Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Marketingová stratégia a prieskum trhu

Marketingová stratégia a prieskum trhu

- cez ňu realizuje firma niektorú z koncepcií mark. filozofie  t.j. mark. stratégia je spredmetnením mark. filozofie.

Mark. stratégiu je ľahšie chápať ako cieľ , kt. chce firma dosiahnuť – určitú pozíciu na trhu.

4 základné stratégie

- stratégia využitia trhu
- stratégia rozšírenia trhu
- stratégia diferenciácie výrobkov (rozšírenia sortimentu)
- stratégia diverzifikácie

1. Stratégia využitia trhu:

- firma si chce udržať doterajšie postavenie na doterajšom trhu s doteraz vyrábaným výrobkom.
Túto stratégiu si volia firmy s finančnými problémami a chcú sa udržať na trhu.

2. Stratégia rozšírenia trhu:

- firma sa snaží preniknúť na nový trh s doteraz vyrábaným výrobkom.
(Coca-cola, McDonald´s, Orange). Snaží sa svoje výrobky dostať takmer do všetkých krajín sveta.

3. Stratégia diferenciácie výrobkov (rozšírenia sortimentu):

- firma prichádza na doterajší trh s novým výrobkom (NOKIA, Panasonic...)

4. Stratégia diverzifikácie:

- firma sa snaží preniknúť na nový trh s novým výrobkom.
Táto strat. vyžaduje finančné prostriedky a môžu ju využívať iba firmy s veľkým obratom.

Okrem týchto stratégií sú známe ešte:

Japonská (útočná) stratégia:

- firma príde s novým výrobkom špičkovej kvality. (Japonci sú jedineční v elektrotechnickom priemysle)

Stratégia „diery“

- firma si nájde miesto voľné, neobsadené t.j., že príde s výrobkom kt. na trhu ešte nikto neponúkal, alebo kt. lepšie uspokojuje ľudskú potrebu ako doteraz ponúkané výrobky. (snowboard, mikrovlnka, úsporné žiarovky, horský bicykel, diskman, MP3,...)

Od čoho závisí výber mark. stratégie:

- závisí od prieskumu trhu
- charakter výrobku nedovoľuje si vybrať 4. stratégiu
- finančné prostriedky
- úroveň manažmentu
- úroveň techniky a technológie

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk