referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Veronika
Sobota, 4. februára 2023
Obchodné spoločnosti
Dátum pridania: 01.10.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: xxmarekxx
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 529
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 1.7
Priemerná známka: 2.99 Rýchle čítanie: 2m 50s
Pomalé čítanie: 4m 15s
 
Obchodne spoločnosti

Verejná obchodná spoločnosť

Vzniká zápisom do obchodneňého regista. Práva a povinosti spoločníkov upravuje spoločenská zmuva. Aspoň 2 osoby podnikaju pod spoločním obchodním menom.
Zakladné imanie: - nie je povinné, ani vklad spoločníka. Rozdelenie zisku pripadne straty sa uskutočnuje rovnakym dielom.
Ručenie: Za zaväzky spoločnosti ručia spoločne a nerozdielne celým majetkom. Štatutárnym organnom sú vsetci spoločnici a každy má 1 hlas.
Spoločenská zmluva - Musí obsahovať : obchodné meno, sidlo spoločnosti, spoločníci, predmet podnikania, základné imanie – kto sa akym podielom podielal, hospodárenie, zánik spoločnosti, dátum a podpis spoločníkov


Komanditná spoločnosť

Vzniká zápisom do obchodneňého regista. Práva a povinosti spoločníkov upravuje spoločenská zmuva. Sú 2 typy spoločníkov:Komandisti a Komplementáry

Komandisti – ručia obmedzene do výšky svojho vkladu zapisaného v obchodnom registri. Je povinný vložiť vklad do spoločnosti určený spoločenskou zmluvou najmenej 10 000 Sk

Komplementáry - ručia neobmedzene celým svojím majetkom. Majú obchodné vedenie spoločnosti.

Štatutárny orgán – sú komplementáry.

Rušenie: nárok spoločníkov na podieli likvidačnom zostatku. Komandisti majú prednostné právo na vratenie hodnoty splateného vkladu.


Spoločnost s ručením obmedzeím

Vzniká zápisom do obchodneňého regista. Práva a povinosti spoločníkov upravuje spoločenská zmuva. Spoločnosť može založiť aj jedna osoba. Može mať maximalne 50 spoločníkov.
Zakladn imanie: je povinné, 200 000 Sk
Ručenie: - je obmedzene do výsky vkladu zapisaného do obchodného registra. Vklad spoločníka je povinný minimalne 30 000 Sk. Može byt penažný i nepenažný.
Rezervný fond: spoločnost je ho povinná vytvoriť a to vo výške 20% zak. imania
Rozdelovanie zisku: je podla vloženého vkladu spoločníkov
Štatutárny organ može byt poverená 1 osoba alebo aj viacej – v spoločenskej zmluve
Orgány S. R. O. – je to valné zhromaždenie, zvolavajú ho konatelia najmenej raz za rok. Členovia sú vsetci spoločníci a každy má 1 hlas za každych 1000 Sk svojho vkladu.


Akciová spoločnosť

Vzniká zápisom do obchodneňého regista. Práva a povinosti spoločníkov upravuje spoločenská zmuva.
Zakladn imanie: 1 000 000 Sk, rozvrhnuté na určity počet akcii s presne vymedzenou menovitou hodnotou.
Skladá sa zo spoločníkov a akcionárov
Akcia – je cenný papier, ktorý predstavuje prava akcionára podielat sa na riadený spoločnosti, na jej zisku a pri zániku spoločnosti na jej likvidačnom zostatku.
Akcie – možu byt zamestnanecké – sú cenovo zvyhodnené pre zamestnancov a aj pre bývalých zamestnancov.
Dividenda- podiel na zisku, ktory pripadá na 1 akciu
Tantiema- pohyblivá odmena, ktorú dostávajú členovia predstavenstva a dozorný rad akciových spoločnykov.

Orgány a. s. – Valné zhoronaždenie ako najvyšší orgán sa uskutočnuje raz do roka
Štatutárny orgán – je predstavenstvo ktoré riadi činnosť spoločnosti a koná v jej mene.
Kontrolny orgán – dozorná rada, ktorá dohliada na výkon predstavenstva na uskutočnenie podnikovej činnosti.
 
Podobné referáty
Obchodné spoločnosti SOŠ 2.9794 487 slov
Obchodné spoločnosti SOŠ 2.9465 1201 slov
Obchodné spoločnosti SOŠ 2.9875 1306 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.