zamerania, sociálnych a kultúrnych tradícií (Orava, Pieniny, Šariš). V regióne sa vyskytujú aj občania viacerých štátov a využ. sa hlavne tradičné spolupráce a výhody s tým spojené.


5.)Reštrukturalizácia – znamená zmenu zastúpenia jednotlivých sektorov (rezortov odvetví) v štruktúre ekonomiky SR. Do roku 1989 veľké zastúpenie (armáda, strojar.) a malé zastúpenie (bankovníctvo, cestovný ruch).

6.)Revitalizácia – oživenie, znamená, že po roku 1989 zmenou vlastníctva a riadenia sa zintenzívnil ekonomický, kultúrny, spoločenský a duchovný život spoločnosti, ľudia sú existenčne závislí na výsledkoch svojej práce na svojom prístupe k práci a dôsledkoch z nerozvážneho myslenia.

Významom drobného podnikania je, že formuje veľkú skupinu podnikateľov – skutočných vlastníkov výrobných faktorov, formuje postoje občanov a ich pozitívny vzťah k ekonomickému životu, formuje konkurenčné prostredie a tým aj vyššiu dynamiku ekonomiky, pretvárajú ekonomiku vo vzťahu k reálnym potrebám, akcelerujú (urýchľujú) vývoj ekonomiky a vytvárajú tým pracovné príležitosti, vedú k určitej štrukturalizácií ekonomiky, vytvárajú možnosti k svetovej intergrácií (k spolupráci). Pod pojmom drobné podnikanie podľa kritérií EÚ únie delíme firmy na:
1.)malá firma – 1-24 osôb
2.)stredná firma – 25-499 osôb
3.)veľká firma – nad 500 osôb
4.)často sa použ. aj označenie mikrofirma – 0-5 osôb
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.