referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Bibiána
Sobota, 2. decembra 2023
Marketingový mix
Dátum pridania: 30.08.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: supip
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 688
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 2.2
Priemerná známka: 2.94 Rýchle čítanie: 3m 40s
Pomalé čítanie: 5m 30s
 


Marketingový mix možno charakterizovať ako uvedomelú kombináciu jednotlivých marketingových techník na dosiahnutie optimálnej stratégie (dlhodobého pôsobenia) a taktiky (krátkodobé opatrenia).
Hlavná pozornosť marketingu, kt. by mala riešiť problémy budúcnosti, sa preto zameriava na podnikovú stratégiu.

Hlavné smery zamerania marketingového mixu:

 1. Výroba – výrobná stratégia, výrobnorozvojová stratégia, sortimentná stratégia, stratégia podnikovej značky,
 2. Distribúcia – odbytová stratégia, kontraktačná stratégia, stratégia logiky, exportná stratégia,
 3. Komunikácia – náborová stratégia, podporná stratégia, výcviková stratégia.

Marketingový mix zahŕňa štyri hlavné nástroje marketingu, kt. slúžia na uskutočňovanie dlhodobých a krátkodobých zámerov firmy:

1. PRODUKT (product) – akákoľvek ponuka, ktorá je určená pre trh s cieľom uspokojiť určitú potrebu.

Členenie produktov podľa doby životnosti alebo materializovateľnosti tovar dlhodobej spotrebytovar krátkodobej spotrebyslužby

Tovar dlhodobej spotreby – predstavuje materiálne statky, ktoré bežne slúžia na dlhodobé
použitie (stroje, odevy).
Tovar krátkodob. spotreby – materiálne statky, ktoré sa spotrebúvajú jednorázovo alebo
v niekoľkých málo spotrebných procesoch (chlieb, mydlo).
Služby – činnosti, ktoré uspokojujú potreby svojím priebehom (strihanie vlasov, opravy...)

Členenie produktov z pohľadu marketingu

spotrebné statky
(spotrebný tovar)
kapitálové statky
(tovar na spracovateľské účely)

tovar základného dopytu tovar príležitostného dopytutovar zvláštneho dopytuneuvažovaný tovar

tovar dennej potreby

impulzívne nakupovaný tovar

tovar nakupovaný z núdze

Tovar základného (bežného typu) – ide o tovar častej spotreby. Zákazníci ho nakupujú s minimálnym porovnávaním ponúkaných variantov. Ide o tovar lacnejší, spotrebiteľovi známy (základné potraviny, noviny).

 • tovar dennej potreby – spotrebitelia nakupujú pravidelne
 • impulzívne nakupovaný tovar – umiestnený pri pokladniciach, aby si ho kupujúci všimli
 • tovar nakupovaný z núdze alebo z neočakávanej potreby – (dáždnik)

Tovar príležitostného dopytu – ide o tovar a služby občasnej spotreby, ich kúpe predchádza porovnávanie cien, kvality... Väčšinou ide o drahší tovar (nábytok, odevy, elektronika).

Tovar zvláštneho dopytu – ide o luxusný tovar, kt. má výnimočné vlastnosti, alebo je nositeľom známej značky.

Neuvažovaný tovar – spotrebné statky, o kt. zákazník nie je informovaný alebo neuvažuje za bežných okolností o ich kúpe. Vyžaduje veľkú reklamu (encyklopédie, CD prehrávače).

KAPITÁLOVÉ STATKY – ide o predmety predávané jednotlivcom a organizáciám na ďalšie spracovanie alebo použitie pri podnikaní.

2. CENA (price) – je dôležitým faktorom, určuje podiel firmy na trhu. Ovplyvňuje výsledok hospodárskej činnosti, najmä zisk.

 • z makroekonomického hľadiska je cana tovaru a služieb základným mechanizmom, kt. uvádza do rovnováhy ponuku a dopyt.
 • pre spotrebiteľa predstavuje cena množstvo finančných prostriedkov, kt. sa musí vzdať, aby formou výmeny získal inú hodnotu.
 • pre výrobcu a predajcu je cena jediným nástrojom marketingu, kt. tvorí príjmy. Ovplyvňuje ďalšiu činnosť firmy.

3. PROPAGÁCIA (promotion) – informuje o výrobku (o jeho vlastnostiach a cene) a presviedča zákazníkov o výhodnosti jeho kúpy.

Hlavné nástroje propagácie:

 • reklama – úmyselné rozširovanie spoľahlivých reklamných oznamov platenými masmédiami (tlač, rozhlas).
 • podpora predaja – krátkodobý podnet, kt. zvýši nákup alebo predaj výrobkov alebo služieb (vzorky, kupóny, prémie, výherné lotérie).
 • public relations – je vytváranie a pestovanie dobrých vzťahov k verejnosti prostredníctvom publicity, kt. zdôrazňuje dobrý imidž firmy a odvracia nepríjemné správy a klebety.
 • osobný predaj – ústna konverzácia s jedným alebo viacerými potenciálnymi kupujúcimi, s cieľom predať výrobok.

4. DISTRIBÚCIA (place) – úlohou je výber miesta, kde sa budú výrobky predávať, spôsob ich dopravy ku konečnému spotrebiteľovi a a najúčinnejší spôsob ich predaja.

 
Podobné referáty
Marketingový mix SOŠ 2.9220 910 slov
Marketingový mix 2.9880 2524 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.